Предренесанс


Категория на документа: Литература


Предренесанс
(Лекция 1)

Терминът "Предренесанс" (Протор - е за Италия) го налага Якоб Бурлард. Това е понятие, с което се обозначава преходът между Средновековие и Ренесанс. Време на двоен светоусет и големи трансформации. Характерен културен процес, нови явления, нетипични за Западна Европа. В процеса на промяна на културата възникват нови идеи за свободата, избора и смисъла на земния живот.

След 12 век в Западна Европа се реабилитира театътът и набират сила нови идеи, които ще доведат до Ренесанс. Започва икономически подем на градовете в Италия. Появяват се партии и отделни фракции до появата на монархическо управление на някои градове-държави.

Основни белези:

Време на двоен светоглед, интерес към Античността. Ново осмисляне на човек - Бог; небесно - земно. Засилена емоционалност, напрежение, заради двойнствеността.

Водеща тема в изкуството е страданието, трагичния размисъл. Става все по-ценен земният живот, въпреки доктрината на църквата, която отрича това.

Теми в произведенията: До какво води земната любов?
Двуезичие на литературата, повечето е на латински, но и на простонароден език. Черпят се теми, образи, мотиви и сюжети от Античността. По-реалистично отношение към човека, обществото. Ангажиране на творците със светски неща и дейности. Появява се интересът към пейзажа.

Предренесансът започва най-рано в Италия (ducento - 13 век). Време на икономически и политически разцвет на големите градове-държави (най-вече морските). Появява се Републиката.

Изкуството в Италия - разцвет на поезията.
През 13 век възникват 3 поетични школи:

1 - Сицилийска школа;

2 - Балонийска школа;

3 - Тосканска школа;

- Сицилийската - оформя се в двора на император Фридрих II през втората половина на 13 век, в дворцовата култура. Събира се интелектуален елит, първите поети създават сонети - Я.Лентини. Двата поетични жанра са сонет и канцона. Дава се начало на ренесансовата култура.

- Балонската - най- силно са представени живописта и поезията. Лириката е предимно на италиански език. Тематиката е подобна на провансалската лирика. Застъпена е рицарската идея за любовта, любовта като служене, идеята за любимата жена. Поезията има друг много важен белег - създава се по определени поетически правила и изисквания. Основен поет - Гуидо Гуиницели.

- Тосканска школа - включени са философски елементи в лириката. През 13 век във Флоренция - Гуидо Кавалканта - през втората половина на 13 век създава тъй наречения "сладостен нов стил" (dolce stil nuovo). Той е повече философ, отколкото поет, лириката му е философска. В неговата "любовна" лирика става въпрос за моралните философски обяснения за любовта. Нарича любимата си Примавера. Условна поетическа воля, авторът не е в текста, няма автобиографични елементи.

Основни жанрове: балет, сонет, концона.
- балет - създаден от провансалските поети.
Основни мотиви - страхът за неразумния избор, душата между земното и духовното. Жената е идеален образ, тя е ангелизирана.
Традиционни мотиви - любов-смърт, любов отвъд смъртта, гибелна любов и др.

1.Данте - Италия, 13 - нач. на 14 век

2.Джефри Чосър - Англия, 14 век

3.Франсоа Вийон - Франция, 15 век

- Данте - роден 1265г., умира 1321г. Той е сред първите създатели на италиански език. Пише на италиански и флорентински диалект. Най-големият поет на прехода. Повлиян е от стиловите новости. Творчеството му е свързано със светски(италиански език) и християнски(латински език) теми.

От Средновековието в творчеството на Данте са наследени светоусета, космогонията, християнските идеи и жанровите традиции. Новаторските му идеи са ориентирани към жанра сонет и погледа към любовта. Животът му е на съвременен човек. За него се знае много, за разлика от средновековните творци. Той е поет с ново светоусещане, диплома. Дълго време е в политическо изгнание. Пътува много. Създава фундаментално творчество, най-известни са:

1292 - 1294г. - "Нов живот" ("Vita nuova")

1306 - 1321г. - "Божествена комедия"Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Предренесанс 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.