За силата на природата и човешкия ум или простичко - Шели


Категория на документа: Литература


ЗА СИЛАТА НА ПРИРОДАТА И ЧОВЕШКИЯ УМ ИЛИ ПРОСТИЧКО - ШЕЛИ
МАЛКО ЗА ЕПОХАТА
Едно от най-противоречивите явления в западноевропейската литература е Романтизмът. Това е една епоха на мечти,болезнена и крайно напрегната,но
същевременно с това е изпълнена с жизнена енергия , оптимизъм , избретателна, бунтовна,критична,непримирима.Според романтиците светът в който живеят е зле устроен и техният стремеж е да се създадат нови ценности ,нова представа на човека за мястото му във всемира Възникнал най-напред в Англия в края на 18 век и продължил едва до 30-те години на 19 век
В историята на английския романтизъм има едно име,което е тъждество на епохата,която представя-Пърси Шели.Подобно на нея,живота му е кратък,но изпълнен с с противоречия - атеист, който пише химни, скандална и противоречива фигура, която апелира за етично поведение, образован и интелигентен аристократ, който настоява за освобождението на човечеството, и чувствен романтичен поет, чиято най-съкровена надежда е, че стихотворенията му ще окажат морално влияние върху човешкото въображение-, спокойно може да се нарече епоха в епохата.
За силата на природата

Дали е необходимо да се знае за живота и времето на Шели, за да разбират напълно поезията?
за да разберем по-добре
Роден през 1792 в Съсекс ,в благородническо семейство,Шели има възможността да се облагодетелства от всички привилегии на аристокрацията и да живее един самодоволен и подреден живот.Но учейки в Итън,Шели открива творбите на Уйлям Годуин и е силно впечатлен от идеите на философа за свобода и равенство.
и това променя изцяло мирогледа му.По-късно,вече студент в Оксфорд,Шели написва в съавторство памфлета " Необходимостта на атеизма",което е причина да бъде отстранен от университета- "атеизъм" е възмутителна идея в консервативна Англия на 19 век. На деветнадесет години Шели се жени за Хариет- дъщерята на един кръчмар,което не е добре прието от близките му,а по-късно се запознава с дъщерята на Уйлям Годуин-Мери и се влюбва в нея,което е причина за развода на Шели с Хариет-което допълнително скандализира семейството му и консервативна Англия.Щели и Мери напускат Англия,пътуват в Европа и през 1820 год се установяват в Италия,където заедно със скандалният лорд Байрон ,младият Джон Кийтс и други творци, създават литературен кръг от съмъшленици.Този период в Живота е един от най-плодотворните за творчеството му.През лятото на 1822 год,Шели и Едуард Уйлямс отплават от Ливорно за Леричи,но яхтата им се обръща и те се удавят.Пърси Шели все още няма тридесет години...Приятелите му изгарят тялото,както е по традиция,но сърцето на Шели остава непокътнато от огъня и е погребано заедно с праха на поета,а на надгробната плоча е изписано:"Сърце на сърцата"...
за приридата и човшкият ум
Централните теми в поезията на Шели се припрокриват с тези характерни за Романтизма-красота,страст,природа,политическа свобода,креативността и светостта на въображението.Уникалността на Шели идва от философското му отношение към тези теми /.
Никой друг английски поет от началото на деветнадесети век не успява така да изрази връзката между красотата и добротата, и вярата си в способността на изкуството да промени обществото за добро- при Байрон съществуват или аморална сетивност, или спорни бунтарства; Кийтс е вярвал в красотата и естетиката заради самият себе си,но Шели е вярвал, че поезията прави хората и обществото по-добри, стиховете му са изпълнени с вдъхновяващ морала оптимизъм, като се е надявал, ще се отрази на своите читатели сетивно, духовно и морално .
Шели търси символи, за да предаде неуловимите под видимата повърхност движения на мисълта. Поетът изпитва дълбока, мистична благодарност към природата и тази наситена връзка с естествения свят му дава достъп до дълбоки космически истини Той има силата и таланта да пресъздаде тези истини, чрез използване на въображението си, в стиховете си,така,че обществото да може да ги разбере. Поезията му става пророческа, а чрез думите си, поетът има възможността да промени света към по-добро и да допринесе за политическата, социалната и духовна промяна Шели изпитва романтичен интерес към пантеизма и вярва, че Бог е обединяваща дух,който минава през всичко във Вселената. В началото на неговата поезия, той се позовава на тази обединяваща природна сила в много стихотворения, описвайки го като "дух на красотата"-тази сила е причина за цялата човешка радост, вяра, доброта и удоволствие, и е източник на поетично вдъхновение и божествената истина.. Шели твърди, няколко пъти, че тази сила може да влияе на хората да променят света към по-добро. Въпреки това, Шели едновременно признава, че силата на природата не е изцяло положителена- Природата разрушава толкова често, колкото вдъхновява или създава и унищожава жестоко и безразборно/нарича вятъра"рушител и пазител"/ .
Това благоговение на Шели към природата е силно осезаемо в стихотворенията му" Ода за западния вятър"(1819) и "На Чучулигата".

В" Ода за западния вятър" Шели използва мощни природни метафори, с които успява да изрази идеите си за света и показва съвършено естетическо изразяване Одата е композирана от терцини, като всяка завършва с двустишие(рефрен), което обобщава поетическата мисъл - разновидност на сонетната форма.
Началните строфи извикват в паметта ни есенното дихание на вятъра , което изпълва долини и равнини с наситени цветове и аромати: . Шели магически се позовава на вятъра, описвайки силата му и нейната роля, нарича го :" див дъх на Есента!":

О, Ветре западен, див дъх на Есента!

Вълшебник, викнал духове влудени,

незрим, ти пръскаш мъртвите листа,

кафяви, бледни, трескаво-червени

- прокажени в прокълната гора;

и с плач заравяш семена студени

да спят под вледенената кора,

като че всяко труп е в гроб поставен,

додето твойта пролетна сестра

с живот изпълни всеки кът забравен,

събуди с рог земята и подкара

стада-зърна в просторите въздушни -

Див Дух на ярост и на надпревара,

Рушител и Пазител, слушай, слушай!

1,2 и 3 част на одата са посветени на космическата мощ на Западния вятър, представена е апокалиптична картина, небосводът се срива в Средиземно море и Атлантика.Западният вятър е образ на космическата програма,а 4 и 5 част изграждат символичния образ на човека.В него са събрани духовно и материално, чувствата и мисълта.Лирическият герой е жертва на живота.Страданието и силата на страстта прави човек родствено близък на космическата стихия на вятъра.Възхвалата на природните начала се слива с възхвала на лирическия субект.
Шели вплита умело положителна градация в композицията, те вървят в синхрон,което прави въздействието на стиховете още по-силно: в първата строфа, вятърът духа листата на есента.. във втората строфа, вятърът духа облаците в небето, в третата строфа, вятърът духа целия остров и морски вълни.. В четвъртата строфа, лиричния герой моли вятъра да го изтръгне от вцепенението му и си пожелава: "...да бъда облак, лист, вълна с вълните!", да сподели силата на вятъра. Той желае да бъде издигнат, вместо да бъде хванат ниско "сред трънака на живота", и вижда себе си като вятъра:" на теб приличен -неукротим, и горд, и необичан!... "като вълна, листо, един облак!"
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
За силата на природата и човешкия ум или простичко - Шели 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.