Лазаровден от Пиринския край


Категория на документа: ЛитератураКат не си собор собрала.

по една, по две йот къща,

на три- четири йот махала,

па така да не изпратиш. (с. Н. Ходжово)
Забележителни образци на лазарски песни
се срещат в с. Пирин, където са бутували до към 1965г. Записаните няколко песни ясно говорят за съществуването на богата традиция, чиято песенна част е възвеличавала и поздравявала различни по възраст и занятие слоеве от населението. По лазарските песни може да се съди за някои от основните заняти е миналото част от които отдавна са преустановили съществуването си, например рударството.
Отлики има в песните за моми и невести, където е възвеличена хубостта им. Девойката е назована с нежни епитети.

Мила момя, мило душо,

милите ти църни йочи,

църни, църни като трънки,

буйни, рамни кат грозде,

що ма милно, дори жално,

на сърце мъ прекрояваш,

на снага ми боляс даваш.
За ергените има няколко песни. Дванадесетсричната песен " Костадин си често майка попитова" или например друга с мотив - момък сънува, че на дясна му ръка е легнала малка мома, която показва влияние на епическата традиция. Показателни за лазарските песни от с. Пирин са богатият тематичен диапазон и профилираността по отделни професии. На овчар и въглищар,чийто живот е свързан с рогата и планината, пеят :

Като ходиш, дильбер, по гората,

не найде ли няйде ода,

да йомиеш бяло лице,

бяло лиця, рамна снага.

Като ходиш, дильбер, по гората,

ни легна ли, не заспа ли,

ни съни ли, дильбер, сан за меня,

като язи, два за тебя.
Певецът поставя в центъра любовния мотив, предаден с риторичен въпрос ( сън- откровение).
Поминъкът и определени битови обстоятелства характеризират друг кръг лазарски песни. На карачите ( производители и преносвачи на дървени въглища в миналото) лазарките изпълняват определени песни. Често срещано и обобщаващо мъжко име в обредните песни е Рабер.
Великолепна лазарска песен от с. Пирин, която ансамбли и битови групи подеха, е " Не давай, лудо". Тя е поетична реализация на мечтата за задомяване. Съжалението, изразено в първия стих, да не се " разсипова", има обратна насоченост - да подбуди любимия по-силно да я желае и да устои на трудностите.

Не давай, лудо, не разсиповай,

меня ме майка на теб не дава,

туку си ма дава йов Мелник града,Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лазаровден от Пиринския край 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.