Равнище на възприемане и осмисляне на нравствените послания в приказките за 2 клас


Категория на документа: ЛитератураАНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ПЕДАГОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ :

Анализ на преразказите:

Анализ на изразителното четене:

В началото на учебната година, за изразително четене в моя клас почти не можеше да се говори.
Повече от половината спазваха машинално препинателните знацив текстовете, без изобщо да осъзнават с каква цел са използвани от автора. Само някои от децата спазваха необходимата интонация при четене, без обаче да осмислят, че тя също е показател на авторовата мисъл и емоция.

По средата на годината се забелязваше точно обратната тенденция- почти всички залитаха към четенето по роли: преправяха гласове, правеха се гримаси и се демонстрираше прекалена експресивност. Едва в края на годината нещата си дойдоха на мястото- децата прозряха смисъла на запетаите, на удивителния знак, на многоточието на пряката и непряката реч. Под формата на таблична диаграма, възоснова на броя на учениците, съм представила количествените резултати до оценка „6”
6
5
4
3
2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Четене по роли:

То, безспорно, е едно от най- интригуващите занимания в часовете по литература.
В началото на учебната година, учениците бяха доста объркани от това къде спира авторовата и къде започва речта на героите. По- нататък,вече свикнали с подсказващата роля на двоеточието и тирето, те- в по- голямата си част- се справяха отлично с изпълненията си: „ авторът-разказвач” нагаждаше интонацията и цялото си поведение според героя и неговите действия- ту спокоен, ту саркастичен, ту възхитен и радостно доволен. Героите бяха точно и показателно изиграни- Зайо „ говореше” бързо и припряно, Ежко, обратното-спокойно и съсредоточено; момиченцето- почти разплакано, мъдрецът- търпелив и нежен; Кендзо- смел и решителен и т.н.

Ето и табличните количествени резултати:
6
5
4
3
2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Анализ на анкетите:

1. В началото на учебната година:
1.1. Критерият за определяне на главен герой в произведението не е съвсем изяснен;
1.2. Отговорите на учениците относно качествата и цялостната характеристика на героите са опростени и обобщени, т.е. свеждат се до обикновени прилагателни като: добър, лош, силен, смел, умен;
1.3. Въпросите свързани с въображението на децата / № 5,6,7 от приказката „ Най-хубавото” / и размишленията върху даден момент / № 5,7,8 от приказката „ Безстрашният Кендзо” са недостатъчно обосновани и по детски наивни;
1.4. Новите посочени заглавия бяха възоснова на действащите лица, но не бе вникнато достатъчно задълбочено във вътрешния им свят- „ Умният таралеж” , „Мъдрецът и неговата дъщеря” – поради което самото заглавие не бе извлечено от поуката на приказката;
1.5. За да поставят правилната пословица или поговорка е необходимо децата не само да са осмислили приказката в нейната цялост / основни моменти, главни герои, действия и взаимоотношения на героите / ,но и да са достигнали до съответния извод и поука- затова и само половината от децата са дали подходящите правилни отговори.
2. В края на учебната година:

2.1. 80 % от децата без усилие определят правилно главния герой,обосновавайки се правилно със – „ защото той участва във всички епизоди на приказката”;

2.2. качествените характеристики на героите са по-пълни и обосновани- децата се мотивират точно, защо героят е един или друг като използват точните места от текста. Налице е използването на по-сложни прилагателни имена, героите не са вече само „ добри”, а „ добродушни” , не само „ умни”, но и „ разсъдливи”; по-честа е употребата на умалителни съществителни имена, показващи симпатията на децата към даден герой и емпатията към преживяванията му, а това е признак на емоционално израстване;

2.3. на по-сложните въпроси е отговорено по-задълбочено и е видна по-дълбоката осмисленост на действията и взаимоотношенията на героите- съществува по-съществено обосноваване на отговорите на децата;

2.4. подбора на новото заглавие е направен вече възоснова на поуката от приказката, а не само възоснова на главните герои- „ Получил си заслуженото”, „ Безценното богатство”;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Равнище на възприемане и осмисляне на нравствените послания в приказките за 2 клас 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.