Въпроси на литературата и естетиката


Категория на документа: Литература


ПУ „Паисий Хилендарски”

К У Р С О В А
Р А Б О Т А

Т Е МA

М и х а и л М и х а й л о в и ч Б а х т и н

Въпроси на литературата и естетиката

Изготвил :
Фак.№
Специалност:

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1.Романът – съдба на един живот.

2. Бележка от съветското издателство.

3. Проблемът за съдържанието, материалът и формата на словесното художествено творчество.

4. Словото в романа.

-Съвременната стилистика и романът;

-Словото в поезията и словото в романа;

-Разноречието в романа.

- Говорещият човек в романа.

5.Формите на времето и хронотопа в романа.
Очерци по историческа поетика.

6. Из предистотията на словото в романа.

-Епосът и романът.

7. Рабле и Гогол ( Изкуството на словото и народната смехова култура).

Михаил Михайлович Бахтин – руски учен , философ, литературен критик, написал значими творби относно литературната теория и критика. Той е сред лидерите на формалистите, които развиват нов ,,материалистически’’ поглед върху руската литература.

Романът- съдба на един живот

Тази книга е книга на един живот-живот труден, дори мъчителен, дълго терзан от тежка и неизлечима болест, прекаран в безнадежна и ограбваща изолация; живот отшелнически напрегнат и възторжен , намерил спасение във всеотдайната любов към една грандиозна теоретическа идея- идея за величествения живот на романа.

Бахтин се оказва изключителен талантлив ученик на корифеите на немската класическа литература.Той е убеден, че истинският, научен и плодотворен път към природата на естетическото е систематичността.

Само теоретическият модел на разумната и плодотворната систематичност може според Бахтин успешно да третира явленията на културата в тяхната автоматична принадлежност.Според него никаква действителност в себе си, никаква неутрална действителност не бива да се противопоставя на изкуството, както нещо добро и истинно се противопоставя на красотата.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въпроси на литературата и естетиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.