Теми за 7 клас (125 стр.)


Категория на документа: Литература


товичка трябва да се вярва въпреки неверието. Тя е символ на надеждата, но на онази надежда, която е резултат от вярата.

Психологическото напрежение в разказа достига кулминацията си, когато бащата изрича думите: “ Нонке, тоз чиляк виждал лястовичката” – нещо, което
противоречи на истината, но като сърцето и разумът на бащата приемат като единствено възможно решение.

Сам невярващ в съществуването и, Гунчо сякаш умолява Моканина да потвърди спасителната лъжа. Говори му не с думи, а с поглед. Вярата на
момичето, че добрите чудеса в човешкия живот съществуват, трябва да се съхрани. Злото трябва да бъде победено.

Покъртителната увереност на бащата, който само преди миг се е съмнявал,
както и широко отворените очи на момичето прекършват овчаря.Без сам да
разбере, той машинално повтаря това, което истински е пожелал: Нонка ще види бялата лястовица.Моканина уверява сам себе си: вярата и надеждата не
трябва да умрат, а любовта към хората е тяхната живителна почва.

Думите на овчаря окрилят момичето като заклинание, но смазват със своята невъзможност майката.Тя стисва очи и заплаква. Знае истината, но също като своя съпруг приема за дълг опазването на надеждата, която ще бъде жива, докато е жива вярата в бялата лястовица.Нонка единствено вярва в легендата.
Надеждата е съхранила жаждата и за живот. Онази жажда, която извира като
светлина от очите и : “ още светли, още млади, още усмихнати”.

Моканина не е чародей, за да спаси болното момиче, но той е направил повече – приел е чуждата болка и е подкрепил надеждата за изцеление. Вдъх-
нал е вярата за една измислена легенда за бяла лястовица, легенда, която ще я има докато има страдание по белия свят.

Свързвайки човешките преживявания с образа на бялата лястовичка, Йов-
ков утвърждава добротата, родителската всеотдайност, силата да бъде понесен кръстът на съдбата. Така разказът “По жицата” се превръща в разказ за вярата,
спасяваща човека, когато друго нищо не му дава опора.

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПИТА

1. 10 – 15 МИНУТИ НЕ СЕ ПИШЕ НИЩО, А СЕ ОБМИСЛЯ ЗАГЛАВИЕТО НА ТЕМАТА.

- КОИ СА КЛЮЧОВИТЕ ДУМИ ИЛИ ИЗРАЗИ В НЕГО.
- КОНКРЕТЕН ЛИ Е ВЪПРОСЪТ ИЛИ ОБОБЩЕН, ЗАСЯГАЩ ЦЯЛАТА ТЕМА.
- ДО КОЯ ИЗУЧЕНА ТЕМА Е БЛИЗЪК.
- ДА СЕ ОБМИСЛИ КАКЪВ Е ДИАПАЗОНЪТ НА ЛИТЕРАТУРНИЯ ТЕКСТ, КОИ МОМЕНТИ НА ТВОРБАТА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВЕН МАТЕРИАЛ

2. НА ЧЕРНОВАТА СЕ ПИШЕ ТЕЗАТА И ПЛАНЪТ.
3. НЕ ПОДЧЕРТАВАЙ ЗАГЛАВИЕТО.
4. НЕ НОМЕРИРАЙ СТРАНИЦИ, ОСВЕН АКО ИЗРИЧНО НЕ Е КАЗАНО.
5. ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕШ ИЗПИТА ПИШЕШ ТРИТЕ ИМЕНА И ВХОДЯЩИЯ НОМЕР ВЪРХУ МАЛКОТО ЛИСТЧЕ В МАЛКИЯ ПЛИК.
6. ДА СЕ ОСТАВЯТ ПОНЕ 30 МИНУТИ ЗА ПРЕГЛЕЖДАНЕ НА БЕЛОВАТА ПОНЕ НЯКОЛКО ПЪТИ.
7. ДА СЕ НОСЯТ : ТРИ ХИМИКАЛКИ , ЧАСОВНИК, ВОДА, ЛИЧНА КАРТА, УДОСТОВЕРЕНИЕ С НОМЕРА НА СТАЯТА И ВХОДЯЩИЯ НОМЕР, НОСНИ КЪРПИЧКИ.
8. ИМАМ ПРАВО НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЛИСТИ.
9. ДА НЕ СЕ ПИШАТ ИЗРАЗИ КАТО:
- ИСКА ДА НИ ПОКАЖЕ
- ОТТУК РАЗБИРАМЕ
- АЗ МИСЛЯ И Т. Н.
10. В ТЕМАТА ДА НЕ СЕ СЪКРАЩАВАТ ДУМИ, ИМЕНА – ПИШАТ СЕ ИЗЦЯЛО.
11. ДА НЕ СЕ ЗАСЯГАТ КЛАСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ – НАПР.ЧОРБАДЖИЙТЕ ЕКСПЛОАТИРАТ И Т.Н.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теми за 7 клас (125 стр.) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.