Лекции по антична литература


Категория на документа: Литература


ЛИТЕРАТУРАТА НА ДРЕВЕН РИМ

Библиография:
История на Древен Рим, Изд. “Наука и изкуство”, С. 1974 г.
ІІІ част, Глава 12: Криза на републиканския строй в Рим през 70 - 60-те години на І век пр.н.е. - стр.175
ІІІ част, Глава 13: Гражданските войни през 40 - 30-те години на І век пр.н.е - стр. 207
ІІІ част, Глава 14: Римската култура през ІІІ - І век пр.н. е.
ІV част, Глава 18: Култура на Средиземноморския свят през І - ІІІ век от н.е. /Антична цивилизация/ - стр.300
ІV част, Глава 19: Възникване и първи етапи в развитието на християнството - стр.318
Теодор Момзен, Римска история, Изд. “Прозорец”, 1999 г.
Пиер Гримал, Римската цивилизация, Изд.”Български художник” и Изд. “Отворено общество” , С.1998 г.
І част, Първа глава: Най-ранните времена: легенди и действителност - стр. 15
І част, Втора глава: От Републиката до Империята - стр.35
ІІ част, Трета глава: Животът и обичаите - стр.73
ІІ част, Шеста глава: Животът и изкуствата - стр.149
ІІІ част, Осма глава: Рим - първият сред градовете - стр.203
ІІІ част, Девета глава: Развлеченията в Рим - стр.249
Бъртранд Ръсел, История на западната философия, І том, ИК “Хр.Ботев”, С.1994 г.
Глава ХХ ІХ: Римската империя в културно отношение - 393 стр.
Антична философия, сб. /съст. проф. Ради Радев/, Н И, С. /ІІ издание/- 1988 г.
Лукреций - стр. 387
Сенека - стр.402
Марк Аврелий - стр. 437
АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА /под редакцията на проф.А.А. Тахо-Годи/, Просвещение, Москва, 1980
Часть вторая - Р и м - стр.288
Римска литература, сб. в поредицата “Библиотека за ученика”, ДИ “Отечество”, С. 1988 г.
Публий Теренций Афър - БРАТЯТА
Марк Тулий Цицерон - ИЗ ПЪРВА РЕЧ ПРОТИВ КАТИЛИНА

ИЗ ЕТИЧЕСКИЯ ТРАКТАТ “ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО”
Гай Валерий Катул - ЛИРИКА /фрагменти/
Квинт Хораций Флак - ОДИ И САТИРИ /фрагменти/
Тит Ливий - ИТОРИЯ НА РИМ /фрагмент/
Луций Анеи Сенека - ИЗ “НРАВСТВЕНИ ПИСМА ДО ЛУЦИЛИЙ”

ИЗ ДИАЛОГА “ЗА ТВЪРДОСТТА НА МЪДРИЯ”

ИЗ ДИАЛОГА “ЗА СПОКОЙСТВИЕТО НА ДУХА”
Корнелий Тацит - АНАЛИ /фрагменти/
Апулей - ЗЛАТНОТО МАГАРЕ /фрагменти/

РИМСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Древен Рим - исторически преглед: Древен Рим е родината на римската цивилизация. В началото той е село населено от латините, разположено по бреговете на реката Тибър, в центъра на плодородната област Лациум. Възникнало е около 1000 г.пр.н.е. През периода 500-300 г.пр.н.е. Рим налага господството си над Апенинския полуостров и по крайбрежната ивица на Средиземно море.

От около 200 г.пр.н.е. до края на V век от н.е. Древен Рим контролира обширни територии от Европа, Африка и Азия. Римляните налагат начина и стила си на живот над завладяните народи, които, макар че запазват някои от местните им традиции, възприемат латинската култура.

Основите на римския начин на живот се полагат от местните италийски племена - Етруските и Кампанийците, макар че културите им се оказват по-късно под доминацията на латинската култура. Много други фактори допринасят за налагането на римския начин на живот. Огромно е влиянието на Велика Гърция, на гръцките обичаи, аспекти на религиозния култ и стилове, които се възприемат със или без съпротива от древните римляни. Приноси в римския начин на живот имат и народите от Близкия изток и от граничните области на Европейския континент.

Икономическият просперитет и успехите на римските легиони довеждат до формирането на Римската империя, която пък създава благоприятна среда за развитието на римската култура. В тази благодатна културна среда се изявяват даровити художници, занаятчии, добри администратори и юристи, които допринасят за развитието на разнообразни тенденции в римския начин на живот.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по антична литература 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.