Историята на Йосиф


Категория на документа: Литература


 Историята на Йосиф и неговите братя е основополагаща в световната литературна традиция. Тя е класически образец на словесното творчество.Йосиф е единадесетия, най - любим син на Яков. Той е галено момче,известно с "шарената дреха", поради завистта на братята му. Те възнамеряваха да го убият, после променят плана си и го дават в робство на пътуващи търговци измамници. Брат му Рувим, който иска да го спаси, през това време пази стадата и се връща едва когато Йосиф вече е продаден.Търговците продават Йосиф на египтянина Потифар. Той спечелили благоволение на господаря си, защото Бог му помага във всичко. Жената на господаря се опитва да го прелъсти и след като не успява, го обвинява в насилие. Разгневен господаря го хвърля в тъмницата. Там Йосиф спечелва доверието на тъмничаря и той го оставя да се разпорежда със всички затворени. Тук Йосиф се проявява с умението си да тълкува сънища. Разтълкуваният сън на фараона му отваря очите към царския дом. Създава свое семейство.По време на предсказаната от Йосиф суша, братята му идват в Египет да купуват храна. Той ги разпознава, но те него - не. Следват перитети, след които Йосиф се разкрива пред близките си. Фараонът кани семейството да се засели в Египет. Братята се сдобряват и родовото единство се възтановява.Разказа за Йосиф съдържа много мотиви, познати от фолклора, както и такива, типични за нравствената норма на Стария завет. Най - малкия брат, който се отличава от всички с високи добродетели и успява в името на все общото благо на народа, е мотив, в който често се разработва. Поведението на най-малкия брат цели да докаже неговото несправедливо пренебрегване, обществения наследник на родовото богатство обикновено е най - големият брат, а малкият е лишен от наследство. Пристигането на Йосиф в чужда земя е мотив, тясно свързан с еврейската история. Друг важен мотив в този разказ е свързан с тълкуването на сънища. Във фолклора на Изтока този мотив се среща много често. Хората надарени с това умение, се ползват с голяма обществена почит. Сънищата на Йосиф са пророчески. Преди да бъде издигнат на висока служба, доказва уменията си , като предсказва съдбата на затворените с него хлебар и виночерпец.Мотивът за невярната жена е един от странстващите мотиви, добре познати във фолклора. Обичайната сюжетна схема е следната: коварна жена се опитва да прилъсти добродетелен младеж, но не успява и го наклеветява, като го наклеветява. Потифар не е единствената жена, която го прави. По оригинален начин изработва друг универсален мотив - мотива за разпознаването. Йосиф не се разкрива веднага пред братята си не защото очаква да го разпознаят, а защото иска да ги накара да с е разкаят за стореното. Едва когато ги вижда готови да се жертват за Вениамин, Йосиф се саморазкрива. В библейски разказ за Йосиф ясно се очертава главен герой , пред ставен с много индивидуални черти. Раждането на Йосиф е свързано с чудо. Жената на Яков -Рахил- дълго време няма деца, после по Божия воля ражда двама сина - Йодиф и Вениамин. От самото му зачатие Йосиф е избраник от Бога. В Египет Йосиф запазва верността си към традициите на своя род.Той е смирен и благоразумен. В отказа си от прелюбодеяние той следва една от основните заповеди в старозаветния морален кодекс.Чрез пророческата си дарба Йосиф е забелязан и издигнат от фараона. Това е знам ка Божие благоволение и награда от Бога заради проявената вярност към него. Докато управлява Йосиф превръща Египет в истинска държава. Той заселва хората в най - близките градове, където има житница и продава на гражданите хляб. В отношението на Йосиф към неговите братя доминира доброто. ДРЕвният разказ за Йосиф поставя човешките проблеми за любовта към рода, вечността и предателството , за доброто и злото и ги разрешава по възвишен начин . Тъждеството към хуманните ценности го превръща в класически литературен образец и многократно връща към него творците от различни епохи.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Историята на Йосиф 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.