Яворов - "Градушка"


Категория на документа: Литература


Яворов-Градушка

Творба,в която се оглежда колективния тргизъм в чов.съществуване.Тръгвайки от злощастията,Яворов отново стига до глобални обобщения за човешкото битие и страдание.Личната изповед е от многострадалци,преплитат се лирическия разказвач и гледната точка на автентичните реплики на селяните.Краят възвръща към началото(пак кръговост)в целия лит.сюжет непрестанно се преплитат обективното течащо време със субективното време на човешките преживявания.Това е важно за поетиката на Яворов изобщо.Напрегнати са 4-5 текста на текста-внушават усещане за тотален безпорадък.Появява се хаос,диструкция(гъски,облаци).Безкрайната тема за вечното и непобедимо зло в творч. на Яворов.Българският поет на болката,на вечното зло и неслучайно апокалиптичен ужас се носи от всеки стих на поета.

"Нощ"-1901г.Прорукува краха на илинденско-преображенско въстание.Тази поема яворовия човек обитава нормалното и безумното,на ръба,на границата на безумието е.С тази поема Я-ов предписва своето творчество по натаък;създава речника на нощта в бълг.л-ра.бълг.поезия се насища с много нощи,нощта е модерниягеройв л-ра;времето за равносметки и размишления.Първият вариант на заглавието е Една нощ. за щото нощта не е моментно ,а трайно състояние на духа му,затова "една"отпада.Още с 1-та дума "Самси"-яворовска форма бележи и внушава безисходността на самотата.Цялата 1-ва строфа очертава тотално субективизиран мрачен свят,по-нататък в поемата образа отвежда към безисходността на човека,лир.герой в живота на макрокомпозиционно равнище поемата очертава безизходен кръг на земното човешко страдание.Героят е стигнал до прозрението,че покоят и хармонията са непостижими.Тази поема е от нов типбълг.л-ра,изградена от фрагменти,не разказва сюжети и истории.3 образа-на майката,любимата,на родината.Родината за Яворов е също метафизическипроблем и тази тема е за общонационалното,,но и лично страдание.Поривът на герояда е част от останалитеостава неосъществен,Яворовият свят е без ближен,свят на маса и призраци.Клетвеното вричане в родината е израз на трагическия му героизъм.Образа на любимата-"мечта на моите мечти" и тя е образ на страданието,видение,визия за кошмара на земното,за несбъднатото щастие.Образа на майката-най-разтърсващ-тя в текста е посредник между живота и смъртта на своя син.Майчината песен е люлчина и погребална.Следва собственото му погребение,нарисувано и визирано.Яворов е може би единствения поет,който говори за смъртта в свидетеслка форма,познава я,преживял я е.Тези образи очертават трагическотопространтво на разпадащата се личност.в нито един образ Я-ов не намира покой.Връхна точка в страданието и яворовият поет.свят,много се доближават до еклипсовата притча.:Лит.герой,коолкото повече прозира,че светът е незнаен.Няма нужда да се случват физически страдания,трагизмът е вечна и безалтернативна тема на съществуващото,то е категория на светоусещането,стурктура на мисленето в творч. на Я-ов.Светът му е където човек от човека има ледена стена

Я-ов и бълг.символизъм 1-ва творба-"Песена на песента митентичността за съществуването,"отключва книгата.Манифестна творба на бълг.ссимволизъм.внася екстазите на самотата и тотално презрение към обективния свят.Условно разделяне ма творбата на 2 части.1 та е по-обемна,проследява перипетите на творчеството,тя и разказ за завръщането на песента при своя автор,но и за отричането на автора от досегашните му роли.2-ра част сменя интонацията и естетиката си,.тук езикът изцяло е издържан в поетиката на символизма.тази част съдържа програмни формулировкиза нови творчески резализации.Субектът е вселената и се пренебрегва заобикалящото.Чов.личност се превръща в критерии и самоценнотс.Сърцето-кивот е скривалище на висшите истини.още в тази творба лир.аз стига до прозрението,че за да се потигне отвъдното метафизично прозрение трябва да се приеме смъртта.Героят е в позиция далеч от свеета,високо на праха.Идентифицира се с демона.посл.2 строфи очертават апокалиптични видения.според теорията на символа съществуват 2 типа символи;индивидуални и универсални.сюжета е изцяло в измеренията на личността.друга символ.творба е "Нирвана"-посветена на Боян Пенев.символ.текстове са силно обвързани с паратекстуалните текстове(като заглавието).нирвана-универсален символ.Нирваната е израз на човешкия копнеж да постигне хармонията,но този копнеж е последван от "но"-невъзможно състояние.последните 2 стиха сса трагическа планта(емоц.център)за безсилието на човека да докосне безбрежното."Две души","маска" проблема за неавтентичността за съществуването,светът е видян като карнавал,лир.аз знае,че философ.въпроси нямат решение и въпреки това не престава да ги задава.Смъртта в Яб.поезия е увличаща,копнежна.едно велико мълчание сред всичко,светла визия за смъртта-тя е по-важна от раждането,защото тп е единственияизход от житейските тревоги.той не мисли за нея с разционални понятия,,за него смъртта е мистерия,тя не е края,а полет към безкрайното и трансцедентното.Яворовият човек се среща със смъртта приживе,до посл.миг на живота си той живее смъртта.тщ е втория му живот.

Социално-индивидуалистичн лирика на Яворов-ранната му лирика носи белезите на присъщата лит.на 90-те год на 19 век.съсредоточеност към обществената безперспективност.Крепят се на сюжетното начало-"На един оптимист","На живота","Градушка" еедна от най-повърхтностно интерпретативни творби е "На живота"-може да мъде четено като изповед на селянина и неговата участ,само на пръв поглед.Смисъла на творбата обаче--текста е съсредоточен върху безизходния трагизъм на чов.съществуване изобщо,на труда му,на живота.само на 1 прочит в творбата говори обикн. селски труженик,героят е модерния интелигент-на прага между 2-та века,изтерзан от невъзможността му да намери изход от земното страдание.Вмъква идилична картина,за да докаже,че идилията е илюзия,взривена е от ограждащите я стихове в контекста.стих.има кръгова композиция 3-те части започва и завършва почти по един начин,а 4-тата е рефрен.кръговата композиция сигнализира безизходността.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Яворов - "Градушка" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.