Западноевропейска литература. Ренесанс в Европа (14-16 в.)


Категория на документа: Литература


РЕНЕСАНС В ЕВРОПА
(ХІV-ХVІ в.)

1. Терминологично разграничаване – Възраждане, Хуманизъм, Ренесанс
• Възраждане - общото наименование на епохата, на идеологията;
• Хуманизъм – ХIV – ХVI в., Италия; течение с подчертано филологическо отношение към света; научни занимания. Изучаване на древните езици – старогръцки и латински, на древните автори. Humanitatis – човешка природа, достойнство; Свързано е със studia humanitatis:
STUDIA HUMANITATIS и STUDIA DIVINA:
Studia humanitatis:
 Изучаване на човешкото;
 образоване с цел усвояването на земното битие;
 “Седемте свободни изкуства” – тривиум и квадривиум
Studia Divina:
 Теологията;
 Науката за бога и божественото;
 divine – божествено; вдъхновено от божеството; превъзходно.
“Седем свободни изкуства”:
Тривиум:
 Граматика
 Диалектика
 Риторика
Квадривиум:
 Музика
 Аритметика
 Геометрия
 Астрономия
•Ренесанс - френската дума за Възраждане и обозначава духовно, художествено и литературно направление ХV-ХVI в. и е свързвано с италианския национален класически стил.
2. Обща характеристика:
 Наименованието на епохата – Джорджо Вазари „Жизнеописания на най-известните живописци, ваятели и архитекти” (1550, второ допълнено издание – 1568)
 Мястото на човека
 Култ към красотата
 Реабилитация на човешкото тяло
 Живот в хармония с Природата
3. Предпоставки:
• в обществено-икономическо отношение - преминаването от занаятчийство към манифактура; развитие на търговията;
• в политическо отношение - утвърждаването на кралската власт; разпадане на единния християнски средновековен свят, държави от нов модерен тип;
•Великите географски открития и началото на световната търговия;
•В областта на духа и идеологията:
 разкрепостяване от духовния монополизъм на църквата, появата на протестанството,
 разцвет на свободомислието,
 “откриване на античността”;
 появата на идеята за прогреса за разлика от СВ затвореност и цикличност на процесите;
 усвояване на света чрез експеримента, рационален, научен подход към действителността;
 изобретяването на книгопечатането.

4. Своеобразие на ренесанса в Италия, Франция, Испания и Англия. Периодизация. Основни представители. Основни произведения.

Библиография за обща ориентация:
Бърк П., Ренесансът, С., 1996.
Буркхарт, Я., Културата и изкуството на Ренесанса в Италия, С., 1986.
Ако се интересувате още:
• Бицили П. М., Европейската култура и Ренесансът, С. , 1994.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Западноевропейска литература. Ренесанс в Европа (14-16 в.) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.