Категория "Литература"


Категория на документа: Документи по Литература
ОБЛАСТЕН КРЪГ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ " УЧИЛИЩЕТО - ЖЕЛАНА ТЕРИТОРИЯ ЗА УЧЕНИКА " НАПРАВЛЕНИЕ: ПЕДАГОГИЧЕСКИ И ИНОВАЦИОННИ МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ТЕМА: ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ ПРИ РАБОТА ВЪРХУ ТРАНСФОРМИРАЩ ПРЕРАЗКАЗ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ. Д О К Л А Д В училищната реалност обучението най-често се интерпретира като еднопосочен процес. Учениците са пасивни слушатели, които приемат водещата роля на учителя и безпрекословният му авторитет. Новата организация

Категория на документа: Документи по Литература
Драматургът Уилям Шекспир постига върха в своето творчество със създаването на трагедията "Хамлет". В нея са засегнати всеобхватни проблеми като мотива за избора, мотива за търсещия дух, за непримиримостта на човека. Абсолютно всичко в този свят е преходно. Единствено човекът има способността да се бори със нея. Човекът не е безсмъртен, но може да остави безсмъртни дела в наследство, може да бъде запомнен завинаги и така да докаже, че е успял да надмогне своята преходн Животът на Хамлет е преоб

Категория на документа: Документи по Литература
 "Към брата си" Стихотворението "Към брата си" за първи път е било публикувано във вестник "Дунавска зора" през 1868г. Повод за написването му е завръщането на Ботевия лирическия герой в родината, а в това се изразява неговото разочарование от действителността, която го заобикаля. Той губи желание да се бори за свободата си, примирява се и живее в плен. Смисълът на заглавието на творбата е доизграждането на интимно-съкровения свят на героя. За разлика от "Майце си", където адресатът е майката,

Категория на документа: Документи по Литература
"Песен за човека" - поема за прераждането и възкресяването на човека Никола Вапцаров живее и твори през 40те години на XX век, в "епоха на дива жестокост". Неговите стихове са поетичен документ за драматичната действителност, но и за вярата и надеждата в един по-справедлив свят. Вапцаровият лирически герой непрестанно търси истината за живота и света, за законите, по които те съществуват, както и за възможностите да бъдат променени. Близка му е екзистенциалната проблематика, която е изключителн

Категория на документа: Документи по Литература
ИСТОРИЧЕСКА ПОЕТИКА Доц. Иван Русков I.ЗАРАЖДАНЕ НА ИДЕЯТА ЗА ИП II. СТАТУТЪТ НА ИП III. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В ИСТОРИЧЕСКАТА ПОЕТИКА НА ВЕСЕЛОВСКИЙ Александър Веселовский - родоначалник на историческата поетика. Владее класически езици, като гръцки и латински, както и живите - френски, немски, английски. Чете Библията в оригинал на иврит(еврейски език). Завежда катедра по Всеобща история на литературата. През 1893 г. в статията си " Из въведение в историческата поетика. Въпроси и отговори." дава оп

Яндекс.Метрика
92 92 100 100