План-конспект на урок по БЕЛ за 2-ри клас


Категория на документа: Литература
План-конспект на урок по БЕЛ за 2 клас

Дисциплина"Литературна комуникация в детската градина и 1-4 клас"

По четене

Приказката"Най-хубавите ръце"

Изготвил- Велина Петрова Динева №541- ПНУП Проверил: гл.ас. Десислава Сидерова

Стара Загора
2014 г.

Цели-Ученикът да изговаря и разграничава правилно съобщително и въпросително изречение, както и да умее да ги изговаря с подходяща интонация.Да умее правилно да ги използва като знае значението им.Да може да се ориентира с помощта на учителя в опозицията добро-зло в конкретната приказка.Да може да открие положителните и отрицателните герои, да изрази своето отношение към героите.
Очаквани резултати-Ученикът да чете на глас гладко с подходяща интонация и тембър, доказва , че е разбрал смисъла на прочетеното.Да разбира основната опозиция добро-зло и я обяснява в конкретни ситуации.

1.Подготовка за възприемане на литературно произведение-приказката"Най-хубавите ръце".
На дъската учителката е написала различни произведения и техните автори и учениците трябва да ги свържат и да определят какъв жанр са.
"В гнездото" приказка
"Най-хубавите ръце" Ангел Каралийчев
"Песента на чучулигата" Иван Василев
Кой е по-силен приказка
1.1.Актуализация на опита- Децата съобщават , че второто и третото произведение са разкази .Споделят какви други приказки и разкази са чели през ваканцията.
2.Обявяване на темата-учителя съобщава приказката"Най-хубавите ръце"
3.Цялостно възприемане съдържанието на произведението.
Чрез изразителен прочит от страна на учителя се прочита литературното произведение:
Край една река седели три жени.Те се хвалели една на друга с хубавите си ръце.Край тях минала една старица.
-Коя от нас има най-хубави ръце, бабо?- попитали я жените.
-Ей онази жена има най-хубавите ръце-казала старицата и посочила една селянка, която копаела в нивата си.Хубави са само тези ръце, които се трудят.
4.Тих прочит от страна на ученика-поставят се задачи от учителя-да се прочете тихо произведението и да се осмисли поетапно от учениците смисъла му.
Следва изваждане на непознатите думи-старица и казала- , след което се задават въпроси от учителя-Кои са героите?На какви добродетели са носители? И др.
5.Задълбочаване на читателското възприемане и осмисляне на произведението.
Следва задача поставена от учителя учениците да намерят цитата от произведението, който показва каква поука трябва да се вземе от приказката.
Разпределя ролите на героите от приказката на учениците, след което следва прочит от тяхна страна по роли.Учениците прочитат приказката по роли като спазват подобаващата интонация при въпросителните и съобщителните изречения.
5.Учителят възлага на учениците да направят преразказ на приказката при следният ред:
-повторен прочит на приказката , за да се проследи кое след кое следва.
-прави се примерен план
А.Спорът между трите жени
Б.Срещата със старицата
В.Отговорът на старицата.
6Учителят предлага на учениците набор от думи , които да използват при преразказа-три жени, река, хвалели, копаела.
Следва даване на домашна работа от страна на учителя -Учениците да намерят подобни приказки , в които да се възхвалява трудът.

??

??

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
План-конспект на урок по БЕЛ за 2-ри клас 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.