Теми за 7 клас (125 стр.)


Категория на документа: Литература


ствията на автора Америка е причудливо съчетание, тя е и раят, и адът на човечеството.

“Латурен “ издържа на бурята в океана. Победно се носи към бреговете на Америка. Битката между природата и цивилизацията е завършила. Животът
на кораба е пъстър и весел, вдъхновява авторът да създаде множество карикатурни изображения на своите спътници, да потърси специфичното в поведението на представителите на различните европейски нации.Пътуването е
възможност за среща между европейците, за откритие на националните стереотипи, за оценяване на приликите и различията.

Първите впечатления на пътеписеца от Америка са противоречиви. Алеко
отива да опознае Новия свят, където моделът за цивилизация, който писателят носи от Стара Европа е напълно неприложим. Париж и Лондон са нещо много различно и провинциално в сравнение с Ню Йорк.Поразяват го размерите, динамиката, високите технически постижения. Безбройните кораби на приста-
нището, “колосалният “ Бруклински мост, “грамадните фабрични комини” го-
ворят за индустриален подем, за който пътешественикът досега само е чел, и който вече може да види.

Алеко идва от една страна, която има едва петнадесетгодишна история на
свободна държава , и в която темповете на строителство са по ориенталски бавни. В сравнение с европейските нации България е много назад, но американската цивилизация надминава всичките му очаквания. Старият свят
не може да му служи като база за сравнение, затова писателят се обръща към
древността.

Най-красивата европейска улица според него е виенската Рингщрасе, но нюйоркският Бродуей е далеч по-впечатляваща. Първата е сравнена с една “
изящна , изваяна от мрамор хубавица”, а втората – оприличена на една “мила,
с шаровете на дъгата облечена, вечно танцуяща балерина”. Конкуренцията е родила стремеж към оригиналност и различност. Многообразието , динамиката на вечно забързаната многолюдна тълпа, го кара да възкликне:” Вавилон!”, и
откровено да признае :”Ама,че го употребих и аз!” Емоционалният изблик в
описанията на Бродуей е показателен за богатството от впечатления, които дори авторът смята, че е безсилен да изрази.

Естет и хуманист Алеко открива красотата на Новия свят в стихията на океана, в урбанистичните пейзажи на Ню Йорк, в природния феномен Ниагара.
Той е поразен от индустриалния напредък, от огромните размери на всичко
американско, от архитектурния гений и строителството, от развития транспорт
и комуникациите, от техническите нововъведения и електричеството.

Но е притеснен от обезличаването на хората, от студенината и отчужде-
нието между тях, от духовния упадък и превръщането на човека в автомат и
в чарк в машината за печелене на пари.Демократът Алеко се възхищава от дър-
жавното устройство, гарантиращо на всеки гражданин свобода и равни права.
Писателят дава високата си оценка на обществените сдружения и синдикатите.
Но е “облян със студена водица”, когато научава , че и тук корупцията е пуснала пипала навсякъде, а жаждата за злато води до безпощадна експлоатация.

Не захлас по чуждото, а трезво преценяване на видяното характеризира Алековите бележки. Евтината пропаганда на нашите вестници не може да го излъже за действителното ни присъствие в модерния западен свят. Защото той с
очите си вижда “невежеството “на митническия чиновник, за когото България е едно мъгляво понятие от Ориента. Не отрицание на родното, а обективна констатация за него оформя облика на пътеписа.

Кулминацията на съизмерването на българина със света е изложението в
Чикаго.То е онова чуждо пространство, от което започва завръщането към своето, българското, познатото: “ А пък в двореца на манифактурата в чикагското изложение може да се помести не само цялото наше първо Пловдивско българско изложение, но могат да се настанят и всички жители на втората българска столица, заедно с всичката им покъщина, па и с живата стока отгоре…” Това спонтанно представяне предполага да се види нещо сензацион-
но, нещо невиждано. Посетителят е зашеметен от техническите достижения, от напредъка на науката. Той не може да си спомни нищо от отдела на електричеството, защото видяното надхвърля човешкото въображение. В палатата на щата Калифорния нищо не остава от самочувствието му, че принад-
лежи на нация, известна с градинарските си умения.Вместо обаче да се разгърнат описания на невероятни гледки текстът маркира многообразието ла-
конично и се насочва към най-важният въпрос – какво е българското представяне пред света.

Пътеписецът забелязва българският трикольор и се устремява в тази посока. Уточнението за неразвяващото се знаме е явно разколебаване на представата за величествения, героичен и романтичен образ на родното, а умалителното съществително “дюкянче” еднозначно определя измеренията на българското присъствие в света.В тъмна и тясна уличка е разположен малкия дюкян, който има за цел по-скоро да популяризира географията и историята на
Княжество България, отколкото да показва нивото на индустриално развитие
прецизното описание на българския павилион допълва представата за неговата невзрачност. Изложени са платна, бутилки с някакви течности. За да бъдат видени българските постижения е нужно специално взиране, защото в дюкянчето е тъмно.Определенията “разни”, “някакви”, с които се характери-
зират предметите подсказват неясния и непривлекателен стил на представяне.
Авторовата ирония е насочена и към наивното очакване на българина светът да се заинтересува от него, да се взре в неговия български космос и да го разбере с цялата екзотичност и самобитност.

Алековата чувствителност към нюансите в човешкото общуване улавя различията в диалога в различните култури. Онова, за които едно е близко, за други е лишено от смисъл. Такива са внушенията , които излъчва павилиона на търговеца Айвазян. Предметите от българския бит не предизвикват особен интерес у посетителите, защото за тях са непознати и непривични. Алеко недвусмислено осмива, както родната мизерност, неоправданата самонадея-
ност, така и чуждото невежество. Разказът за търговийката на Айвазян се превръща в сериозен размисъл за надмощието на материалното над духовното.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теми за 7 клас (125 стр.) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.