Стара българска литература. Апокрифи


Категория на документа: Литература


Дълговековното разпространение на апокрифната литература в България и нейното културно влияние оправдава научния интерес към иея. Пред българските учени — езиковеди, литературоведи, изкуствоведи — стоят за изследване редица конкретни въпроси. Но проучването и издаването на апокрифите, разпространени у нас, има значение не само с оглед на местната българска култура. Славянските апокрифи са от голяма важност и за византологията. В славянски преводи са опазени творби, варианти и редакции, чиито гръцки оригинали са изгубени. По този начин славянските апокрифи допълват известното в гръцки и латински версии и обогатяват представите за обема и характера на този род литература.

Отдавна е назрял моментът за издаване на сборник с апокрифи на съвременен български език. Тази литература, така популярна в България през Средновековието, е малко известна на днешния българин. А съществуват сборници с апокрифи, издадени с научна или с познавателна иел, на немски, италиански, френски, английски. Надявам се, че настоящият том с подбрани апокрифни творби ще събуди интереса на по-широк кръг учени към изследването на апокрифната книжнина, а на любознателния читател ще даде обща представа и знание за една немаловажна част от четивото на хората от Средновековието.

По-голямата част от предложените тук преводи се правят за пръв път. Ред апокрифи, печатани в учебни помагала в откъси, се явяват в цялостния си вид. В основата на тези нови преводи поставям определен препис, издаден или неиздаден, обикновено най-старият или най-пълният. При наличието на два или три варианта (или редакции) избирам най-значителния в литературно отношение или най-популярния сред българите. В бележките към отделните творби обръщам внимание на редакциите и вариантите, за да се получи по-добра представа за богатството на апокрифната литература по съдържание, за активността на преводаческата работа, а също така да се дадат подтици за изследване живота на апокрифите у нас през вековете. Всеки втори превод, вариант или редакция предлага нови любопитни подробности, нови образи и обяснения, поставя интересни въпроси на превода. Една от задачите на бъдещите изследвания е да се установи кои варианти и редакции са първични и кои вторични, кои редакции възникват на славянска почва и кога.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стара българска литература. Апокрифи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.