Сблъсъкът на ценности в "Хамлет"


Категория на документа: Литература


Увод:
Ренесансовата епоха е известна с изобилието си от артистични изяви, които спомагат развитието на европейската култура. Сред тях силно се отличава творчеството на английския драматург Уилиям Шекспир. В произведенията си той ни представя разнообразие от проблеми, засягащи човешкия свят и новото мислене, което показва как действителността коренно се различава от мечтите на идеалистите. Шекспир създава една от най-значимите си творби в края на ренесансовата епоха - "Хамлет". Чрез това произведение авторът ни представя един свят на разнообразни морални проблеми, които всъщност са отражение на самата действителност.
Теза:
Сюжетът на трагедията "Хамлет" показва сблъсък между два отдалечени в идейни отношения свята - свят на старото тиранично дворцово общество в Дания и свят на новото мислене и прогреса на ренесансовото общество. Освен този конфликт се появява и сблъсъка между синовния дълг на датския принц и ренесансовото му разбиране за отговорността спрямо действията му.
Аргументация:
1) В произведението си "Хамлет" Шекспир умело показва несъответствието между идеалите, мечтите и реалността, битката между любовта, приятелството и измяната. Вече усвоил прогресивните идеи на времето, принцът заварва в родината си едно пропаднало, деградирало, проядено от престъпления и пороци общество и поради тази причина започва борба за справедливост чрез отмъщение.
Хамлет желае да отмъсти на самопровъзгласилия се за крал Клавдий, но разбира, че е нужно не само лично отмъщение, за да предизвика истинска промяна. Трябва да се изправи срещу един остарял в идеите си свят. Но се оказва, че Хамлет е сам в усилията си да възстанови справедливостта и да накаже врага си Клавдий. Принцът разбира за смъртта на баща си, но след това изгражда представата за невероятното двуличие на новия крал, който се преструва, че е загрижен за Дания и също, че е загрижен за племенника си чичо, а всъщност е братоубиец и подлец - "...може да се усмихва, усмихва, и пак да е злодей..." Съблазнявайки с щедри обещания за кралската си милост, Клавдий поставя на задача на Розенкранц и Гилдернстерн, "приятели" на Хамлет, да следят принца, измисля и план да го изпрати в Англия с цел веднага да бъде убит. Полоний, съветникът на краля, двуличник и доносник, предлага на Клавдий да подслушва разговорите между Хамлет и майка му, но този жалък негов опит за доносничество води и до смъртта на "бедния многознаещ глупчо". От друга страна Офелия е жертва на прекалената преданост към баща си, тя е послушна дъщеря и сестра. Мисълта, че е предала любимия си и че е виновна за смъртта на баща си я кара да полудее и след това я води към смъртта.
2) Главният герой преживява още по-драматична вътрешна борба. Той, носителят на хуманистичните ценности и правдата, трябва да ги погази и отмъсти за убийството на баща си. Дългът е този, който го кара да обещае възмездие за убиеца. А идеалите му на ренесансов човек са една от причините, които го карат да се колебае и да отлага отмъщението. "Да бъдеш или не..." - да запазиш ценностите, които са ти останали или да избереш отмъщението и правосъдието.
Хамлет слага маската на лудостта, която да му помогне да наблюдава и изпитва околния свят, за да достигне до истината. Чрез тази лудост принцът изказва мнението си спокойно, без да се страхува и действа безразсъдно. Пример за това е като лъже Лаерт, че не той е убил баща му, а неговата лудост е виновна за това. Хамлет търси искреност от другите, а той самият не е откровен. Но накрая принцът постига целта си. Поставянето пред краля на пиеса, която представя събития, подобни на случилото се в двора, кара убиеца, тоест краля, да се издаде.Така правосъдието въстържествува ,но гордостта и лудостта на принца водят и до собствената му гибел в дуела с Лаерт.
Заключение:
Конфликтът между две епохи винаги е драматичен, често води до жертви, но носи оптимизма на промяната. Въпреки че умира, Хамлет остава истински победител, защото постига целта си, променя света. Възцарява се справедливостта.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сблъсъкът на ценности в "Хамлет" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.