Организация на строителството


Категория на документа: Литература


240
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
1. Димитров Г. "Организация на инвестиционния процес", В., Книгоиздателство "Георги Бакалов", 1989г.
2. Закон за задълженията и договорите, С, Аскони, 1994г.
3. Закон за строителството - проект, непубликуван, С, 15.12.1992г-.
4. Закон за териториално и селищно устройство, С, Аскони, 1994г.
5. Казанския Ю.Н., "Опьгт организации и управления строительиьтми фирмами в США", М., Стройиздат 1985г.
6. Митев Ст., Цв, Лалова, "Организация и управление на железопътното строителство", С, ВНВТУ "Тодор Каблешков", 1991г.
7. Митев Ст., Цв. Лалова, "Методически указания за курсово и дипломно проектиране по организация на железопътното строителство", С, ВНВТУ "Тодор Каблешков", 1989г.
8. Младенов Мл, Б. Велев, "Технология и организация на строителното производство", С, Техника 1981г.
9. Наредба №1 за провеждане на търгове в строителството, ДВ бр. 5 от 1993г.
10. Наредба за конкурси по проектираното, ДВ бр. 27 от 1972г., ДВ бр. 10 от 1974г„ ДВ бр. 12 от 1979г. и ДВ бр. 4 от 1993г.
11. Наредба за взаимоотношенията в инвестиционния процес, ДВ бр. 16 от 1988г. и ДВ бр. 23 от 1990г.
241
12. Наредба №6 за държавно приемаме и разрешаване ползването на строежите в Република България, ДВ бр. 28 от 1993г.
13. Програма за строителството на жилища съгласно Съглашение между правителствата на ФРГ и СССР -проект 1991г.
14. Правилник за прилагане на закона за териториално и селищно устройство, С, Аскони 1994г.
15. Сакарев Ив., "Организация на строителството", С, Техника 1974г.
16. Сакарев Ив., Мл. Младенов, "Календарно планиране в строителството", С, Техника 1976г.
17. Сборници с разходни норми и ПИПСМР - № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, С, Стройексперт - СЕК, 1993г.
18. Сивков Ив,, "Факторът време в управлението на инвестиционния процес", С, Наука и изкуство 1989г.
19. Стоилов В., "Организация на строителството", С. Техника 1971г.
20. Строителен обзор - месечно списание за строителния назар, С, Стройексперт - СЕК, книжки № 6, 7 и 8 от 1993г. и № 1 и В от 1994г.
21. Транзитни пътища - проект. Условия на договора -FIDIC, ГУП, 1994г.
22. Трудови норми в строителството, Сборник № 2, С, 1990г.
23. Цурииски Т., "Организация и изпълнение на водоснабдителното и канализационното строителство", С, Техника 1982г.
242
СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение......................................................................................5
ЧАСТ ПЪРВА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ
ПРОЦЕС В СТРОИТЕЛСТВОТО
Глава 1 Инвестиционнен процес в
строителството
1.1. Същност на инвестиционния процес...........................11
1.2. Проектиpaнe........................................................................19
1.3. Строителство.......................................................................26
Глава 2 Участници в инвестиционния процес в строителството и организация на взаимоотношенията между тях
2.1. Участници и инвестиционния процес' и строителството............................................................................32
2.2. Организация на взаимоотношенията между
участниците в инвестиционния процес..............................38
Глава 3 Конкурси и търгове
3.1. Конкурси по проектирането...........................................50
3.2. Търгове в строителството................................................58
Глава 4 Договори в проектирането и строителството
4.1. Обща част.............................................................................73
4.2. Договори за възлагане на проучвателни и проектни работи........................................................................75
4.3. Договори за възлагане на строителство......................79
Глава 5 Проектиране организацията на строителството...........................................................................89
ЧАСТ ВТОРА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНОТОСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организация на строителството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.