Реферат върху "Българската народна песен" от Никола Георгиев


Категория на документа: Литература


Четиринадесетият въпрос – относно типичен белег на народната песен, събиращ в себе си и голямата забавеност, и съсредоточителната аналитичност, и своеобразния подход към пространството, и съседността, която бързо ще премине в далечна скокообразност.
Петнадесетият въпрос – Никола Георгиев достига до извода, че в контекста на голяма забавеност, съсредоточеност и аналитично разтваряне на еднакви значения в съседни синонимни повторения съчетанията от рода на "дърво черница" присъствуват напълно естествено и приносно.
Седемнадесетият въпрос запита дали е случайно или закономерно това неколкократно забавяне – изследването на авторът доказа, че това забавяне не е нито случайно, нито изолирано, нито пък художествено безсилно.
Осемнадесетият въпрос - за прякото кръстосване на еднакво и противоположно.
Деветнадесетият въпрос - проблемът за голямата отвореност на отделните части и на творбата като цяло.
И двадесетият въпрос, който според авторът на книгата, видя склонността на народната песен да съчетава битовите, всекидневните реалии с крайно условни и неправдоподобни ситуации и да израства върху тях като едно от най-сложните и най-интересните построения в света на художествената литература.
С това изреждане на поставените въпроси и достигнатите отговори в хода на изследването, професор Никола Георгиев завършва своята книга.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Реферат върху "Българската народна песен" от Никола Георгиев 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.