Сватбени песни


Категория на документа: Литература


СВАТБЕНИ ПЕСНИ

1. Въведение
2. Сватбения обичай и обредните предмети
2.1. Годеж
2.2. Сватбените хлябове
2.3. Сватбеното знаме
2.4. Крумово дръвце
2.5. Канене за сватба
2.6. Вземането на невестата
2.7. Плетене на невестата
2.8. Бръснене на младоженеца
2.9. Забулване на невестата
2.10. Раздяла на невестата с рода
2.11. Посрещането на младоженеца
2.12. Сватбеното угощение
2.13. Водене на невестата за вода
2.14. Отбулване на невестата
3.Сватбените песни.
4.Заключение

1. Въведение

Българската сватба е един от основните семейни обреди съпътстващи
живота на всеки човек. Сватбата разкрива поредица от обредни действия, обичаи, разнообразие от обредни предмети и песни.

Традиционната фолклорна сватба отразява мирогледа, нравствените и
естетически критерии , социалното и духовното равнище на народа . Сватбената обредност се създава и развива на основата на брачните отношения. Българската сватба се формира едновременно с българската народност. Тя съдържа устойчиви традиционни елементи, които са белег за етническото единство на българите.

Сватбата като преходен обред разкрива по-сложна организация, която се
отразява и върху сватбените песни. Сватбените песни са интересен поетичен цикъл, отразяващ комплекс от семейни обичаи, които съпровождат сключването на брака.Те са най-разнообразните и богати произведения, свързани със семейните традиционните обреди са част от едно художествено цяло, каквото представляват несъмнено песните и сватбените действия.

2. Сватбения обичай и обредните предмети

Женитбеният сезон е регламентиран от традицията. Определяща
времето за сватби е спецификата на труда, тъй като преобладаващата част от българското население в миналото се е занимавала със земеделие, предпочитано време за сватби е късната есен и зимата. Съществуват и редица забрани за правене на сватби в определени дни на годината, които се налагат от народни вярвания или норми на християнската религия. Почти навсякъде сватби не се правят по време на т. нар, „мръсни дни”, по време на великденските пости от Сирница до Великден, а след това и през време на усилената полска работа през лятото.

Българската сватбена обредност обхваща два важни етапа: годеж и същинска сватба. По същество годежът представлява сключване на предварителен договор между два рода. Той има показен характер и се провежда в дома на момата, а сватбата, с нейната пищна церемониалност, има за цел да утвърди пред много хора сключен договор между двете семейства. Богатата и разнообразна сватбена символика е израз на сложно преплитане на социални явления и митично-религиозни представи. Смисълът на брака е свързан с идеята да се осигури здраве и щастлив живот на младото семейство.

Традиционния сватбен цикъл трае до 10 дни има три основни етапа:
- предсватбени обичаи:- сгледа, годеж; обичаи и обреди свързани със сватбата.
- следсватбени обичаи:- извеждане за вода , отбулване, повратки.
2.1. Годеж
Преди да се състои годежа, се прави т. нар. „малък годеж”. Родителите на момъка
изпращат свои доверени лица в дома на девойката, за невеста на сина им. Това посещение има таен характер, защото не се знае какъв ще бъде отговорът. Годежарите влизат в къщата по мръкнало и сядат до огнището. Разравят огъня с маша. Целта на това ритуално действие е да се „разгори” сърцето на момата и тя да се „запали” по момъка. След това представителите на двата рода разиграват истинско драматично действие – гостите влизат в ролята на купувачи, а домакините се превъплъщават в продавачи. Символите, чрез които се разкрива целта на посещението, се отличава с богатото си разнообразие. Благоприличието изисква родителите на девойката да не дават лесно своето съгласие. Прието е годежарите да бъдат връщани поне веднъж, под предлог че трябва добре да се обмисли тяхното предложения. Наскоро след утвърдителния отговор следва годежът. Разменят се традиционните дарове: накити пари – за годеницата;риза, кърпи и чорапи – за годеника; пеят се песни на трапезата, свири инструментална музика. Годеникът подарява китка с жълтици на бъдещата си съпруга. Те трябва да бъдат нечетен брой, за да бъде здраво потомството на младото семейство.

2.2. Сватбените хлябове

Традицията за започването на сватбата не е единна, в по-голямата част от територията на страната същинската сватба започва с обре¬дите, съсредоточени около приготвянето на сватбените хлябове. Те се правят както в дома на момъка, така и у девойката. За целта специално избрани близки и роднини на момичето или момчето обикалят селото с бъклица и канят гостите. След като се съберат в къщата, се извършват редица обредни действия, свързани с пресяването на брашното и замесването на хляба. Брашното се пресява през три сита в три нощви. Този момент е съпроводен от специални песни, които призовават към замесване на обредните хлябове. Освен обикновения хляб се месят сватбени краваи, наричани кумови краваи, накичени украсени с разни символични образи.
Те се поднасят на кума и на сватовете.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сватбени песни 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.