Организация на строителството


Категория на документа: Литература


ПРОИЗВОДСТВО
Глава 6 Норми за разход на ресурси в
строителството
6.1. Норми и нормали.............................................................103
6.2. Съдържание на нормите................................................1 09
243
Глава 7 Методи за организация на
строителството.........................................................................117
Глава 8 Календарно планиране в строителството
8.1. Цел и задачи на календарното планиране................127
8.2. Мрежов график................................................................146
Глава 9 Организация на строителната площадка
9.1. Временно строителство..................................................161
9.2. Строителен генерален план..........................................173
ЧАСТ ТРЕТА
Глава 10 Контролиране и управление
строителството на обекта с помощта на
календарни планове...............................................................189
ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Примерен образец на оферта.........................................203
2. Примерни проекто-договори
2-а. Договор за извършване на проучвателни и
проектни работи................................:.....................................204
2-6. Договор за строителство................................................207
3. Ресурсни диаграми и графици към календарния план.............................................................................................212
4. Примерни календарни планове за строителство на отделни сгради
4-а. Календарен план за изграждането на ж. п. линия /линеен обект/, представен чрез мрежов график и
линеен календарен график с наклонени диаграми........215
4-6. Календарен план за изграждането на
промишлена сграда.............|...................................................223
4-в. Мрежов график за строителство на жилищна
сграда.........................................................................................228
4-г. Календарен план за участие в търг.............................232
5. Строителен генерален план на отделна сграда.........235
Използвана литература.......................................................240

П.4.2.. МреЖоВ график за изграждане на ж. п. линия с дълзкииа 6.700 км

фиг. П.4.3. Календарен график с наклонени диаграми за строителство на Ж.п. линия 6.770 км

П.4.5. Циклограма за изпълнение на монтажните работи на промишлена сграда

фиг. П.4.6. Календарен план за строителството на промишлена сграда

фиг. П.4.7. Примерен мреЖов график за строителството на жилищна сграда

Диференциална диаграма за разпределение на капиталните ВлоЖения

Интегрална диаграма за разпределение на капиталните ВлоЖения
фиг.П.4.8. Календарен план за участие В търг
доц. ктн. инж. ЦВЕТАНА САВОВА ЛАЛОВАСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организация на строителството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.