Лазаровден от Пиринския край


Категория на документа: Литература


ил си дошло моми да соглиждаш?

Не съм дошел собор да оглиждам,

тук сам дошел мома да соглиждам,

тая, море, тая сос белата сая.

(с. Капатово, Н. Ходжово )
В някои села лазарската дружина отивала от къща на къща с една и съща песен, състояща се от два стиха: "Стамено, Стамено, не стой на бел камен" (с. Г. Сушица). Отпяването удължава изпълнението така характерно за лазарките и другите песни т. нар. " прескакане", а в селищата край Пиринско- Бистрица, 'пирустия' е важна особеност при лазаруването. Това е прегрупирване на лазаринките, които се нареждат по три от едната и от другата страна, пеят и играят една срещу друга, подобно на ръченица.

Е двете, е двете- бели, та румени,

Е трите, е трите - тънки, та високи...
По ритмика, настроение и начин на изпълнение, както и по отношение на възраст и пол на възпяване, лазарските песни са много разнообразни. С нежен епитет е възпято малкото дете.

Лъскавиче, мори, блъскавиче,

що ми лъскаш, що ми блъскаш,

що ми блъскаш три дни, два дни,

три дни, два дни по пакьове,

по пакьове, мори, по друмове.

Коня карам, пеша ходам,

вода нося, жаден хода...

(с. Н. Ходжово )
В много песни при първото изпяване на всеки стих не се изказва последната сричка, при което не се спазва граматическото деление, а се търси завършек на отворена сричка:

Мило мало, малеле/нко/,

как си мало и си ми/ло/,

на една мома, ле, не си ми/ло/,

йоти й се ле, китка за/ло/,

бар да бяше китка, ле а/рна/,

та той бяше, ле извини/ла/.

(с. Н. Ходжово)
Често на учен човек и дете се пее " Имала майка син питимия...." , или " Атанасе, граматиче", постоянно обръщение към невста е " Невестице църнойока", момата е " блага ябълка", ергенът е " млад юнак" или " рабер", а възрастната жена - "кметица" - първа в селото.

Изследването на пиринския фолклор дава данни за песни при кумичене, като част от лазарския обичай "калиманка". Този обичай и свързаните с него песни са характерни за селищата покрай Пиринска Бистрица В с. Н. Ходжово, Марикостиново, Яново, Петрово, Пирин и др. Показва несъществени различия, като при всички се забелязва сериозно накърняване, плод от фолклорната еволюция. В края на лзаруването с една митическа песен момичетата се отправят към реката, където хвърлят предварително избраните билки. Тържествен момент е избирането на " калиманката". Чието биле излезе най-напред, тя е калиманката, у нея се урежда сбирка на Великден, за нея се нареждат следните стихове в " калиманиното хоро".

Кальмано, млада кальмано,



Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Лазаровден от Пиринския край 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.