Литературата на западна европа през средновековието


Категория на документа: Литература


THE LITTERATURE OF WESTERN EUROPE /MIDDLE AGES/

ЛИТЕРАТУРАТА НА ЗАПАДНА ЕВРОПА ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО

Исторически преглед
Римската империя се разделя на два големи региона през 396 година от н.е. на Западна Римска империя /Апенински и Пиринейски полуостров, Галия, Британия, Илирия и Панония, Северна Африка/ и Източна Римска империя /Балканският полуостров, Мала Азия, Египет/.
Разпадът на Западната Римска империя /476 г/

В края на ІV век започва Великото преселение на народите. През 375 година от н.е. х у н и т е разгромяват племето алани, разположило се по долното поречие на Дон и нападат племенния съюз на г о т и т е, обтаващи Причерноморието.

През 410 година от н.е. в е с т г о т и т е, предвождани от Аларих, превземат Рим и го разграбват.

През 418 година на териоторията на Западната Римска империя възниква първата варварска държава - В е с т г о т с к о т о кралство със столица Толоза.

В началото на V век б у р г у н д и ц и т е основават по средното течения на Рейн своя държава със столица Вормс. Бургундското кралство е разгромено от настъпващите хуни, предвождани от Атила /Бич Божи/, през 437 година. Това драматично събитие в живота на втората варварска държава е пресъздадено в оцелялата до нас епическа поема "Песен за Нибелунгите".

През 455 година в а н д а л и т е прехождат от Северна Африка на Апенинския полуостров, под ръководството на вожда им Гейзерих превземат Корсика, Сардиния и Сицилия, превземат Рим и изпотрошават античните паметници в него. Оттам произлиза термина "вандализъм".

През 476 година е свален от престола последния Император на Западната римска империя Ромул Августул. Предводител на варварите победители е Одоакър.
Възникването на християнската религия и Цъквата:

Християнската религия възниква като религия на онеправданите и смирените.
Тя бива призната като официално вероизповедание през 313 година с тъй наречения Милански едикт.

Първият вселенски събор, на който се събира висшия клир на новоучредената Църква, се провежда в Н и к е я /Мала Азия/ 325 г./ Преодоляват се еретичните тълкувания на догмата, установява се единство.

Вторият вселенски събор се провежда в К о н с т а н т и н о п о л /381 г./. Бог е е д и н, явява се в три ипостаса /Светата троица: Бог-отец, Бог-син и Свети Дух/. Христос възкръсва за да спаси земните хора от греховете им. Обявен е за Спасител.

През ІV век от н.е. християнството е вече разпространено сред редица германски племена - готите, бургундите и вандалите... Първият проповедник на новата вяра сред готите е У л ф и л а, който превежда Светата книга /Библията/ на готски език.

В началото на V век римският епископ започва да се назовава п а п а / от гръцки "баща"/, а Западната църква - к а т о л и ч е с к а /т.е. световна или вселенска/.

През V век на Изток се появяват първите манастирски обители, а през VІ век на Запад се учредяват първите монашески ордени.
Монашески братства и ордени
Орденът на бенедиктинците /530 г./

Основан е от испанския монах Б е н е д и к т от Нурсия в манастира край Монте Касино /Италия/.

Съдейства за т.нар. Каролингски ренесанс.

Разроява се на т р и конгрегации: цистерианци, селестинци и калмодули.

Основно се преорганизира през Х век, когато се настанява в манастира Клюни /Париж/.
Орденът на францисканците /Просещите братя/ 1209 г./

Основан е от италианския монах Франческо от Азиси, одобрен е от папа Инокентий ІІІ през 1215 година.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Литературата на западна европа през средновековието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.