Основни проблеми в произведението "На прощаване"


Категория на документа: Литература


Основни проблеми в произведението "На прощаване"
1.Творбата е поетическо послание с песенна заръка и жертвен оброк
2.Изразяват се трепетите,вълненията и устремите на цялото патриотично поколение
3.Разкрива духовния свят на лирическия герой-какъв е той?
4.Диалог,в който майката участва само косвено-чрез авторов коментар

5.Опитите на сина да й внуши правотата на своето дело.мотивите за поетия път;
б.Здравата духовна връзка между майка и син-тя е не само изповедница,но и духовна опора
7.Откроява се драмата на майката,зад която стои драмата на цял един народ
8.Лирическият герой се извисява до представите ни за човешка красота, зарад и пълното себеотричане;
9.Изразни средства:Синекдоха"бащино ми огнище";графична колоритност "черно/бяло";плачът-универсален фолклорен белег,въплъщаващ мъка и тъга;две действени позиции1/"не плачи"-2- "но кълни ,майко";метафоричното движение на куршума-размества исторически пластове на минало и бъдеще в душата на майката;две песенни стихии-плачът на майката/вик на ужас и човешка болка/ и романтичният глас на поетична легенда за юнака,за героя;човешкият живот се превръща в песен-песенно прощаване между поколенията;залавяне на хорото-приемственост в борбата;антитеза-"пътят е страшен, но славен"епитети,контрасти;възходяща градация,повелителни глаголни форми;28 повторения на обръщението към майката;епифори,плеоназъм,акромонограми,синонимни повторения
10.Съдбата на юнака в поробената родина
11. Какви цели и задачи си поставя?3ащо лирическият герой е избрал пътя на борбата?
12.Защо този път е страшен.но славен?
13.Как е пресъздадена картината на бъдещата победа?
14. Каква жертва иска от майката?
15.Саможертвата
16.Смъртта за родината може да бъде "прекрасна"-идеалът на героя;
17.3а каква награда мечтае героят?
18. Кои са най-свидните неща за юнака?
19. Как е пресъздадено робството?
2О.Любимата-съратничка в борбата
21.Героят-романтик,мечтател,реалист
22.Връзка с фолклора
23.Смъртта-е революционен пример и възпитава борци
24.Какви са основните общозначими принципи,които той си поставя?
25.Как оценявате поведението на бунтовника?
26.Кое помага на героя да преодолее личната болка?
27.3ащо героят е поставил на второ място картината на победното завръщане
28. Връзка между начало и край на творбата
29.Каква е смисловата роля на многоточията?
ЗО.Успява ли поетът да разкрие силата на чувствата на своя герой?

Защо героят-бунтовник от стихотворението “На прощаване” поема пътя на борбата

1. Носител на какъв идеал е лирическият герой в поемата -На прощаване"?

а/ за социално и национално освобождение ("и на глас тичам народен", "и дето срещнат
душманин","таз турска черна прокуда");

б/ конкретно-исторически определен и обществено-значим.

2. Какви цели (задачи), свързани с неговия идеал, си поставя героят в поемата?
а/ реализиране на вековната мечта — свободата на родината;

б/ отмъщението на националните и социалните потисници ("със куршум да го поздравят, а пък със сабя помилват...");

в/ осъществяване на приемствеността 9 борбата ("като брата си ще станат...").

3. Кое подтиква лирическия герой да тръгне по революционния път?
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни проблеми в произведението "На прощаване" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.