Категория "Литература"


Категория на документа: Документи по Литература
Житието на Света петка (Параскева) Търновска от Патриарх Евтимий Параскева (Петка Епиватска),наричана по-късно Търновска,произхожда от селището Епиват в околностите на Каликратия.Живяла е през втората половина на 10в.,преданията за отшелническите й подвизи оформят местен култ към нея,който се разпространява ии по-широко и вероятно от 12в.получава и литературни изяви.След Клокотнишката битка на Иван-Асен 2 пренася мощите на светицата в своя престолен град през 1231г.Петка Търновска започва да се

Категория на документа: Документи по Литература
X.Пролетарска литература и соцреализъм - Показват какъв би могъл да бъде света. Възиква около 1890. Противопоставя обратното, по посока махало. Възниква когато се появява сиц. Партии. много силна, бум на науката, техниката и производството. В Чехия - Станислав Костка. Вторият пролетарски и предпролетарски автор Петър Безруч псевдоним на Владимир Вашев - публикува от 1899г в списание "Час" Време 1903г издава стихосбирката "Силизийски песни". Кротък чиновник. Само 1 стихосбирка, скромен е. Силези

Категория на документа: Документи по Литература
 Стоян Михайловски и неговото произведение "Поема на злото" Стоян Михайловски завършва своето висше образование във Франция. Това му дава широка начетеност, но религиозното му съзнание е несигурно. Прочитайки неговите произведения, имаме усещането, че религиозната мисъл увеличава противоречията му - да приема едни и да отхвърля други отрицателни прояви. Едни са от Бога, а други от човека. Оригиналността му се определя като отчужденост от традициите, имаща аналог единствено в чужди литератури. Т

Категория на документа: Документи по Литература
Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий" Педагогически факултет УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ: МИТ,РЕЛИГИЯ И ФОЛКЛОР И ИЗКУСТВО И ВЪЗПИТАНИЕ РЕФЕРАТ Мястото на българския музикален фолклор във възпитанието на децата от предучилищна възраст Разработил: Полина Цанева Проверил:проф. д-р Божидар Ангелов Специалност: ПНУП I курс, Фак.№653 Велико Търново 2013г. СЪДЪРЖАНИЕ 1. Запознаване на децата с българския фолклор. 2. Фолклорната музика в различните възрастови групи. 3. Народните песни като средств

Категория на документа: Документи по Литература
 Стихотворението "Майце си" е считано за първата Ботева творба. Тя е написана и за първи път публикувана в вестник "Гайда" през 1867 година. По това време Ботев е на 19 години и живее в родния си град Калофер. Жанра на творбата е елегия. Характерните черти за този жанр са тъжните чувства, раздялата усещането за неудовлетвореност. В текста се откриват доста мотиви и послания. Заглавието на стихотворението е стара падежна форма. Преведено на съвременен български език означава "на майка ми", което

Яндекс.Метрика
92 92 100 100