Категория "Литература"


Категория на документа: Документи по Литература
За да направя каквито и да било разсъждения по темата, първо трябва да си изясня какво означава думата “герой”. В най-общия смисъл, това е човек, който помага на околните. Но също така личност, която има ясни идеи, стремежи и знае най-правилните начини да ги реализира в полза на обществото. Герой не може да бъде всеки. Героите са различни, необикновени, амбициозни, действащи и мислещи. Те са глътка свеж въздух. Е, Дон Кихот може и да притежава някои от тези качества, но определено не така си пре

Категория на документа: Документи по Литература
 "Майце си" В началото на текста отдалечеността от родното е представена като пространствена: "скитник ходя" - и напомня позната от митологията и фолклора опозиция "свое" - "чуждо". В патриархалното световъзприемане извеждането на човека от средата му е равнозначно на смърт. Такъв е и смисълът на майчините клетви. Обръщението: "ти ли си, мале..." насочва към фолклорен тип възприемане на съдбата: например словоформата "мале", в която е признанието на привързаността. В стихотворението словоформат

Категория на документа: Документи по Литература
Пейо Яворов "Стон" 1. Творческа история. Стихотворението "Стон" е написано в Драгалевския манастир през 1906 година и е публикувано за пръв път в стихосбирката "Подир сенките на облаците" през 1914 година. Творбата е посветена на Лора Каравелова, голямата и фатална любов на поета, както е посочено и под заглавието. 2. Културен контекст. В текста могат да бъдат разпонати символистични и романтични мотиви и представи, защото е представител на българската модерна литература. 3. Смисъл и значение н

Категория на документа: Документи по Литература
ОБЛАСТЕН КРЪГ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ " УЧИЛИЩЕТО - ЖЕЛАНА ТЕРИТОРИЯ ЗА УЧЕНИКА " НАПРАВЛЕНИЕ: ПЕДАГОГИЧЕСКИ И ИНОВАЦИОННИ МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ТЕМА: ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ ПРИ РАБОТА ВЪРХУ ТРАНСФОРМИРАЩ ПРЕРАЗКАЗ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ. Д О К Л А Д В училищната реалност обучението най-често се интерпретира като еднопосочен процес. Учениците са пасивни слушатели, които приемат водещата роля на учителя и безпрекословният му авторитет. Новата организация

Категория на документа: Документи по Литература
Драматургът Уилям Шекспир постига върха в своето творчество със създаването на трагедията "Хамлет". В нея са засегнати всеобхватни проблеми като мотива за избора, мотива за търсещия дух, за непримиримостта на човека. Абсолютно всичко в този свят е преходно. Единствено човекът има способността да се бори със нея. Човекът не е безсмъртен, но може да остави безсмъртни дела в наследство, може да бъде запомнен завинаги и така да докаже, че е успял да надмогне своята преходн Животът на Хамлет е преоб

Яндекс.Метрика
92 92 100 100