Пенчо Славейков


Категория на документа: ЛитератураИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

Аретов 1990: Аретов, Н. Преводната белетристика от първата половина на XIX век. Развитие, връзки с оригиналната книжнина, проблеми на рецепцията. София, 1990.

Баева 1968: Баева, С. Петко Славейков. Живот и творчество. София, 1968.

Батай 1998: Батай, Ж. Еротизмът. София, 1998.

Бахтин 1978: Бахтин, М. Творчеството на Франсоа Рабле и народната култура на средновековието и Ренесанса. София, 1978.

БВК 1981: Българска възрожденска критика. София, 1981.

Вазов 1901: Вазов, Ив. Видено и чуто. (Даскалите). София, 1901.

Гидиков 1994: Гидиков, Ст. Половата свитост на българина като основа на неговия характер. // Защо сме такива? В търсене на българската културна идентичност. София, 1994.

Дакова 1990: Дакова, Б. Просвещенски имперсонализъм и лирически герой в ранната българска възрожденска поезия. // Год. на СУ. Фак. по слав. филол., езикознание и литературознание. Т. 83. София, 1990.

Доброплодни 1846: Доброплодни, С. Игиономия, сиреч правила, за да си вардим здравието. Сочинена гречески и френски от целителът Архигена Сарантиев, а преведена на българският язик от Сава Х. Илиевича Доброплоднаго, сливнянина. Цариград, 1846.

Из архивата 1911: Из архивата на Найден Геров. Кореспонденция с частни лица. Кн. I. Под ред. на Т. Панчев. София, 1911.

Мерло-Понти 1996: Мерло-Понти, М. Философът и неговата сянка. София, 1996.

Михайлов 2002: Михайлов, К. Петко Славейков. Поетически послания. София, 2002.

Михова 2001: Михова, Л. Модерните потреби на Възраждането. София, 2001.

Пенев 1977: Пенев, Б. История на новата българска литература. Т. 3. София, 1977.

Пенев 1906: Пенев, Б. Славейковата преводна и подражателна поезия. Отделен отпечатък от "Периодическо списание", кн. LXVII, София, 1906.

Славейков 1849: Славейков, П. Р. Елегия. // Цариградски вестник, 06 авг. 1849, бр. 59.

Славейков 1852: Славейков, П. Р. Песнопойка или различни песни, сатири и гатанки на българский язик за увеселение на младите от П. Р. Славейкова. Букурещ, 1852.

Славейков 1854: Славейков, П. Р. Веселушка за развеселявание на младите. Цариград, 1854.

Славейков 1857: Славейков, П. Р. Нова песнопойка, избрана от ветата и от Веселушката с приложение на млого еще други нови песни и сатири. И от по-употребителните турски песни. Цариград, 1857.

Славейков 1862: Славейков, П. Р. Залъгалка или любовно разговорниче, издадено от Петко Славейков за разтуха на младите. Цариград, 1862.

Славейков 1901: Славейков, П. Р. Избрани съчинения. Т. 1. София, 1901, с. XIV.

Славейков 1963: Славейков, П. Р. Съчинения в пет тома. Т. I. София, 1963.

Славейков 1979: Славейков, П. Р. Български притчи (История на събирането им). // Съчинения в осем тома. Т. 3. София, 1979.

Станева 2001: Станева, К. Фрагменти от любовния дискурс на Българското възраждане. Петко Славейков. // Станева, К. Гласове на Възраждането. София, 2001.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Пенчо Славейков 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.