Петко Слвеков и творчеството му за деца


Категория на документа: Литература


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

РЕФЕРАТ
по Детска литература на тема:

Петко Славейков и творчеството му за деца

Разработил: Проверил:

.........................
I курс, Специалност: НУП

Увод

Голямо и обширно е творчеството на Петко Рачев Славейков. В обичта си към своя любим учител и поет нашият народ го е наричал "Дядо Славейков". Това име още повече могат да му дадат българските деца, за които е написал чудни стихотворения. Той е първвият български детски поет. За тях е създал и първото българско списание. Именно Петко Славейков поставя началото на една хубава традиция у нас - детската литература да бъде свързана здраво с народното творчество и с народния живот.

Биографични бележки

Роден е на 17 ноември 1827 г. във Велико Търново, в дома на Рачо Казанджията. Майка му, Пенка, умира при раждането, а детето е спасено по чудо. Бащата на Петко също е наречен Рачо, но се заема с казанджийство. Той е слабо образован, но е с горд български дух. В селото на майка си, Вишовград, Петко вижда славеи, които го впечатляват дотолкова, че променя фамилията си на Славейков.

Славейков започва учението си в килийното училище. Когато става на десет вече е изучил всико, което това може да даде, и жаден за повече знания постъпва отначало в гръцко, а след това в турско училище. През 1842 година отива в Свищов, за се учи в прочутото училище на Неофит Бозвели и Емануил Васкидович. Следната година става учител във Велико Търново. Заради написаната от него сатира против двата търновски гръцки владици Славеков бива подложен на непрекъснати преследвания. В скитанията си по различни места той обогатява свойте наблюдения и започва да пише малки стихотворени, а после и поеми.

През 1849 година Славейков се установява като учител в Трявна, където работи около десет години. В Трявна той издава първите си стихосбирки - "Смесена китка"(1852) и "Песнопойка" (1852). От този град започва да сътрудничи в различни списания и вестници. През 1864 година отива в Цариград, където намира добри условия за своята писателска и редакторска дейност. Там започва и най-плодотворият период от живота му като общесвеник и творец. През 1871 година той редактира и първото детско списание у нас "Пчелица".

През 1876 година Славейков става учител в Стара Загора, където дочаква Освободителна война. След освобждението той брани от реакционни пристъпи народните придобивки и участва активно в политическия народен живот на страната ни. Старият народен деец често търпи огорчения и преследвания от страна на новите властници, но до края на живота си остава да живее с дълбока вяра в българския народ, за чиито права неуморно се бори.

Петко Славейков е починал на 1 юли 1895 година.

Творчество

Условията, при които живее не дават възможност на Петко Славейков да развие напълно своите писателски дарби, но въпреки това той е оставил богато литературно наследство. Специални са заслугите му към детската литература. Много от произведенията му, писани преди и след Освобождението са достъпни за деца и юноши. Като народен учител той вижда необходимостта от книги, написани специално за тях, не просто дидактически материали, а художествена литература, увлекателна, насочена към малкия слушател и читател. Издава повече от 60 книги - оригинални и преводни, вестници и списания. За децата в "Смесена китка" са историческите разкази "Муцйи Сцевол", "Истинско юначество", историческите легенди "Радан войвода", "Момината скала", разказът "Стоян и Драгана", природните описания "Утре", "Нощ", приказките "Настрадин Ходжа", "Излъганий дявол", "Хитрост на едного слепеца", описанията на лъва, лисицата, бялата мечка и др. В книжката "Дребни стихотворения за децата в отделенията" (Пловдив, 1888), където са публикувани само негови стихотворения. Негови стихотворения за деца и юноши, както и при други наши големи писатели, освен при издаването на Събрани съчинения влизат в редица други книги - "Златна сенчица" (1940), "Татковина" (1956), "Славейче" (1964), "Клонченца заленки" (1971) и др.

Негов е и първият превод на Библията, който слага край на езиковата безредица. "След появяването на Библията на бял свят заглъхват разприте между разните български говори и източнобългарският говор става общ език за всички ратници на мисълта и националното съзнание." (Пенчо Славейков).

Той превежда за първи път у нас и "Робинзон Крузо".

Още от началото на своята литературна дейност Петко Славейков проявява непрестанен интерес към народното творчество, към народната мъдрост. Развива важна културно-просветна дейност и до 1847 г. събира 2263 песни, пословици и поговорки. Огромен е интересът на Славйков и към баснята, с която се запознава главно от руското творчество. Той ги чувстава дълбоко, прониква в тяхната идейност, възхищава се от тяхната реалистична правда. Така подхваща в своята практика баснената традиция. Известна е книгата му "Басненик", в която са издадени преводите му на Езоповите басни - 150 в проза, а в края добавя пет авторизирани - в стихове. Това са първите оригинални басни в нашата литеатура. В основите има са залегнали популярни български пословици. Превежда басни на Лафонтен и на Крилов. Най-важно в баснята е нравоучителният и елемент - поуката. Творческият акт е винаги дедуктивен при баснописеца. Блестящо се справя Славейков и при неговите преводи и при авторските басни. Една от най-известните му басни е "Орел, рак и щука", която ще разгледаме по-напред в разработката.

Петко Славейков е основател на първото българско детско списание с пълното заглавие "Пчелица или ред книжки за децата". То излиза през 1871 година в Цариград. По характера си "Пчелица" е енциклопедично издание, съдържащо кратки статии по най-различни въпроси - нравствени, прриродонаучни, исторически и пр., а освен това е поместен и художествен материал. Всичко, което съдържа списанието е оригинално дело на Петко Славейков. Подобно на Пеър Берон в "Рибен буквар, той помества в списанието си редица описания на животни и различни природни явления, за да разкрие у читателя си широк поглед към света. Интересът към списанието се определя от разнообразното съдържание и от хубавия чист и ясен български език.

Петко Славейков е автор и на няколко читанки - "Първа читанка", "Кратка читанка", "Читанка за I отделение в началните училища", "Читанка за II отделение в началните училища". С тях той цели да даде разнообразно четиво на учениците и е проявил голямо умение и вкус при подбра на материала.

Като детско и юношеско творчество могат да бъдат използвани и поемите "Изворът на Белоногата", "Кракра Пернишки", "Бойка войвода", повестта "Автобиография".

Друга тема в творчеството на Славейков, което също може да се отнесе към литературата за деца е вярата в освободителната мислия на Русия, изразена в стихотворенията "Русия", "На Русия" и др.

Творчество за деца

Петко Славейков поставя началото на краткото лирическо и занимателно стихотворение. Това е закачлива и игрива поезия, с богато смислово съдържание, вълнуваща душата на детето. Негови авторски залъгалки са:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Петко Слвеков и творчеството му за деца 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.