Пенчо Славейков


Категория на документа: Литература


Стефанов 2000: Стефанов, В. Шемет и смърт на прехода. // Литературата - зони на ерогенност. Велико Търново, 2000.

Тинянов 1929: Тинянов, Ю. Архаисты и новаторы. Mосква, 1929.

Тиханов 1998: Тиханов, Г. Жанровото съзнание на кръга "Мисъл". София, 1998.

Топалов 1979а: Топалов, К. Петко Р. Славейков. София, 1979.

Топалов 1979б: Топалов, К. Проблеми на българската възрожденска поетика. София, 1979.

Топалов 1983: Топалов, К. Проблеми на българската възрожденска литература. София, 1983.

Фройд 1991: Фройд, З. Психология на сексуалността. София, 1991.

Фуко 1993: Фуко, М. История на сексуалността. Т. 1. Плевен, 1993.

Холевич 1986: Холевич, Й. Проблеми на българската възрожденска култура. София, 1986.

Шейтанов 1994: Шейтанов, Н. Сексуалната философия на българина. // Защо сме такива? В търсене на българската културна идентичност. София, 1994.

Янакиев 1992: Янакиев, К. Всекидневният свят на средновековния човек. (Ерос и дистанция). // Ars erotica, София, 1992, с. 20.

Минкова 2003: Minkova, L. Entre idylle et civilisation: Paul et Virginie et La chaumiere indienne dans la litterature de traduction du Reveil national bulgare. // Etud. balk., XXXIX, 2003, № 3.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Пенчо Славейков 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.