Управление на риска и промяната


Категория на документа: Литература


1.Основни причини – основните причини са 5:
- лични интереси: загуба да власт, влияние, имидж, възможност за кариера
- неяснота: кой ще го прави, кога ще се прави и как ще се прави
- лични разбирания, неразбирания: липсва нещо в комуникацията
- различни разбирания: дали е инжинер или производител има различия в мисленето им
- липса на толерантност: проявява се най-вече от хора, които са вечно недоволни от всички(черногледи хора).
Не всички промени се приемат и приветстват горещо от служителите, по-скоро правилото е обратно - нежелание и негативизъм. Приложената нова идея често се изразява в съпротива от този, който ще бъде засегнат. Съпротивата е общочовешка черта и затова мениджъра не бива да бъде изненадан от нея.
Основни причини за съпротива:
- личен интерес: не е необходимо, когато работникът дори мениджърът имат техни лични, директни интереси - пари и заплахи, загуба на изгоди, загуба на статус, промяна на кариерни възможности, загуба на власт и имидж
- неяснота: появява се когато служителите се притесняват и нервничат от това, че не са информирани за промените и начина на провеждането им. Как ще повлияе на работата им(живота им) притеснението, че резултата от промяната ще е само лош - разясняване, обясняване, информирне
- липса на разбиране и доверие: понякога мениджърът не комуникира досатъчно с тези, които касае промяната, поради неразбиране на процеса на промяната, ниска комуникационна култура на мениджъра или недостатъчен авторитет. От друга страна служителите могат да не разберат езика на мениджъра, или не искат да разберат, или нямат доверие на мениджъра или провеждащите промяната

- различни разбирания(мнения): някои служители се чувстват винаги некомфортно с промените, дори да не е заплаха за техния интерес, дори когато резултата е ясен, положителен и те разбират промените с вътршно несъгласие.
2. Преодоляване на съпротивата за промяна - съществуват няколко такива стратегии. Съпротива в някаква форма трябва да се очаква. Разбирането на факторите за съпротива е важно, за да се подбере стратегия за преодоляването им, а те са:
- обучение и комуникация: разясняване на необходимостта за логична промяна, липсата на информация не е достатъчна за тях; ще доведе до некоректно разбиране и от там към съпротива. Обучението и разясняването подпомагат разбирането на необходимост от промяна.
- участие и ангажиране: съпротивата може да се преодолее, може да се реализира включване на служителите и мениджъра в планирането и провеждането на промянта. Тази помощ намалява неизвестните, неяснотите и недоразуменията.
- значително подпомагане на учстниците в промяната: незнаещите могат да имат нужда и да получат подкрепа за обучение, почивка, емоционална и финансова подкрепа
- преговори и договаряне: при наличие на лични и отделни възможности за много силна съпротива е реална. Мениджъра мобилизира повече сили и време за преговори, за разясняване, за обучение и др., с цел намаляване на тяхната мощ
- манипулация и коопция: подбирате „звездите” или „елитните” групи и държите далеч тяхната съпротива от отразяването на промените, действайки селективно към отделните „елитни” групи. Подавате подбрана(положителна) информация за тях. Не разкривате потенциала на промяната, вниквате в техните желания за нова позиция при промяната, предлагате им коопция
- задължител: през ясни и конкретни разпореждания и писменна форма, съобщаваме и провеждаме размразяването на промяната, когато нямаме за прилагане друга технология. Стратегия, при която силата на съпротивата расте най-бързо и достига най-високоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на риска и промяната 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.