Запознаване със звук и буква Ч


Категория на документа: Литература


- в пукнатото гърне.

3. Какво е забравила да поръча лястовичката на своята рожба?
- да лежи в меката перушина;
- да се пази от черния котарак;
- какво да прав, когато огладнее.

4. Какво е лястовичето според текста?
- сакато;
- щастливо;
- сиротно пиле.

5. Каква е лястовицата според текста?
- весела;
- кахърна;
- грижовна майка.

У: На дъската съм записала няколко израза от текста. Опишете есенната картина с помощта на тези изрази.
- Потъмняха гроздовите зърна.
- Пукнаха се пъпките на димитровчетата.
- Лястовичките почнаха да се събират по телеграфните жици.
- Занизаха се мрачни дни.
- Заваля дребен дъждец.

У: А сега погледнете текста в учебника. С изречения от текста докажете, че майчината обич е безгранична и притежава магическа сила.

"Благодаря ти, майчице! - прошепна то, легна си в перушината и заспа, затоплено от сълзата, сякаш беше под майчините си криле.

Преценка:

У: Ученици, днес се научихте да съставяте логически подробен текст чрез преразказване на дадена приказка. Всички бяхте много внимателни и активни. Справихте се отлично с поставените задачи.

Задачи за домашна работа:
1. Да се преразказва приказката.
2. Да се илюстрира епизод от приказката.
3. Да намерят подходящи пословици за приказките.

??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Запознаване със звук и буква Ч 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.