Поетическия свят на Пенчо Славейков


Категория на документа: Литература


Гражданската лирика също е част от творчеството на Славейков. Тя има социално-политическа тематика и е издържана в сатирично-изобличителната линия на 90-те години. В стихотворенията "Манго и мечката", "Дим до бога", "Цар Давид", "Бащин край", "Мартин и Сула", "Любимий падишах", "Секирата на истината", "Опак край" авторът изразява критичното си отношение към актуалните и значими социални и политически проблеми на своята съвременност и съпричастността си към съдбата на народа, който е духовно заробен. Славейков остро и дръзко изобличава язвите на новото българско общество чрез средствата на хумора и сатирата.

"На острова на блажените" пресъздава многоизмерността на един цялостен литературен живот - с взаимоотношения на писатели и читатели, с героичното или комичното социално битие на произведения и личности, където ярко изявеният "Аз" на Славейков е изправен пред невъзможността да се побере в границите на само едно писателско име и чувства необходимост от множествеността на изявите. Много мистификационни кодове присъстват в творбата "На острова на блажените". Персонажната, стиловата и жанровата разновидност на антологията могат да бъдат преоткрити на най-различни нива.

В поетическото си творчество Славейков се опитва да намери мярата, да извърши синтеза между самобитно и модерно, между преходно и нетленно, между мига и вечността. Може би затова го нарича "търсач на невъзможното". Именно неговото могъщо перо, безкомпромисност и взискателност изграждат вкуса на българския читател, създават представата за елитарно изкуство, отварят нови пространства пред българската литература. До края на живота си Пенчо Славейков остава "жрец воин" на хармонията и красотата, на съвършенството на духа и бунта на мисълта - една титанична личност, трагично самотна в тесните рамки на своето време. Творецът е воин на волята и идеала, на възвишения човешки разум. Той осъществява пълноценно авторското си присъствие като стил, мисловност и дух. Въпреки диференциацията в темите и обособяването чрез тематичните кръгове на различието между групите произведения, въпреки жанровото разнообразие, с цялата си поезия Славейков се вълнува от сходни философски, етични и естетически пробелми с екзистенциална хуманистична първооснова.
??

??

??

??

2

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Поетическия свят на Пенчо Славейков 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.