Лабиринтът през вековете


Категория на документа: Литература


Лабиринтът, като фигурална композиция, се състои от геометрични символи, определяни като свещени. Това са кръгът, квадратът, кръстът, спиралата, единствената непрекъсваема пътека, водеща до центъра. Символиката на лабиринта се тълкува различно, в зависимост от значението, което му се придава и функционалното му предназначение. Лабиринтът символизира единството на живота, той е проекция на Вселената, а човекът е в неговия център. Пътувайки през него човекът преоткрива знанието, преодолявайки препятствията по пътя си, за да получи просветление и да продължи живота си на по-високо духовно равнище. В продължение на векове символът на лабиринта е занимавал човешкия ум, подтиквайки го да търси неоткриваемото в откритото и откриваемото в неоткритото.
И все пак има въпроси, на които не успях да си отговоря: Какъв е произходът на Египетския и Критския лабиринт и имат ли някакъв по-ранен прототип, от който да е заимствана идеята за създаването на лабиринт-сграда?; Съществувала ли е пряка връзка между скалните изображения на лабиринти от пещерите и по-нататъшните твърде сходни модели?; Какво е било предназначението на църковните лабиринти или просто са повтаряни римските практики?; Имат ли значение местоположението на лабиринта и неговият тип за потенциалното му енергийно въздействие върху хората?; Дали съвременното по-всеобхватно разбиране и възприемане на лабиринта променя неговата същност и до каква степен човешкото съзнание може да влияе върху нея? Предполагам, че всеки човек би добавил специфичен въпрос, вълнуващ само него.

Символът на лабиринта е наистина древен, с богата символика и неразкрити тайни. Днес лабиринтът може да бъде определен като едно от културните явления на модерния свят, притежаващо широка разпространеност и будещо искрен интерес у хората, но запазило духовния си потенциал и за бъдещето.

Източници:

1. Что такое лабиринт? // http://monsalvat.globalfolio.net/kittim/013teseus/lab01.htm.
2. Labyrinth. // http://en.wikipedia.org/wiki/Labyrinth.
3. Labyrinth articles. // http://www.relax4life.com/articles.html.
4. Labyrinth bibliography. // http://www.labyrinthproject.com/bibliography.html.
5. Labyrinthe. // http://fr.wikipedia.org/wiki/Labyrinthe#Voir_aussi.
6. Matthews, W. H. Mazes and Labyrinths. London. 1922. // http://www.sacred-texts.com/etc/ml/ml00.htm.
7. Morrison, T. The Geometry of History. // http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/morrison/.
8. Prayer Labyrinth. // http://en.wikipedia.org/wiki/Prayer_Labyrinth.
9. The Ancient Egyptian Labyrinth. // http://www.catchpenny.org/labyrin.html.
10. The Sacred Labyrinth. // http://www.angelfire.com/tn/SacredLabyrinth/.
11. Walking the Labyrinth in the Prayer Garden. // https://www.cookchildrens.org/ patientsvisitors/patientguides/Pages/LabyrinthandPrayer Garden.aspx.
12. http://labyrinthsociety.org/resources.
13. http://www.labyrinthos.net/index.html.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лабиринтът през вековете 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.