Тихият пролетен дъжд


Категория на документа: Литература
"Тихият пролетен дъжд" от НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ
1.АВТОР-Николай Лилиев е роден през 1885г в стара Загора и още като съвсем малак остава кръгъл сирак.Последствия от това са самотата,нуждата от близост и семейство което пресъства като важен елемент в неговите произведения.Основните мотиви на автора във своите произведения са мира хармонията и природата.
2.Епохата-епохата на стихотворенията няма значение тъи като текста няма исторически и фактологически нами и адти.Тъи като това са три стихотворения публикувани заедно точни дати за всяко поотделно трудно бих определил.Епохата на писането е следвоенна-1918-1932г,но тя със нищо не се отразява в 3те мустихотворения.
3.СМИСЪЛА НА ЗАГЛАВИЕТО-и тритете произведения са без заглавие но за са известни със първия ред от съответното произведение.Тъй като нямат заглавия................................
4.Жанрови особености-в "Тихия пролетен дъжд"се използва олицетворение на дъжда,който в текста се използва като символ на надежда.В "Светло утро"сътоящо се от 3 коплета се изпозва повторението

Пеперуди,пеперуди,

тънки,сребърни крила.
Което внушава допълнително хармонията и я налага като основна идея на текста.В "Кръгозори" се състои от два коплета,който внушават тъга,безсилие и безнадежност,внушени само чрез тъжен есенен пеизаж със заключение

Ръми,

Есен е.
това се превръща и в "гръбнак" на текста позволяващ ни да разнищим чувствата на автора.
5.ТЕМА-темата на кестовете трудно би могла да се определи тъй като реална такава не съществува,поради това че теста е една метафора
6.ИДЕЯТА-идеята на "Тихия пролетн дъжд" е символ на надеждата,която се превръща в основен мотив в текста.Неслучаино дъжда се съчетава с пролеттта-символ на възраждане,надежда,радост,съживяване
Така автора комбинира два от най-ярките символа за надежда,за да пресъздаде неината красота и очарование.
Публикувани заедно 3те стихотворение сякаш представят последователно 3 сезона със своите типични чувства-пролет,лято и есен. "Светло утро" представя лятото със своите характерни нюанси имащи за цел да пресъздадат развихрилият се животински живот,хармонията,и всички останали топли чувства в природата.В стихотворението основно място заема светлината и пеперудите символ на живот и динамика.
Последното стихотворение-"Кръгозори надвесени" се изобразява и последният сезон или може би чувство,маскирано под маската на сезона.В текса са пресъздадени самотата,тъмнината,ръмежа, пресъздаващи есента.
8.КОНФЛИКТ-в "Тихия тролетен дъжд"няма конфликт.В "Светло утро"-няма конфликт.И в третото стихотворение няма реален конфликт.
9.Герой-като цяло героите са-лирическият АЗ и дъжда в "Тихия пролетен дъжд",пеперудите и лирическият ти в "Светло утро.В "Кръгозори надвесени"героите са "ние" и до някаква степен есента и ръмежа.
10.Сюжетите на 3те стихотворения общо казано се свеждат до развитието на 3те сезон и чувствата последствия от тях.Фаболата на текстовете включва сравнения и повторения,които са най-запомнящите се елементи от стихотворенията.
11.КОМПОЗИЦИЯ-композицията на 3те текста се състой около основна дума или изречение,което се превръща в основен мотив на стихотворенията.И трите стихотворения имат затворена рамка.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тихият пролетен дъжд 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.