Литературна таблица с основни моменти от произведенията


Категория на документа: Литература


07.06.’05г. Домашна работа

(какво разбираме от изучените до сега произведения)

Преди да се родя
Писателя Ивайло Петров.
Епохата Епохата на написване е към петдесетте години на миналия век , но той постоянно я сравнява със своето „съвремие”.
Смисъл на заглавието Дава ясна представа, че става дума за предисторията на разказвача.
Жанрови особености Авторът използва богатството на българския език, за да пресъздаде суровите родови закони.
Тема Темата е преобърнатия патриархален космос.
Основна идея Да покаже неправдата на родовия свят и да осмее неговите родители и прародители.
Нравствен проблем Основният нравствен проблем е женитбата без право на избор.
Конфликт В повестта "Преди да се родя" ценностите на рода забраняват на жената да живее своя живот, като я принуждават да следва пътя, даден й от родителите.
Герои Разказвача, баща му , майка му, дядо му, баба му, чичо му, богатото семейство , човекът с бастуна.
Сюжет и фабула Основната форма на изказ е иронията. Бащата на разказвача се жени посещението в къщата на родителите на булката посещението на циганката

когато родителите на младоженеца се срещат с родителите на булката

Кражбата на момата, когато разбират ,че са откраднали грешна мома сватбата, появяването на бял свят на разказвача
Композиция бащата на разказвача се жени (описание) (случка)посещението в къщата на родителите на булката (случка 2)посещението на циганката

(случка3)когато родителите на младоженеца се срещат с родителите на булката

(случка4)Кражбата на моматаслучка5)когато разбират ,че са откраднали грешна мома (случка6)сватбата, (случка 7)появяването на бял свят на разказвача

Да се завърнеш
Писателя Димчо Дебелянов както личи от стихотворението е един верен на България патриот , създал люлката на Българския дух.
Епохата Не е спомената епохата , защото това се случва през всички епохи , които човечеството е преживяло.
Смисъл на заглавието Да се завърнеш – тъгата по родния дом.
Жанрови особености "скръбни и нещастни", "плахи стъпки","безутешни дни","черната умора”- множество епитети и метафори.
Тема Тъжните спомени за родния дом.
Основна идея Да се покаже важността на родния дом , неговото значение за човека.
Нравствен проблем Той се е отделил от семейството си и сега е навън сред суровия свят , убежището вече го няма.
Конфликт Толкова желаното отделяне от дома си се превръща в най-лошия му кошмар.Той вече няма къде да се скрие, няма убежище, в което да го чака майка му.
Герои Лирическият герой - излязъл в жестокия свят, майката – най-свещеното нещо за героя и разказвача, разказвача и ние читателите.
Сюжет и фабула Първо лирическия герой мечтае за бащиния дом и благата усмивка на майка си.Разкриване , че той е нещастен навън в суровия свят.
Композиция Описание на тъмната нощ , родния дом и желаната среща с майката.Желанието отново да престъпи прага на познатата стая ( описание ).

Тихият пролетен дъжд
Писателя Николай Лилиев, както научаваме от неговото стихотворение е ценител на природата и нейната красота.
Епохата Епоха не се споменава в стихотворението.
Смисъл на заглавието Красотата и обаянието на „Тихият пролетен дъжд „.
Жанрови особености Стихотворение
Тема Темата на стихотворението е : Природата като израз на душевно състояние.
Основна идея Изтъкването на неговата красота и обаяние.
Нравствен проблем Дъждът носи началото и края на надеждата.
Конфликт Тук конфликта не е между доброто и злото.
Герои Майката природа и ние читателите.
Сюжет и фабула Когато завалява дъждът надеждите изгряват , тихото ромолене по земята и пролетните му приказки , чувствата ,които настъпват и угасването на надеждите.
Композиция Когато завалява дъждът надеждите изгряват (действие), тихото ромолене по земята и пролетните му приказки (действие), чувствата ,които настъпват (описание) и угасването на надеждите (действие), като цяло пейзаж на тихият пролетен дъжд.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Литературна таблица с основни моменти от произведенията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.