Традиционните ценности в прозата на Елин Пелин


Категория на документа: Литература


3.3. Природата.................................................................26

3.4. Любов.......................................................................30

3.5. Домът.......................................................................33

Изводи.....................................................................................36

Библиография...........................................................................38

Увод

Елин Пелин е определен от изследователи на българската литература като "певец на село". Той не е само "най-сладкодумният изразител на българската поетика", но и най-големият жизнелюбец сред българските писатели класици. Има подчертано характерен творчески стил и сюжетна организация, ориентирани към художественно-белетристична изразност, към проблемите на българския селянин.

Годините, в които излизат повечето от произведения на Елин Пелин са времето, когато се руши идилията на патриархалния свят и се градят новите отношения ( края на 19-то и началото на 20-то столетие).

В прозата на Елин Пелин важното място се отделя на традиционите ценности на истинския българин като: трудът, общуване, любов и домът. В творбите си Елин Пелин важното внимание обръща на разкриването на природата.

Така, темата на курсовата работа звучи: "Традиционите ценности в прозата на Елин Пелин".

Основната цел на тази работа е да се разкрият всичките традициони ценности на българина в творбите на Елин Пелин. По същия начин се поставят следващите задачи:

- да се даде понятие на ценост, народопсихология;

- да се разкрие Елин Пелин като певец на българската душевност;

- да се разглеждат следващите традициони ценности на българина в творбите на писателя;

- да се обобщи изцяло прозата на писателя;

- да се направят изводи по тема.

При написването на курсовата работа се използват такива методи като:

* метод на работа с литература;

* метод на изследване;

* метод на анализа и синтеза;

* индукция;

* дедукция.

В работа се използват следващите източници:

"Българската литература. Динамика и развитие" на Стойко Лазарев, "Литературни анализи" на Ив. Радев, Ст. Попов, "Анализи на литературни творби" на Ив. Радев, "Литература за 10 клас" на Милена Цанева и др.

Работата състои от: увода, 3 глави и изводи с библиография; представя интерес на студенти - филолози, също така и на теоретици в областта на българската литература.

ЛИН ПЕСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Традиционните ценности в прозата на Елин Пелин 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.