Категория "Литература"


Категория на документа: Документи по Литература
 "Към брата си" Стихотворението "Към брата си" за първи път е било публикувано във вестник "Дунавска зора" през 1868г. Повод за написването му е завръщането на Ботевия лирическия герой в родината, а в това се изразява неговото разочарование от действителността, която го заобикаля. Той губи желание да се бори за свободата си, примирява се и живее в плен. Смисълът на заглавието на творбата е доизграждането на интимно-съкровения свят на героя. За разлика от "Майце си", където адресатът е майката,

Категория на документа: Документи по Литература
"Песен за човека" - поема за прераждането и възкресяването на човека Никола Вапцаров живее и твори през 40те години на XX век, в "епоха на дива жестокост". Неговите стихове са поетичен документ за драматичната действителност, но и за вярата и надеждата в един по-справедлив свят. Вапцаровият лирически герой непрестанно търси истината за живота и света, за законите, по които те съществуват, както и за възможностите да бъдат променени. Близка му е екзистенциалната проблематика, която е изключителн

Категория на документа: Документи по Литература
ИСТОРИЧЕСКА ПОЕТИКА Доц. Иван Русков I.ЗАРАЖДАНЕ НА ИДЕЯТА ЗА ИП II. СТАТУТЪТ НА ИП III. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В ИСТОРИЧЕСКАТА ПОЕТИКА НА ВЕСЕЛОВСКИЙ Александър Веселовский - родоначалник на историческата поетика. Владее класически езици, като гръцки и латински, както и живите - френски, немски, английски. Чете Библията в оригинал на иврит(еврейски език). Завежда катедра по Всеобща история на литературата. През 1893 г. в статията си " Из въведение в историческата поетика. Въпроси и отговори." дава оп

Категория на документа: Документи по Литература
ПУ"ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" КУРСОВА РАБОТА по История и етнология на средновековната българска литература Тема: Константин Костенечки Изготвил: Проверил: Името на Константин се засвидетелствува в три форми: Костадинь, Константин Философ и Константин Философ Костенечки. Прозвището Костенечки дава основание да се смята, че писателят е роден в Костенец.Съществува и друго мнение, според което той произхожда от Търново.То се базира на едно изречение от неговия труд "Сказание за буквите" където се посочва

Категория на документа: Документи по Литература
 Васил Стоянов-поглед през очите на детето. Eсе Българската поезия за деца..изявила е право за съществуване,натрупала е богат опит,завоювала е свое място в общата съкровищница на литературата ни. Някога за нея се е спорило много.Спорило се е дълго и настървено преди всичко върху това:може ли да съществува поезия за деца или не.Времето решава този спор в полза на поезията..Всеки,който от малък се заслушал в нейния шепот,пази свиден спомена за нещо неизказано близко,мило,родно. Поезията за деца е

Яндекс.Метрика
92 92 100 100