Равнище на възприемане и осмисляне на нравствените послания в приказките за 2 клас


Категория на документа: Литература


2.5. В по-голямата си част избраните пословици и поговорки стават израз на обобщение и поука от съответната приказка и не са безцелно подбрани от учениците.

ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ :

В края на учебната година, второкласниците:
• възприемат и осмислят по-пълно сюжетно-композиционните моменти в развитието на действието в приказките;
• определят, възприемат и охарактеризират героите по-пълно като обосновават изказванията си ;
• прилагателните, които подбират за да определят мислите, постъпките и взаимоотношенията на героите са по-сложни, което е доказателство, че речникът им се е обогатил, ставайки по-колоритен;
• идеята и поуката на приказките са извлечени и добре аргументирани;
• отношението към постъпките и мислите на героите е по-категорично изразено; наблюдава се стремеж към подражание на героите, носители на положителни нравствени качества.
Какъв беше практическият облик от по-подробното и задълбочено запознанство с приказните герои:
• в класа се сформира „ Отряд на добрите рейнджъри” с девиз: „ Прави добрини, защитавай слабите, бъди за пример!”;
• колективът ни стана по-сплотен и задружен;
• взаимоотношенията между децата станаха по-топли и приятелски;
• намаляха подигравателните етикети и обидите.
Ето защо аз смятам, че в този технически и компютъризиран свят, добрата стара приказка все още заема почетно място в нашата педагогическа практика.
Скромната ми препоръка към съставителите на читанката е да намерят място за повече приказки в нея! Децата с радост разнищват техните послания и не смятам, че те са скучни или излишни. Приказки като „ Мъдростта на старците”, „ Дядо и внуче”, „ Най- красивите ръце” могат наистина да научат децата ни на истински нравствени добродетели.Детската душевност е отворена както за насилието от телевизионния екран и компютърния монитор, така и за доброто, което ни заобикаля. Нека се стремим да ги срещаме с повече ДОБРО!Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Равнище на възприемане и осмисляне на нравствените послания в приказките за 2 клас 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.