Категория "Литература"


Категория на документа: Документи по Литература
фтнгнгфэнфпхф хп

Категория на документа: Документи по Литература

Категория на документа: Документи по Литература
Съхраняването и укрепването на народа в романа „Железният светилник“ (Анализ върху откъс) Димитър Талев твори от 40-те до 60-те години на XX век. Особена диря в българското литературно пространство оставя чрез трилогията „Железният светилник“, „Преспанските камбани“, „Илинден“, „Гласовете ви чувам“. Първият роман „Железният светилник“, публикуван през 1952 г., съчетава в себе си традиционното и утвърдено българско съзнание, което влиза в сблъсък с настъпващите промени на Новото време. В текста с

Категория на документа: Документи по Литература
Увод за Христо Ботев Явлението Ботев е най-престижното в нашата литература, култура и обществена мисъл. Ботев е олицетворение на фундаментални ценности на българския народ. Тъкмо поради този факт делото му провокира поколения читатели да тълкуват отново и отново написаните в 20-те стихотворения идейни послания, да търсят емоционалните внушения и смисловите акценти в изначално многозначните Ботеви текстове. В духовния живот на съвременника видимо силно е диалогизиращото присъствие на Ботевото тво

Категория на документа: Документи по Литература
Героично-величавото и героично-трагичното в одата „Кочо“ според лирическото отстъпление Иван Вазов е изключителен български творец и проявен патриот, чието следосвобожденско литературно дело в края на XIX век е фокусирано върху овековечаването на забравените борци за свободата на родината. Нуждата да се запази споменът за героите от Възраждането и националноосвободителната борба, чрез което да се защити и българското национално достойнство, са поводи за написването на 12-те оди в периода от 1881

Яндекс.Метрика
92 92 100 100