Талантът - проклятие и благослов


Категория на документа: Литература


Талантът-проклятие и благослов

В нашата следосвобожденска литература Пенчо Славейков заемо особено място, като гради нов поетически свят. Оригиналната и противоречива личност на този пръв модерен български поет европеизира литературата ни и я прави съизмерима с достиженията на световната. Според Славейков изкуството е чисто, то е един самостоятелен свят, неподвластен на "врявата на деня". В този смисъл, голямата поезия се ражда в недостъпния за всеки Храм на изкуството и остава скрита за някои.

Запоснат с немската идеалистическа философия и естетика, Славейков възстановява правата на индивида и неговата свободна воля. Този култ към силната личност е и една от основните теми в неговите произведения. Тези идея се свежда до мисията на твореца да бъде медиатор между божественото и земното. А творецът е човек с талант и носител на божествената искра.

" Cis Moll" следва композиционния модел на останалите философски поеми на Славейков - пролог, епически разказ и епилог. Още в паратекста откриваме мотива за съдбата - заглавието обозначава тоналността на Бетховеновата Пета симфония, интерпретираща темата за съдбата, а епиграфът насочва пряко към тази тема. ("So pocht das Schicksal an die Pforte."- Така съдбата чука на врата.)

Началото на творбата вижда лирическия герой "пред отворений прозорец", съзерцаващ недостижимото пространство на звездите, опитващ се да познае себе си на фона на безкрайността. Още тук е въведена антитезата като основна фигура, изграждаща сложния портрет на гения:
Нощта бе ясна; но злокобем мрак
се сбираше Бетховенъ в душата -
и той кръз него нищо не съзря.

Хаос владее съзнанието на героя, мрак и отчаяние са обсебили духовните му пространства. Това е еквивалентът на отчаянието, причинено от ударът на съдбата-загубата на слуха. На великия композитор е отнето онова, което осмисля човешкото му съществуване-талантът. Вътрешния монолог насочва вниманието към "лошата шега" лишила твореца от възможността да твори, да живее:

-"За мене всичко свършено е вече!

Слепеца няма слънцето да види.

Независимо от това, че тук сетивата са подменени, светът тотално помръква за Бетховен. Загубата на слуха е представена метафорично със загубата на зрението. Талантът е отнет. Като едно проклятие, срива личността на гения. Както материалното може да бъде отнето и да помрачи съществуването ни, така дарбата е иззета и обезсмисля света на твореца. Самочувствието е скършено: "Творецът на хармонията - глух!". Силното страдание доминира в преживяванията:

Душа жаднее за покой - покой

във гроба - на чиито двери няма

съдбата нида хлопа, ни зове!

Витаеше веч сянката на смърт

над него и облъхна го със мраз.

Възвисяващата сила на страданието е тази, която ще спаси духа и ще превърне слабостта в сила. Полетът на душата ще извиси човека. Силата на парадокса обединява противоречивите същности:

Де гордото съснание - че грей

величие в човешката неволя?!

...

И Омир бил е сляп;

Те водят съзнанието към прозрение. Един слепец може да вижда по-ясно от хляди зрящи, защото Душата е, която вижда. Поемата гради нравствения портрет на лирическия герой, който надмогва болката. Силата необходима за това извисяване е талантът, а той се носи в сърцето. Божествена е исктата на таланта, но той не е за всеки, а само за избраните. Дарбата дава мисия на живота. мисия да твории висше изкуство. Идеалът е високото живеене, талантът е благослов. Величието на личността, която не се подчинява,а превъзмогва обстоятелствата: "Таз висота достигна, възродена/в велика скръб, великата душа.". Превъзмогването на страданието изпълва душата с нова сила и желание за творене, неподвластни на здравия разум, свободни като стихия. Това е силата на таланта, непреходен и неотменим.

В епилога на поемата е представена темата за твореца като избраник на съдбат, медиатот между божественото и земното. Бетховен е пратеник Божий на земята, с ясна мисия:

Ти на съдбата няма що да робщеш.

Ти имаш свой осожен дял...Ти сне

от небесата пламък Прометеев
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Талантът - проклятие и благослов 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.