Руска литература от първата половина на 19-ти век


Категория на документа: Литература


Руската литература от първата половина на 19 век

За начало може да се приеме март 1801 г. - убийството на Павел 1, наследен от Александър 1. Александър е образован владетел, решил да продължи реформите на Петър 1 за развитие на Русия към Европа. Той приема Великата френска революция от 1789-1794 г., но после ще смачка последствията от нея.
Той съдейства за отварянето на университети в Харков, Казан, Москва и Петербург.
Неговото управление съвпада с две важни събития: Отечествената война от 1812-1814г и последвалото я Декабристко въстание от 1825 г. Това въстание е най-видимият израз на желанието на Русия да се приближи към Европа, от гледна точка на обществено-икономическите условия - премахването на крепостническото право. От гледна точка на Европа това е социален анахронизъм.
В руската лит ще е важна темата за липсата на гражданска свобода, която е вследствие на въстанието. Това ще е важна тема в творчеството на т.нар. декабристи и една от главните теми в творчеството на Пушкин, Лермонтов.
След въстанието Русия продължава да е абсолютна монархия.

Литературни направления:
В своето развитие руската лит следва развитието на общоевропейската. Класицизмът, 17в, тръгва от Античността, със строги рамки. Просвещението дава известна просветленост, поява на сантиментализма, когато се обръща внимание към живота за пръв път (Живота и страданието на младия Вертер) - влюбения мъж в омъжена жена, сълзите, които стават мерило за чувственост, очите, красотата на чувствата. Предромантизма, който тръгва от Англия, от Езерната школа. Романтизма пък открива фигурата на героя, влияние на религиозната литература, женското начало, основна епостаза - героят мъж.
Към края на 18 век пика на романтизма отминава. През 1792 год. се появява първата повест "Бедната Лиза" на николай Михайлович Карамзин, който е баща на руския сантиментализъм. Много важно за руската лит. е, че открива фигурата на героя изкусител, която ще отзвучи във Евгени Онегин. В творчеството му ясно се отзвучава и идеологическата ситуация на влюбването. Любовта е меду той - дворянин и тя - бедна селянка. Това е първата творба, в която героинята трябва да направи съдбоносен избор, който ще крепи сюжета.
Руският сантиментализъм е първото направление, в което литературата ще има идеята да се съизмерва със западноевропейската. През един сюжет на етичното-нравствено разделение между героите. Върху това ще се опира литературата от начаото на 19 век. Когато сантиментализмът се установява в руската литература, в западноевропейската романтизмът вече отзвучава.
Руският романтизъм смесва в себе си предромантизма и сантиментализма. Руският романтизъм е водещо естетическо влияние в първите две десетилетия на 19 век. Баща на руския романтизъм е Василий Жуковски, през този период творят доста творци, но не може да се каже, че творчеството им е изцяло романтично.
През 30-те години реският романтизъм е вече демоде. Гогол става важна фигура в прехода между романтизъм и реализъм.
Гогол не впечатлява отначало с художествената си проза, но постига първия си голям успех със сборника си "Вечери в селцето край Диканка" от 1831 година. През 1835 година публикува комедията си "Ревизор", с която става ясно, че романтизмът вече е демоде, забелязва се навлизането на новото.
Литературата на 40-те години минава е началото на края на романтизма и начало на реализма, който е свързан с така наречената "Натурална школа". Тя е естествено явление, възниква под влиянието на френския натурализъм.

Произведения:
"Бедни хора", който е първи рома на Достоевски - обособява се социално-психологическо направление в руската литература.
"Кой е виновен" - Херцен, начало на реския идеологически роман
"Записки на ловеца" - Тургенев

Литературата отначало е единна, но в последтвие се разслоява вътре в себе си по естетически предпочитания и идеи.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Руска литература от първата половина на 19-ти век 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.