История на китайската литература


Категория на документа: Литература


1. Китайска лит. характерситика, особености
Китайската литература е част от световната литература. Тя е такава част, която придава на световната литература множество ценности, пълноценна литература с висши постижения.
По време на дистастия Тан в столицата жиевят чужденци, китайците имат желание да построят религиозни центрове. Първите сведения в Европа за Китай се носят от търговците. Освен тях и мисионерите. Марко Поло- Пътешесвества и се нагажда към китайските навици и става успешен проводник на информация. Описанията на пътешествията му понякога граничат с митичното. Освен всичко друго носи и кулинарно инфо. Липата е донесена от Китай, както и спагетите и пицата. Европа възприема тази информаци по Европейски. Те са колонизатори. Китай е богат източник на суровини. Възприемането на Китай не е с желание да се усвои китайската култура. Когато Европа искат да въведат китайската култура в собствения си живот се получава следното: когато се изобразява китаец, той винаги е бил с плитка, което е избор на манджурите (плитката е специална отлика за китаеца наложена му като норма на нашественици. В края на 19 век и началото на 20в. Лю Сюн, китаец, учи в Япония, където плитката не е задължителна. Студенти, добре информирани и решени да си върна държавата, Лю Сюн се връща, но вече без плитка и Китай затваря всички врати за него. Това го кара да направи нещо по въпроса. Поради липсата на плитка го гонят от учебно заведение.
Книга- дневник на немски търговец, в началото на 20в., описва училищата. От там се носи бръмчене на деца, китайците четат заедно на глас неща но не разбират. Той също посещава и класически театър. Огромно множество от статисти, богато оформление, липсват декори, много писмени постановки. Европа приема това с голяма еуфория. Германецът го учудва публиката, която се провиква за чай, плюят семки по земята и вместо да ръкопляскат, започват да викат нечленоразделно. Също така актьорите изпълняват всички на фалцет. От това той нищо не разбира. За да възприеме китайската култура и литература е необходима определена нагласа и подготовка.
Мисионерите в Китай имат важна роля. Носят със себе си религиозни постулати на религията, която изповядват. Превеждат много религиозна литература на китайски. Също така превеждат много китайска литература на европейски езици, тъй като имат роля да сближават народите. Те са спомагани от китайци, но с общите усилия преводите са много лоши.
Китайската литература е една от най-древните в света. Тя дава такива образи, че тя влияе и на съседните страни. Например с асимилиране на йероглифите (Корея, Виетнам и др.). Писменността е силно зависима от материалите за писане. В първите векове от н.е., в китайската свера на писане навлиза ксилографията (отпечатване). Китайската литература получава възможност да е трайно фиксирана и размножавана. Много от ттези надписи и паметници са изчезнали, но не всички са изчезнали случайно. Писмото на бамбукови пластини се разпиляват с времето и после е невъзможно да се съберат отново.
Коприната- основна стока на коприненитея път, основна стока за китайците, външна политика. Но като материал за писане, преминава в криза, когато в библиотеката дойдат нашественици. За тях няма значение какво е написано на нея, а за какво може да се използва. Така се губят много ценни произведения.
Като говорим за художествена литература тя възниква много по- късно от първите писмени текстове. А те са закони, разписки, правила, кодекси, исторически събития и факти и т.н. Те не притежават художествена астеттическа стойност.
За това устната традиция става водеща. В средна Азия са много популярни разпространителите на епос. Епоса се радва на огромно развитие. Те се изпълняват с дни, седмици, месеци. Изпълнителите заят сюжета и похватите за пресъздаване на този епос. Устната традиция в Китай е жива и масова, но е затворена в своите рамки. Например песни са били главните устни традиции. Владетелят в ранна Хан нарежда събирането на песни от всяко едно от предишните царства да му се представят. Това е с цел да разбере в различните региони как възприемат неговото властване. Съставения сборник остава като сборник с песенно- поетични произведения. Те са записвани от устна традиция. Устната традиция пази и митове от истории, често градени на реални исторически събития. За да ги запази тя ги предава. Любовната тематика е консервативно и умерено спомената. Грамотните хора са малобройни и това е причината да се появят разказвачите.
В развитието на китайската йероглифна литература писмени паметници се оказват отдалечени от говоримия език. Освен, че отразяват нещо по- старо като събитие, но и на по- стар език и с времето става неразбираемо. Филологическия коментар на едно такова произведение е 1-ви, след което следва семантичния и идеологически коментар. Тъй като говорим за разслоест коментар се стига до аристократизация на литературата. Говорим за песни на народни изпълнители. Има малък коментар, който помага да се разбере смисъла и целта на произведението.
периодизация- древност 3000год. пр.н.е. до 2в. Н.е./ Средновек. Л-ра(средата на 3в. До втората половина на 17в.)./Нова л-ра- втора половина на 17. до 1919.
2.Маошъ
Маошъ е избрания от владетеля сборник. Той се състои от голям предговор и малки предговори на всички от 305-те произведения, които в повечето случаи са абсурдни, но тяхната древност на позволява да бъдат коригирани, често е бивал оказван натиск върху коментарите. Те са съзнателно съкращавани, защото царствата в Китай са боли 1800. Целта на сборника е била да ласкае владетеля си, не да сбира фолклор. Предговорът е най- ранната употреба на синкретизъм (свързване с други изкуства). Свързване на слова, текст, емоция, явление, ритъм т.е слово, музика танц.
Някои от песните съдържат заклинания срещу зли сили или за добро. За да бъдат ефективни те се повтарят продължително, като имат за цел да потвърдят казаното. Няколко от заклинанията са пределно кратки и за това се смята, че са съкратени. "О ти..." типично заклинание. В някои заклинания се използват аналогии (рояк скакалци- многобройна челяд)
Друг вид са трудовите песни. Помагат при тежък физически труд и за синхронизация на множество хора в работния процес. В този сборник има една типична песен- "Жиловлек". Това, че песента е много проста означава, че е много ранна.
Още една песен "В Клонака има сливи" също е трудова песен, но може да претендира за лирична. Често в песните се взимат строфи от други произведения и се повтарят в началото без да имат общо с остатука на текста.
Ластун- пълзяща тиква/стъбла. Костено шило се използва за развързването на възли. Възловото писмо се използва за изпращане на съобщения.
Освен лиричните песни има и обредни песни, Семейно обредните песни са важни, защото многобройното семейство осигурява просперитет. Земеделската Обредност е винаги много детайлно и дълго. В митологията на Китай има няколко владателя, които се раждат от непорочно зачатие.
Из раздела "Големи оди: се виждат наченки на епос, с пълно описание на живота на героя.
В "Патица и Чайка" наместникът на покойника е длъжен да се облече, да говори и да асимилира маниерите на покойника. Това поставя първи наченки на театрално изкуство.
Особености на Маошъ--
Сборникът е подлаган на множество видоизменения при препис. Повторенията в песните е характерно. Повторенията са основен белег, че това е фолклорно произведение. Контаминацията е също основен белег за фолклорната литература. Структурата е характерна с по 4 знака. В песента "бера, бера бял бодил" обаче има несъразмерност на стиховете. Рогът на носорог в китайската култура се счита за вид дар, голяма ценност. Смята се, че веществата в рога помагат за здравето и мъжката потентност. В песента се разбира, че лирическия герой е богат, с висше потекло. В нея е възможна контаминация на 2 песни с едно общо чувство, което е характерно за фолклора.Има използване ан думи без значение, които допълват строфата до общоприетия размер. Това са думи пълнежи, свързани единствено с ритъма и емоцията на произведението и също е типично за фолклора. Тези ненужни на вид възклицания спомагат за емоционалното въздействие на произведението. Ритъмът е много важен, но във втората и третата строфа е нарушен, което ни води до заключението, че има контаминация на 2 песни. Ритъмът на едно произведение представено извън мелодията е различен от този на мелодията. Аналогично, ако приложим това в Маошъ структурата ще се промени.
Повторенията в Маошъ по аналогия могат да са много тактове в песента. Повторенията са със заклинателна цел и обогатяване или възтановяване на ритъма. Сборникът, който се състои от песни без мелодия.
Общоприетите 4-значни стихове не е норма, а е приведена до този си вид, като се допълвас йероглифи без значение. 4-значния стих не е правило, но с времето се превръща в такова. В Маошъ 4-значния стих не е норма. Нормата е наложителна, за да го отличи от фолклора. Където е останала липсата на норма означава, че не е било възможно да се премахнат добавките. Нормата се е ползвала за изпитна система на държавни изпити.
3.Митология: Особеност: фрагментарност, няма пълна картина на митовете, тъй като конфуцианството не признава нищо магическо и духовночасти и дори цели паметници биват изгубени. Митът има 3 елемента- ядро(така както съществиват в даден момент), фермент (елемент как се развива в бъдеще), рудимент (елементи, които връщат сюжета назад във времето). Етапи на митология-матриархален(фетишизъм-култ към предмет(камъни,дървета,животни,планини,реки/5 бора по време на Циншъхуанди),тотемизъм(премети биват почитани като предци-животински(феникс, петел,лястовичка,змия)представа за произхода на отделна общност от определено същество),анемизъм);патриархален(преход към атропоморфизъм и от него към героизъм).Видове герои: 1. герои,след като света вече е факт се появяват герои които да го спасяват от всички зли сили които го застрашават. 2. културни герои(да сеят,строят,учат хората да пишат и тн.- "Маошъ-Царят зърно).Характеристика:Китайската митология няма аналог в световната история на народната мисъл. Първо тя е изключително фрагментарна. Парченца от митове и легенди се срещат понякога само в лек намек или дадени като пример само с името на легендарен герой в някой философски трактат.Най-първият и най-пълен трактат, от който черпим сведения за китайската митология е "山海经" или "Книга за планините и моретата". Трактатът е писан на територията на царство Чу /楚/ и отразява народната мисъл от началото на периода на Воюващите царства до началото на династия Хан /ІІ в.пр.н.е./. В трактата са включени общо 18 дяла, като пет са отнесени към "планините", а 13 - към "моретата". В дяловете на планините са описани чудновати растения и зли духове, а при моретата срещаме описания на далечни страни, странни хора и техните обичаи. Всичко е придружено с ярки цветни рисунки и по тях са възстановени голяма част от образите на митичните същества на Китай. Трактатът е преведен на български през руски език от проф. Бора Беливанова, заедно с "Небесата питам" /"天问"/ - другият най-пълен трактат по митология на Китай. Предполага се, че "Небесата питам" е написан от първия индивидуален поет в китайската история Цю Юен.Има опити за систематизация на митологията от Юен Къ 袁珂"Митове на Древния изток", който черпи сведения от "Книга на планините и моретата" и от "Небесата питам" на Цю Юен (340-278 г.пр.н.е.).
1) Космогонични митове (митове за сътворението)
Третират въпроса за произхода на света. Класическата китайска философия от архаичния период, а също и философията от периода на дин. Хан (汉) не са ни оставили никакви концепции за сътворението на света. Древните китайци не възприемали материалния свят като резултат от някакъв творчески акт. Той просто съществувал от прастари времена. Не бил сътворяван, но в определен момент можел да бъде подреден.
-) Мит за Пангу (盘古):
Дава най-пълната версия на китайския космогоничен мит. Познат ни е от паметниците, датирани около ІІІ в.
"Роден във вътрешността на огромно яйце, съдържащо първоначалния хаос, Пангу раснал и раснал, докато най-сетне му било трудно да си поема дъх. Затова заспал, за да се събуди отведнъж след осемнайсет хиляди години. Разтъркал очи, ала не видял нищо. Наоколо било непрогледна тъма. Поискал да се измъкне от това гигантско яйце - грабнал брадвата и ударил с нея по тъмнината. Разнесъл се оглушителен трясък и яйцето се разпукало. Небето започнало да се отделя от земята."
Пангу растял по пет метра на ден, а след смъртта му, членовете му изградили архитектониката на света.
За архитектониката на света черпим сведения предимно от "Небесата питам" (天问). Небето се разделя на девет слоя, небесни върви го придържат към земята. Има 5-8 стълба (според различни източници), които го крепят и 12 дяла, символизиращи зодиака. Има върви, които свързват Небето и Земята, чрез тях хората могат директно да общуват с Небето.
2) Появата на хората
-) Нюуа създава хората и спасява света от унищожаване:"Навремето Гунгун се борил с Джуансю за трона на Сина на небето и в яда си ударил със своя рог планината, наричана от тогава Нащърбената планина不周. Пречупила се подпората на небесата и се скъсали вървите на земята.
Нюуа събрала 5 разноцветни камъни, разтопила ги в огъня и с тях залепила лазурното небе. После отсякла краката на морската костенурка и ги сложила като четири колони на небесата.
За Нюуа още се разправя, че "когато небето и земята се отделили вече едно от друго, хора още нямало. Тогава богинята започнала да извайва хората от глина. Това било толкова бавна и тежка работа, че не можела да я довърши. Тогава взела една клонка и я потопила в калта. Измъкнала я и отърсвайки калта от нея, създала хората. Затова заможните и достопочтените били направени от глина, а бедняците и нисшите съсловия се родили от калните пръски."
-) Пангу - създателят на света:
Трета версия разказва, че всички червеи, които се развъдили в тялото на Пангу, се превърнали в черноглавия народ.
3) Митове за Потопа
-) Гун и Великия Ю.
Според друга традиция, Потопът станал по време на управлението на император Яо (尧 Yáo)..И така, император Яо търсил герой, който да овладее Потопа. Отговорили му, че Гун (鮌 Gŭn) е човекът, който търси. Девет години Гун се опитвал да се справи с водите, но не успял. Възпротивил се на избора на Яо да възкачи на престола Шун и бил убит на планината Ю Шан (Планината на Перата).
Синът на Гун бил Великия Ю (大禺), който успял да се справи с Потопа(денем човек, нощем мечка) . Той прокопава канали и насочва водата към морето. "Прогонил змиите и драконите и ги пуснал в гъсталаците. Водите потекли по земята и така се появила Яндзъ, Хуай и Жълтата река, както и реката Хан."
Помощници му били Хуанлун или Жълтият дракон и една костенурка, която носела на гърба си 青泥. Тълкувателите единодушно отъждествяват тази Зелена кал с вълшебния "сижан". "Сижан" е онази пръст, която щом я изкопаеш, сама се запълва и затова с нея можело да се прегради пътят на водите.
4) Соларни митове
Главният соларен мит на Китай е свързан с десетта слънца, които се появили на небето едновременно. "Те изпепелили зърното и посевите, погубили дърветата и тревите, а хората нямало откъде да се сдобият с храна." Заедно с тях се появили още шест чудовища, които измъчвали хората.
Слънцата се редували на небосклона. Те живеели на клоните на Фусан - Подпиращата черница. Всяко слънце извървява своя път на небосклона, а на следващия ден на небето се появява ново слънце.
-) Стрелеца И и простреляните слънца
Стрелеца И (羿) е един от главните герои в китайската митология. Пратен от Яо, убива девет от слънцата и шестте чудовища. Той имал съпруга - Хънъ, която била много коварна жена- Майката на Западните Владетели, но Хънъ му го откраднала и избягала на луната. Там тя се превърнала в жаба и останала самотна да броди като дух на луна. За подвизите си Стрелеца И получил Елексирът на безсмъртието от Сиуанму та.
4.Проблеми на древната философия:философията дава опора за позициите на дадена личност.част от даоистките паметници се считат за образци на л-рата, съществуват в раздробен вид.трактатите имат за цел да съберат голямо к-во материал, но не е задължително свързан.някои са разделени на глави. съдърж. може да е абстрактно без сюжет.На тази база по-късно се развиват философски трудове.философските трактати не могат да бъдат датирани - един ги е изрекъл, друг гие повторил трети преповторил и т.н. Ранните етапи на философ. в Китай е било предназначено за повече хора и е било вербално.Философ. се гради в дискусията,поддава се на развитие и промени,каноните не важат.Целта на философията е същата като на митологията.Записването на философ. разсъжд. започва първо на бамбук, по-късно и на хартия(първите векове на н.е.).В кит. философ. има 2 осн. направл.- даоизъм и конфуцианство. В началото съществуват паралелно и двете системи тръгват от едно място - от понятието дао, но с теч на времето променят съдържанието си и конфликт между тях става неизбежен. Конфуций(6-5в. пр.н.е) прекарва живота си в странстване от едно царство в друго. Да се заним с държ дела е неговата мечта (владетелите не го търсят за съвети и той страда от това). Конф. Заема господстващо положени по време надин Хан. Петокнижие - осн паметник за чиновническите изпити. Конф-те са ревностни привърженици на изпълнение и спазване на всички ритуали. Понятието което отвърждава кноф сред властта е синовната почит (孝 сиао). Конф е с-ма е твърде всеобхватна и следователно трудна за овладяване и не вниква дост дълбоко в същността на идеите. Лаодзъ(6в. пр.н.е)(името му е по-скоро название,което се възприема като прозвище стар+наставник; за него има мн.малко биогр. данни). Няма точна информация за неговия живот, остава въпросът дали просто я няма или е била премахната нарочно. Липсват и сведения за последните дни от живота му. Твърди че решилда се оттегли на запад по това време среща свой ученик, който го моли да запише своята система. Тогава той написва 5 хил йероглифа озаглавени Даодъдзин(道德经). Трактатът е разделен на 81 глави. Привържениците на даоизма на се занимават с политика, те се отдалечават в планини, гори.. а когато накой от тях навлезе в политиката това озн че се е стигнало до зад улица или страшни последици., ЛуънЮ(论语). ЛиеДзъ(列子) оставя едноименен трактат,в който развива някои трктати от Даодъдзин."Семена(111стр), трансф. свързани ссъс зрителни картини, няма преграда за превръщане на 1 нещо в др., асоциация с развитието на света, непрекъсната промяна,процес на кръговрат.Този преход от 1 в друго показва връзката м/у нещата,то е У(物), тези трансф. показват,че всички неща преминават в други.113-115стр. представата за небето е по-приближена до истината,докато при НюУа е твърдо тяло. ЯнДжу(杨朱) понякога е считан за самост. философ. направл., но всъщност е даоист, но с известен епикурейски наклон.ДжуанДзъ(庄子) следва линията на Лаодзъ,продължава формата на Лиедзъ, той е по-задълбочен в психологизирането и по-анстрактното излагане на нещата..ХуайНанДзъ(淮南子) доразвива философиййте на предишните философи. Наблюдаваме известен уклон към алхимия,мистика,магия,разл.начини за постигане на безсмъртие.УанЧун(王充),един от най-ранните представители на рационалната философия, критикува всичко,вкл. ХуайНанДзъ и неговата мистика. Не търпи недоказани наща и затова зап да разсъждава и ликвидира мита за нюуа. Конфуций и Мънгдзъ(孟子) са хора с желание и качества да подпомагат прогреса.За тях на 1во място е достойството, благородството.Модзъ(墨子168стр.)е съвр. на Конфуций. През 5в. прави нововъведения, гради мостове,майстор дърводелец и същевр. философ. Той критикува структурата на обществото въпреки връзките му с аристокрацията. Критикува и конфуцианството и неговата безполезност..Датировка на паметници:може да има такава ако авторът е определен. Всички трактати имат имена на личности но в тях се описва човекът като деятел а не се говори от 1во лице. Философски школи(вербални- когато имаме устния етап не може да става дума за автор). Философските паметници са многослойни-нямат начало и край, няма философ. паметн. , който да има обозначен край. ДаоДъдзин-съчинение посветено на най-дълбоките,философски пробл. в мисленето. Пробл. са представено мн.конспективно.Паметника е от 5000йероглифа,разделени на 81 фрагменти(章),м/у които няма връзка. (102стр. фрагменти). СъмаТан(стр 95) обръща внимание на всички школи, характеристиките му са валидни и до днес.Съпоставки м/у даоизъм и конфуцианство- даоистите не търсят известност-конфуц. - търсят; привържениците на Дао-бедни, скромни, в бедните прослойки. Конфуцианците търсят слава, високите слоеве на обществ. ,налагат мненията си. То не търпи развитие.Подчинение на младите към старите.
5. първата история на К е съставена от СъМатан. Но той просто поставя началото, всичко което написал е в разпръснат вид и то трябва да бъде систематизирано и обобщено. Тази задача той оставя на сина си СъМациан (司马迁)(1-2в ранна Хан). Той поема задачата да бъде придворен историограф. Един придв ист тряба да бъде и астролог да гадае по небесата и да напътства владетела. Той получава възпитание на село. На 20 години е пратен да пътешества с цел опознаване бита, нравите и ситуацията на народите в империята. Това пътеш трае 3 години измин общо 6 хил км. След като се връща го пращат на второ пътешестви на юг-югозапад, където трябва да се справи с недоволството на отделни племена. След като се завръща баща му вече на см легло му оставя задачата да състави история на к. Съставя трактат за небесните тела (98 съзвездия, 360 звезди) възложено му е да коригира календара(който често трябва да бъде коригиран) той се справя и с това. Съ Мациен е добросъв в работата си. Когато написва първите 10 глави от историята той ги дава на владетеля за одобрение. Но зарадо критичното му отнош към властта владетеля е недоволен от него и тези 10 глави биват изгубени. Заради своите възгледи и позиции СъМациен търпи много несгоди. Когато пълководеца ЛиЛин е пленен поради машинаци от страна на дуги пълководци и бива обвинен в предателсто, СъМа циен го защитава(заедно с други) и твърди че е герой. Съответно той също бива обвинен в предателство и наказан жестоко - кастриран и затворен в тъмница. След изв време е възстановен на позичията си придв историограф. Той продължава да работи върху съст на 史记(исторически записки). Разпр на материала е съобразено с придворните нужди, проследява хронологически събитията. Първата половина съдържа раздели за отделни личности, раздели занимаващи се с ритуали, с подробна информация за отделни племена. Втората половина е заета от т.нар. животописи (列传). Историческите записки са съст от 120-130 глави и става образец за всички произведения и отразява хора от всички слоеве на обществото.
6.средновековието в китай е време на промени. Възникват по-големи селища, развива се градската култура, появяват се нови форми на изява. Градската култ се разпространява най вече в устен вид тъй като се развива интензивно в среди на неграмотни или полуграмотни хора. Тя е насочена към отразяване на събития, които препстват в истории имащи особен афинитет към необичайното, има елементи на фантазия, което ги доближава да митологията. В началото историите и кратките историйки са за вече познати неща. Интензитетът на творчеството е свързан със стремеж към нещо ново и към самоотвърждаване. Историите започват малко или много да се обединяват около темачни центрове. Тези истории дават една сюжетна основа, която по късно ще се развие в новела (по време на динТан) а след това в класически роман. Появяват се хора които проявяват по особен интерес към кр истории. Те искат да ги запазят и така се появяват сборници със записани такива творби. Те дават възм да се проследи тяхното развитието. 山海经 (книга за планините и моретата) представлява геогр описание на разл места, хората, животните растенията които се намират там с известна степен на фантастичност, поява на странни същества и чудовища. Появяват се така наречените скитащи сюжети - могат да бъдат подобни сюжети, възникнали отделно един от друг на различни места при различни обстоятелства. Появява се сборникът на Ган Бао (干宝) Соушъндзи ( 搜神记) в който не се допускат дубликати, а се издирват и записват оригиналите. Тези истории продължават да се въртят докато в един момент не спират. Следва появата на сиаошуо (小说) - произведени стигнали до нас благодарение на съставители, които не са автори, а просто ги събират на едно място. Донякъде могат да бъдат класифицирани като белетристика, но неизчистена от условности, защото са повтаряни и преповтаряни навсякъде. Малко по малко нещата вървят към създаване на нов стил, който съчетава сиаошуо с високия стил на чиновниците. А именно чиновниците са тези, които са в състояние да преценят и предложат образци и за това от техните среди излизат тези, които пишат първите образци на повествованието. Междувременно странното и фантастичното продължават да вълнуват хората най-много.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
История на китайската литература 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.