Традиционните ценности в прозата на Елин Пелин


Категория на документа: Литература


МИНИСТЕРСТВО НА ПРОСВЕТАТА НА РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

ТАРАКЛИЙСКИ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ

"ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК"

Катедра по филология

КУРСОВА РАБОТА

ТРАДИЦИОНИТЕ ЦЕННОСТИ В ПРОЗАТА
НА ЕЛИН ПЕЛИН

Изготвил:

студент от 3 курс,

специалност български език

и литература и румънски

език и литература

Вадим Ангелчев

Ръководител на

курсовата работа:

д-р Е. Рацеева

Тараклия, 2013

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Увод..........................................................................................3

Глава 1. Традиционите ценности на българина.................................5

1.1. Понятие "ценност".......................................................5

1.2. За българската народопсихология и българските
народопсихолози............................................................................8

Глава 2. Елин Пелин - певец на българската душевност...................13
Глава 3. Традиционите ценности в прозата на Елин Пелин...............19

3.1. Човекът и трудът................................................................19

3.2. Кръчмата или общуване.......................................................23
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Традиционните ценности в прозата на Елин Пелин 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.