Запознаване със звук и буква Ч


Категория на документа: Литература
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" - ГР. РУСЕ
ФАКУЛТЕТ "ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ"
ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

КУРСОВА РАБОТА

по МОБЕЛ

I модул "Запознаване със звук и буква Ч " и упражнение в четене - I клас

II модул Четене и анализ на "Песен за доброто" Недялко Йорданов - III клас

III модул Представка - III клас

IV модул Преразказ на приказката "Майчина сълза" Ангел Каралийчев - III клас

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ:

Гл.ас. Н. Бенин

III-ти курс ПНУП

Фак. №

гр. Русе
2014г.

П Л А Н - К О Н С П Е К Т

I модул

Тема: "Запознаване със звук и буква Ч " и упражнение в четене - I клас

Вид на урока: За нови знания.

Цели: Запознаване и различаване на буквата "Ч".

Задачи:
* децата да се запознаят и запомнят образа на буквата "Ч";
* да се научат правилно да артикулират звука "Ч";
* да правят фонетичен анализ на думите с буквата "Ч";
* да откриват буквата "Ч" в отделните думи.

1.Визуализиране на буквата "Ч".

У: - Деца, сега ще ви задам една гатанка. Слушайте внимателно и познайте що е то?

Бонбончета червениСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Запознаване със звук и буква Ч 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.