Романът "Дядо Горио"


Категория на документа: Литература


Начало на часа :
І. Представям се.

ІІ. Правя връзка с миналия час, като задавам въпроси към класа
(Литературата и историята са взаимосвързани. За да разберем същността на течението реализъм трябва първо да обърнем поглед (съвсем накратко) към историческите събития(основните) през 19 в. )
Задавам въпроси, чиято цел е да обобщи основните знания от миналия час. Помагам на учениците, насочвам ги към отговорите.
Въпрос 1 : С какво свързвате 19в. ? Какви са асоциациите ви за този отминал период?
Отговор:
-прогрес в науката и техниката;(построен е първият локомотив, телеграф, улично осветление, идеите на Дарвин, велосипеда,
-Време на социални революции, движения, въстания, войни (Освобождението от турската власт на Балканите, Френска революция)
-поява на нов обществено- политически модел – либерален
Въпрос 2: Отговорете накратко- какво цели реализмът в литературата? Стремежите на реализма и новата тенденция
Отговор : -Вярно изобразяване на живота;
-Не се разкрасяват неща, които не са красиви;
-Създаване на големи социални платна, в които да се оглежда живота.
Въпрос 3: Знаете ли известни имена повлияли върху идеите на реализма ? Свържете техните идеи с реалистичните ядра.
Отговор: -Наполеон- (революцията, войната) Насочвам класа, за да се сетят -военоначалник;
-Дарвин- науката; насочвам-естествен подбор, удар върху църквата и християнската идея за началото на живота;
-Маркс (трудно ще се сетят)- философията на социалния комунизъм; насочвам- създатели на идеята за комунизма
Въпрос 4 : Сещате ли се за имена на известни писатели реалисти?
Отговор: Балзак, Стендал….

Въпрос 5: Каква е амбицията, която води Балзак към написването на „Човешка комедия” ?
Отговор : Разгърната картина на цялото общество; Насочвам- По план на Балзак Комедията трябва да съдържа 150 творби. Какво цели да изобрази един толкова мащабен проект?
(Ще преценя дали да намаля или увелича броя на въпросите според времето, което ми отнеме преговорът на урока.)
Раздавам на всеки от учениците листи с карикатурите на персонажите и запомнящите се сцени. Срещу тези карикатури те ще имат задачата да запишат качества, характерни за всеки от героите, които аз ще посочвам в хода на урока

ІІІ. Романът „ Дядо Горио” .
1.Въведение, общи думи.
А.Записват в тетрадките заглавие – Романът „Дядо Горио” (1835); записвам на дъската и френското наименование (използвам интереса на учениците към френския език, за да привлека вниманиео им към творбата и авторът й Le Père Goriot [lə pɛʁ ɡɔʁjo]) )
Б.Разказвам.Общи думи- включен в секцията „Сцени от парижкия живот” на неговата поредица от романи „Човешка комедия”. Сюжетът се развива в Париж през 1819 г., той проследява преплетения живот на три лица: възрастният предан Горио; мистериозен човек с прикрито криминално минало на име Вотрен; и наивният студент по право на име Йожен Растиняк.
- Романът също така е посочван като пример за неговия стил на реалист, използващ дребни детайли, за да пресъздаде образ;
Въпрос 1:Знаете ли какво означава изразът „растиняк” на френски ?
Отговор- началото на френския израз "Растиняк", социален катерач, готов да използва всякакви средства, за да подобри собственото си положение.
2. Исторически преглед
А.Записват в тетрадките първа точка от плана 1.Исторически преглед;
Б.Разказвам- Действието в „Дядо Горио” започва през юни 1819, след поражението на Наполеон при Ватерлоо, след като династията на Борбоните е възстановена на трона на Франция. Нараства напрежението между аристокрацията, която се връща заедно с Крал Луи XVIII, и буржоазията, родена от Индустриалната революция. По това време, във Франция се наблюдава "затягане" на социалните структури, като ниските слоеве са потопени в преобладаващата си част в бедност. Според някои оценки, почти три четвърти от Парижаните изкарват по-малко от 500–600 франка на година, които са минималната сума, с която човек може да живее. В същото време този катаклизъм прави възможна социалната мобилност, немислима по времето на Стария режим от предходните векове. Хората със сравнително скромен произход, желаещи да се приспособят към правилата на това ново общество са могли понякога да се издигнат в горните ешалони, за голямо отвращение на установената богата класа.
3.Сюжет

А.Записват 2.Сюжет
Б.Резюмирам сюжета -

4. Стил
А.Записват 3.Стил
-героите се появяват фрагментарно в малки сцени, даващи малка представа за идентичността им.
Б.Обяснявам, давам пример-Вотрен, например, се появява и изчезва от историята – предлагайки съвет на Растиняк, осмивайки Горио, подкупвайки слугата Кристоф, за да му отключва през малките часове на нощта – преди да бъде разкрит като виртуозен престъпник. Този модел на появяващи се и изчезващи хора отразява Балзаковата употреба на образите в цялата Човешка комедия.
В.Записват –Повтарящи се герои.
Г.Обяснявам- Растиняк не се появява в Дядо Горио за първи път.Персонажи от по-ранни романи се появяват в по-късни творби, обикновено при значително различни теми от живота. Удовлетворен от ефекта, който е постигнал от завръщането на Растиняк, Балзак включва в първото издание на Дядо Горио 23 образа, които ще се появят отново в по-късните му произведения; по време на неговите преработки за по-късните издания, броят нараства до 48.Въпреки че Балзак е използвал тази техника и преди, образите винаги се появяват във второстепенни роли, като почти идентични версии на същите хора. Появата на Растиняк за първи път в художествената проза на Балзак показва един сюжет на заден план, който през целия роман осветлява и развива върналия се герой.
-Този модел на повторна употреба на образи има своето въздействие върху сюжета на Дядо Горио. Повторната поява на барон дьо Нюсенжен (съпруг на Делфина, дъщеря на дядо Горио) в „Къщата Нюсенжен” (1837) разкрива, че любовната афера на съпругата му с Растиняк е планирана и координирана от самият барон. Този нов детайл хвърля значителна светлина върху действията на трите персонажа на страниците на Дядо Горио, допълвайки еволюцията на техните истории в по-късния роман.
Д.Записват –Езикът на Балзак
Е.Обяснявам –Езикът на Балзак се отличава със своето богатство на думи, изрази, епитети, метафори, сравнения. Той е наситен с дълбоко емоционално съдържание, разкрива типичното за една обществена група и в същото време индивидуалния стил на всеки герой. Понякога езикът му е претрупан, но винаги е съдържателен и никога не се повтаряСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Романът "Дядо Горио" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.