Сравнително литературознание


Категория на документа: Литература
Софийски Университет"Св.Климент Охридски"

Факултет по Славянски филологии

по Сравнително балканско литературознание на тема: Психологическите похвати на разказване в два европейски романа

Изготвил:Даниел Томов проверил:проф.Р.Станчева
Балканистика 4 курс
Факултетен №60267

Имам за задача, да сравня психологическите похвати в два европейски романа.Единият ще бъде френски, защото всички знаем колко много влияе френската литература върху останалите литератури.Това до някъде е обяснимо, защото повечето писатели са получили солидното си образование във Франция, и там са имали като еталон за това как се прави литература именно френските автори.Другият е един от най-известните гръцки романи този на Илиас Венезис " Еолийска земя".Още в началото трябва да кажа, че и двата романа са написани през XX век и носят особеностите на века.

1Френският писател Франсоа Мориак е роден 1885 в Бордо в буржоазно семейство, през 1905 завършва литература в университета в Бордо. Най-значимите му произведения са: "Пустинята на любовта" (1925), "Болката и радостта на християнския живот" (1931), "Черните ангели" (1936), "Това, в което вярвам" (1963). През 1952г получава нобелова награда за мир, "за дълбоките духовни прозрения и художествената сила, с която прониква в драмата на човешкия живот"

От Франция се пренасяме в Гърция, за да се запознаем накратко с биографията на Илиас Венезис.2Той е известен гръцки поет, неговото истинско име е Elias Mellos.Роден е 1904 в Айвалък в Мала Азия, и част от Гърция до 1973.Венезис е най-добрият писател от поколението на малоазийските бежанци от 1922г.Пише много книги, сред които най-известни са "Ноември 31328" и" Еолииска земя"Той е първият гръцки автор чийто произведения са преведени на много езици.

3Книгата "Еолийска земя" разказва прелестни истории от Анадола, предаден е битът на населението , запазен през вековете, поставен в едно коренно различно обкръжение.

Романът разказва за детството на едно момче, което изкарва летата при баба си и дядо си. Действието се развива в периода на турско-гръцката война, когато се налага изселване на жителите от гръцките територии, които по-късно стават турски.Случките разказани в книгата са свързани с моменти от летата.Разказът си кореспондира с биографията на писателя.

Френският роман разказва за една жена, която е отегчена от живота който води и иска да се освободи от този товар, и прави опит да отрови мъжа си.Първоначално нейното поведени е по-скоро към примирие с това положение, докато не се появява един мъж от Париж, който и въздейства върху поведението.

Психологическите похвати, използвани в двата романа са общи и различни.Още от самото начало прави впечатление, че романът 4Еолийска земя представлява дневник, той е построен като дневник, в които са записани преживяванията на един младеж, няма ясно разграничени времеви маркери( време, година, дата).Пример:Дойдоха топлите дни,Станах на 10 години.Във френския роман не е използван този похват на отбелязване на събитията, в него нещата са подредени като разказ.

Другият психологически похват използван в гръцкият роман, е похват при които имаме сливане на пряка с непряка реч.Има доста пасажи, в които разказа на наратора се смесва с разказа на героя.Даже е трудно да се разграничат думите на наратора от тези на героя, защото сякаш самият герой е наратор.Като пример можем да вземем първа глава, където имаме редуване на пряка с непряка реч, или разказите за работника които търси да намери белоглавата камила."Тогава всички деца хуквахме...., прелистваха се, за да може едно дете да разбере'.При разказа за дядото и бабата също се използва този похват, събитията са разказани от разказвач, а не от главния герой. "младата майка открива...... казва баба","Тайнственият живот на дърветата започнах да изучавам".

Този похват се използва и в книгата на Франсоа Мориак.-Например:В разказа за детството на Терез има едни разсъждения на героинята, които са в 1л.ед.ч, не са въведени с кавички, а прекъсват разказа."Терез се усмихна на тази карикатура, която тя мислено рисува:Всъщност той беше по-изискан от всички младежи, за които можех да се омъжа ","Тя бе отговорила,от вас зависи да ги премхнете".,"Тази вечер тя изпита същото облекчение, както при събуждането си ...."Но ти много добре знаеш, че това не е потвърдено.

В гръцкия роман се използва и похватът на не волевата памет, което влияе пряко върху композицията и конструкцията на текста.Наблюдава се когато имаме случайни обстоятелства, които отвеждат героя към нещо друго.От гръцкият роман могат да се дадат много примери за този похват.Например когато бабата и дядото си спомнят за набезите на Лазо, което ги отвежда към раждането на дъщеря им, или когато е придошла реката, което пък е свързано с раждането на другата им дъщеря.

"Помниш ли когато ни се намери първото дете? Беше в годината , когато придойде реката" и разказа отива към тази случка,Помниш ли кога ни дойде второто дете, беше в годината когато изгоряха дърветата, когато дойде Лазо".Като пример тук можем да приведем и случая когато дядо Йосиф гледа звездите и си спомня как ги е гледал с любимата си.

Този похват се използва и в романа на Мориак, като пример може да се даде Терез се вози във файтона и миризмата на кожата я кара да си спомни за Бернар Дескейру и неговите напътствия, за рецептата,кара я да си представи стаята, първите погледи които ще си разменят с Бернар.Когато Терез чете писмата от Ан за Азеведо, си спомня как е пробола снимката там където му е сърцето, и я е хвърлила в тоалетната и пуснала водата.Миризмата на лулата кара Терез да си спомни за предишния си живот.Когато Терез има температура и се унася и си представя живота си в Париж.

В двата романа се използва се и похватът- поток на съзнанието-Това за гръцкия роман са размисли на героя върху живота в Киминдения,и различни случки от неговото детство там, призраците, тревогите на баба му и дядо му и др.В повечето случаи тези размисли не са обособени с кавички,така че ни е трудно да ги разделим от общия текст, но използването на глаголни форми в 1 л.ед.ч и притежателни местоимения-"мой", "наш", говорят за едно лично говорене на героя.

В романа Терез Дескейру също се използва този похват,тук имаме размисли на Терез, за това как ще трябва да започне всичко от самото начало.Като пример можем да приведем и съня на Терез, размисли на героинята върху това какъв би бил животът и без Беранр -"Тази вечер ще вечерям с една приятелка', " и утре мога", "Толкова много страдах......сломена съм".

Похватът на времето - настоящето, което съдържа и миналото (спомени, сънища, специфични звуци, ухания - за преосмисляне на събитията) се открива в пасажа с бабата и дядото, които всяка вечер през лятото отиват в градината и сядат на пейката, и си спомнят неща от техния живот.Всичко те свързват с някакво събитие, което се е случило в техния живот.Например когато се е родила дъщеря им имало наводнение.В потока на техните спомени се наблюдава смесване на сегашно и минало време.Използването на глаголната форма" помня" красноречиво говори за това минало, което трябва да се помни, по-късно писателят вмъква и една пряка реч на дядото, което връща действието от спомена в реалността.Дядо Йосиф гледа звездите с Артеми и си спомня как някога го е правил с неговата любима, така повествователя въвежда и пасажа, който разказва за живота на дядо Йосиф, и как той е напуснал неговия остров, и се е озовал в Киминдения.Друг пример са спомените на момчето, разказите на дядото и на неговите роднини.Този похват се използва и в книгата на Мориак, пример:Терез си спомня за баща си, който стой над леглото на леля Клара."Дърветата горяха в камината и осветяваха стаята, никой от тях не искаше лампа,.......,Тя бе намерила сили да се усмихва, да държи ръката на леля си" , Миризмата на лулата кара Терез да си спомни за предишния си живот.Когато Терез има температура и се унася и си представя живота си в Париж.

В гръцкия роман целият разказ е представен като спомен на разказвача за неговите лета при баба си и дядо си, и спомените му за Еолийска земя.Тези спомени оказват силно влияние върху главния герой. Имаме пасаж, в които разказвача си спомня как се е зародила любовта му към растенията, и как е засадил първото си дръвче.

В романа Терез Дескейру също се наблюдава използване на този похват.Спомен за Азеведо, което прави Терез коравосърдечна и когато Ан страда тя се радва.Спомени на Терез за забавленията и с Ан "Към девет часа преди слънцето да е изгряло, тя не виждаше съпруга си, а неговата сестра"...

В гръцкия роман имаме резюмиране на времето, сгъстяване на времето, например върху две или три страници е разказан живота на дядо Йосиф, живота на лелята на героя, която се е омъжила в града.Още по-голям сгъстен период от време имаме при разказване на събитията около идването турците в "Еолийската земя", идването на работниците по тези земи, което провокира разказа за един човек които си купил камила и направил бартер за нея.Сгъстено разказано е времето до порастването на героя и неговите сестри, сгъстен е и живота на бабата и дядото.Сгъстяване на времето се използва и в романа на Мориак, сгъстено е разказано детството на Терез, започва от нейните ученически години, и се стига до сватбата и с Бернар.Сгъстено са разказани и събитията около опита на Терез да отрови мъжа си.Сгъстени са събитията около запознанството на Ан и Азеведо, както и раждането на детето на Терез и Бернар.

В двата романа се забелязват повече сходни похвати, отколкото различни.Използването на моделите на психологическо разказване прави композицията по-жива и разказа по-интересен.

1 Франсоа Мориак "Терез Дескейру", С, Народна култура", 1976Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнително литературознание 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.