Равнище на възприемане и осмисляне на нравствените послания в приказките за 2 клас


Категория на документа: Литература


• Не е мислил само за себе си, но и за целия народ;
• Кендзо е бил добър, смел и много издръжлив;
• Кендзо е бил много беден и често нямало какво да яде • Бил е състрадателен- съжалил е странникът в студеният дени го е поканил да влезе; отнесъл се любезно с него и е бил много добросърдечен- дал си е последната храна , а по пътя за Златната планина е помагал на всички в беда;
• Бил е добродушен, безстрашен и упорит- не се е отказал от мечтата си и при най- големите трудности;
• Не е бил егоист, ами е искал човешките блага за целият си народ;
• Кендзо е бил много беден, но е бил добър и не е искал съкровищата от златно-то сандъче само за себе си, а за всички;

5. Кой според теб е истинският победител в двубоя с Дракона? • Според мен е Кендзо, защото,
Ако не е бил толкова безстрашен и добър и вълшебника е нямало да му помог-не;
• Победител е бил Кендзо, защото е издържал на всички изпитания и не се е отказал от мечтата си да помогне на наро-да си;
• Победители са и Кендзо и вълшебника, за-щото и двамата са се преборили с Дракона поравно;
• Аз мисля, че победител е странникът, защо-то той докоснал с вълшебната пръч-ка Дракона и той умрял;
• Кендзо е бил много безстрашен,но е имал късмет,че на същата планина бил и старецът, който нахранил. Той решил да му се отблагодари и убил Дракона • Кендзо, защото е притежавал много ценни качества и е заслужил помощта на вълшебника.Аз мисля, че вече е знаел за Кендзо и се е появил пред вратата му само за да му подскаже къде се намира Златната планина;
• И двамата, защото Кендзо е помогнал на странника и странника е помогнал на кендзо да победи змея;
• Вълшебника, защото той може да прави вълшебства, а Кендзо е обикновен човек
6. Кои качества на Кендзо искаш да притежаваш? • Искам да съм безстрашен и си-лен като негои да не се страхувам от никого;
• Искам да съм много силен и издръжлив като Кендзо;
• Искам да мога да се катеря по високите планини като Кендзо;
• Искам да притежавам качествата, които са скрити в златното сандъче • Всички, защото всички са важни, тъй както са важни всички човешки благини от златното ковчеже;
• Сила, добрина, безстрашие;
• Добродушие, безстрашие, силна воля;
• Сила и добро сърце
7. Защо сандъчето е именно златно и защо се намира в Златната планина? • Сандъчето е златно, защото в него са скрити най-хубавите човешки благаи понеже е било скрито планината, и тя станала Златна;
• Само, който се справи най-добре в състезанията получава златни медали и застава на най-високото място на стълбичката;

• Защото Кендзо е имал златно сърце и само такъв човек е можел да изкачи златната планина
• Защото в него са скрити най-ценните човешки блага и е заслужавало да е златно и планината да е златна;
• Златото е най- ценният метал, тъй както са най-ценни човешките блага в него;
• Защото само най-безстрашния, най-храбрия, най-добрия и който не мисли само за себе си ще успее да достигне до най-ценното сандъче
8. Кое от скритите човешки блага смяташ за най-ценно? • 3 деца- здравето;
• 3 деца- мъдростта;
• 2 деца- богатството;
• 1 дете- веселието;
• 1 дете- всички са важни • 6 деца- мъдростта и храбростта;
• 2 деца- здравето и знанието;
• 1 дете- веселието и здравето;
• 1 дете- мъдростта и знанието
• Кои пословици и поговорки са подходящи за приказката?:
1. Смелостта е първото богатство на човека;
2. Всичко що свети не е злато;
3. Подадена ръчица, спасена душица;
4. От всяко дърво свирка не става;
5. Който дава, гладен не остава;
6. Да искаш, значи да можеш;
7. Който добро прави, добро намира;
8. Който пее, зло не мисли. • 5 деца- 1,5,7;
• 3 деца- 1,7;
• 1 дете- 1,3;
• 1 дете- 2 • 7 деца- №1,3,5,6,7
• 2 деца- №1,7;
• 1 дете- № 1,6Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Равнище на възприемане и осмисляне на нравствените послания в приказките за 2 клас 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.