Родовите ценности в разказа "Дервишово семе"


Категория на документа: Литература


Разказът дервишово семе разглежда темата за родовите ценности и за законите на сърцето. Основния конфликт в произведението е мейду каноните на родовата общност и стремежа на човек да опознае себе си и да изживее живота си с право на избор и с право на любов и щастие. В Смисловите моменти героя е застанал на кръстопът - да се подчини на традицията или да послуша сърцето си.
Продължението на рода е единствения начин за запазването му. По онова време това е било нещо неизбежно и много малко хора са се опитвали да го избегнат. Това и светът на бащите, на старите които моделират поведението на синовете си. Младите са тези които са избрани да продължат и опазят женностите на рода, без прево на избор и собствено мнение.
Първия композиционен момент е решението за женитба на рамадан. Причината за това важно решение е че вече няма кой да върши къщната работа, защото ръката на баба се вдърви. Така върху плещите на невъзмажалия герой ляга дълга към рода.
Момчето случайно научава за това и са му отнети всички права на избор в името на запазването на дервишовия род. Решението за женитба и взето без участието на жениха : "мене не попита. За такива работи тогава не питаха дето женеха, ами старите си ги правеха сами." До последния момент той не знае коя ще е бъдещата му жена. Показването на кръва от първата брачна нощ е задължителен елемент. -"Ще правиш , ще струваш кръв да има на сабахлем инак цялото село ще се смее!" това е знак за съхранение на родовите стойности.
Следващият момент са събитията в нощта на сватбата. Тогава рамадан за първи път вижда булката. Той се влюбва в нея от пръв поглед. В миговете си на искреност и любов те забравят за дълга си към рода. Силвина изкарва малко кръв от носа си и така невинната лъжа се възприема.
В дервишовия род цари идилия, докато братята на Силвина не рабират за лъжата. Те я отвличат и я женят наново. В тази част на разказа се откроява конфликтът между родовия дълг и любовта.
Мъката на рамадан е огромна и той вади ножа си за да отмъсти но дядо му го спира защото той мисли единствено за продължаването на рода. Тук отново се наблюдава пренебрегването на собствената воля.
Така започва мъчителното битие на момъка. Той се разболява от силна треска. Излекува се в триград и е готов за нова женитба.
Това събитие е лишено от емоции и е подвластно единствено на родовия закон. Тук всички изисквания са спазени . кръвта е истинска. След време се разжда новия продължител на ода и дядото ляга на смъртния одър.
Рамадан се чувства като сламен човек- без чувста, без живот лишен от същност. Той копнее да изпълни със смисъл съществуването си и да приласкае своята любима. Любоват му към силвина го кара да помага на смъртния си враг и го чака да умра за да заживее с нея като мъж с жена.
Така разказът разкрива идеята за основите на рода и стремежа към неговот продължаванес цената на всичко но и идеята за невъзможнотот опазване на строгите закони на рода за нежеланието на личносттада пренебрегне живота си в името на традициите. Застанал на кръстопътя той прави своя избор в името на любовта и доброто въпреки огорченията и болката.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Родовите ценности в разказа "Дервишово семе" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.