Планове за литературни анализи върху някои известни произведения


Категория на документа: Литература


Домашна работа

Дервишово семе
Николай Хайтов

1.Писателят - Николай Хайтов е един от най-добрите съвременни български писатели. Той създава поредица от отлични произведения, с които допринася много за развитието на българската книжнина.
2.1.Епохата на текста - Действието в разказа “Дервишово семе” се развива по време когато патриархалните порядки и универсалните човешки ценности са коренно различни от настоящите. Става въпрос за време, когато младите нямат право на собствен избор и са длъжни да се съобразяват с исканията на по-възрастните.
2.2.Епохата, в която е създаден текста - Николай Хайтов живее в трудно за него време. Той минава през много трудности, докато успее да намери истинското си призвание в живота.
3.Смисълът на заглавието - Заглавието на творбата може да бъде свързано със семето на живота, което младият Рамаданчо носи у себе си. То всъщност е единственото, от което се интересува стария Асан Дервишов.
4.Жанр на текста - “Дервишово семе” е тъжен разказ. Жанрът му може да бъде определен единствено като драма.
5.Тема - В разказа “Дервишово семе” е засегнат проблема за човешките ценности. Разказът описва живота на двама млади влюбени, нямащи право на личен избор и разделени по неволя.
6.Основна идея – Онова което се опитва да внуши чрез разказа си Николай Хайтов е, че човек трябва да слуша сърцето си и да не разрешава да бъде контролиран по начин, който той не харесва.
7.Нравствен проблем - Противоречието между догмите на религията и личния избор на хората.
8.Конфликт - Конфликтът в разказа “Дервишово семе” се усеща най-силно в жестокостта и насилието, съпровождащи ежедневните човешки дейности.
9.Герои - Рамадан Дервишов, Силвина, Руфат, Реджеп и Юмер, Асан Дервишов, Дебелото Айше.
10.1.Сюжет - Представен накратко разказа изглежда така : Младо 14 годишно е оженено от роднините си по принуда, но с течение на времето то се влюбва в жена си. По стечение на обстоятелствата, обаче тя му бива отнета от градския разбойник. Съдбата му го докарва до там че вместо да отмъсти на злосторника той бива принуден да му слугува.
10.2.Фабула - Руфат отнема Силвина от Рамадан и я подлага на физически и психически тормоз.
11.Композиция - Творбата е организирана в пет части, които условно можем да наречем така : Сватбата на Рамдан и Силвина ; Съвместният им живот ; Отвличането на Силвина ; Наказанието на Руфат ; Победа на доброто над злото в човешката душа.

Преди да се родя
Ивайло Петров

1.Писателят - Ивайло Петров се вписва успешно в групата на най-добрите съвременни български писатели и успява да покаже на хората, че наистина заслужава да бъде считан за такъв какъвто е.
2.Епохата на текста в този случай съвпада с епохата на написването му. Това е време в което родовото потекло до голяма степен определя мястото на човека в обществото.
3.Смисълът на заглавието - Заглавието на повестта “Преди да се родя” носи цялата ирония вложена от Ивайло Петров в произведението.
4.Жанр на тескта - Жанра на повестта може да се определи като комедиен. Художествените похвати ирония и гротеска вписват текста в графата на комедиите.
5.Тема - И тук както и в “Дервишово семе” е засегнат проблема за фамилното потекло, определящо мястото на човека в обществото. За разлика от Хайтовия разказ обаче тук всичко е представено по комедиен начин.
6.Основна идея - Основната идея на повестта е, че човек не трябва да оставя да бъде воден, а трябва да следва правото си на личен избор.
7.Нравствен проблем - Противоречието между желанието на съвременния българин и остарелите разбирания на рода.
8.Конфликт - Конфликтът тук се усеща в гротескно описания селски живот противоречащ на общоприетия бит в 21 век.
9.Герои - Разказвачът, бащата, майката, сватовницата, дядо Георги, сватовникът.

10.1.Сюжет - Главният герой разказва как родителите му се запознават. Той показва всички традиции около българската сватба.

10.2.Фабула - Разказвачът разказва за сватбата на родителите си, обхващаща всички български обичаи.
11.Композиция - Повестта е предадена в тринадесет части всяка, от които разказва за различен период от съвместния живот на героите.

Скрити Вопли
Димчо Дебелянов

1.Писателят - Животът на Димчо Дебелянов никак не е лесен. Той преминава през множество от поприща докато намери истинското си призвание. Произведенията му са повлияни от силен символизъм и патриотизъм.
2.Епохата на текста е универсална. Чувствата, които предава Дебелянов чрез стихотворението, се отнасят за човека във всяко едно време.
2.1.Епохата на създаването - Дебелянов живее в трудно, следосвобожденско време, когато единственото, което поддържа духа на населението е патриотизма и носталгията по родния дом.
3.Смисълът на заглавието - заглавието “Скрити Вопли” отнася читателя към основното чувство в стихотворението - тъгата, носталгията по родния дом и скритата патриотична болка.
4.Жанр на текста - “Скрити Вопли” е стихотворение, изпълнено с болка, бликаща от авторовата душа.
5.Тема - Стихотворението е изповедалня на Дебеляновата мъка. Авторът разказва за завръщането си в бащината къща и за обзелите го чувства в този сакрален момент.
6.Основна идея - Авторът внушава, че няма по-свещено място за човека от родния дом.
7.Нравствен проблем - Нравствения проблем тук е невъзможността на завръщането и превръщането му в непостижима мечта.
8.Конфликт - Единствения конфликт в “Скрити Вопли” е противоречието между желанието и реалността.
9.Герои - Разказвачът, Майката.
10.Сюжет и фабула - “Скрити вопли” е лирично произведение, в което сюжет и фабула отсъстват. То предава чувства, но не и случки.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Планове за литературни анализи върху някои известни произведения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.