Традиционните ценности в прозата на Елин Пелин


Категория на документа: Литература


9 Цанева М. Литература за 10 клас. София, 1996, С.46-49

10 Цанева М. Литература за 10 клас. София, 1996, С.45-67

11 Панова И. Вазов, Пелин и Йовков - майстори на разказа. София, 1983, С. 145.

12 Игов Св. История на българската литература, София , 1996 г., С. 392-394
13 Лазарев Ст. Българската литература. Динамика и развитие. София, 2006. С. 234-235.

14 Игов Св. Българска литература. София, 1996, С. 121-124

15 Цит. по Рацеева Е., Кара Н. Български език и литература за 9 клас. Кишинев, 2003. С. 174

16 Цит. по Рацеева Е., Кара Н. Български език и литература за 9 клас. Кишинев, 2003. С. 175

17 Русев П. Елин Пелин - художествено виждане и творческо своебразие. София, 1980, С. 345-349

18 Чернокожев Н. Човекът, земята и змията в "Гераците". София, 1993, С. 49-70

19 Радев Ив. Литературни анализи. Велико-Търново, 1999, С. 39-41

20 Коларов Р. Елин Пелин. София, 1995, С. 67-90

21 Цит. по Рацеева Е., Кара Н. Български език и литература за 9 клас. Кишинев, 2003. С. 150

22 Шумелова М. Ръководство за ученика по литература -11 клас. Велико-Търново, 1999, С. 6-7

23 Русев П. Елин Пелин - художествено виждане и творческо своебразие. София, 1980, с. 346-348

24 Русев П. Елин Пелин - художествено виждане и творческо своебразие. София, 1980, С. 350-353

25 Цит. по Рацеева Е., Кара Н. Български език и литература за 9 клас. Кишинев, 2003. С. 175-176

26 Коларов Р. Елин Пелин. София, 1995, С. 78-89

27 Янев С. Елин Пелин. София, 1994, С. 89-90

28 Коларов Р. Елин Пелин. София, 1995, С. 90-93

29 Цанева М. Литература за 10 клас. София, 1996, С.50-65

30 Цит. по Рацеева Е., Кара Н. Български език и литература за 9 клас. Кишинев, 2003. С. 150

31 Чернокожев Н. Човекът, земята и змията в "Гераците". София, 1993, С. 50-61

??

??

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Традиционните ценности в прозата на Елин Пелин 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.