Историческа поетика


Категория на документа: Литератураолицетворение – придаване на човешки качества на предмети и явления:
Зимата пее свойта зла песен… (“Обесването на Васил Левски”, Ботев)

синекдоха – представяне на цялото чрез част от него:
…да гледам турчин, че бесней
над бащино ми огнище… (“На прощаване”, Ботев)

хипербола – преувеличаване на качества и състояния с определена художествена цел:
…песента ще се пронесе
по гори и по долища –
горите ще я подемат,
долища ще я повторят… (“Хайдути”, Ботев)

мейозис – преумаляване на качества и състояние с художествена цел:
…пред мъничък иконостас
детенце дрипаво се моли… (“Зимни вечери”, Смирненски)

литота - снизходително намаляване на значимостта на нещо:
Не е лошо да си политик. (вместо “хубаво е”)

ирония - изказване на негативна оценка чрез нейното обратно:
Патриот е - душа дава
за наука, за свобода;
но не свойта душа, братя,
а душата на народа. (”Патриот”, Ботев)

алегория - качество на човек се заменя с предмет или животно:
И тръгна стадо с агнета дребни,
върви и крета от път убито,
та всичко младо под нож да легне… (”Гергьовден”, Ботев)

ФИГУРИ НА РЕЧТА - съчетаване на думи или изрази, чрез които се постига определен художествен ефект:
градация - натрупване на сродни емоции или състояния във възходящ или низходящ ред:
старци се молят богу горещо,
жените плачат, пищят децата (възходяща);

коли, беси, бие, псува
и глоби народ поробен… (низходяща);

оксиморон - съвместяване в общ смисъл на думи или изрази с противоположни значения:
Свещена глупост! Векове цели
разум и съвест с нея се борят … (”Борба”, Ботев)

антитеза - съпоставяне на две противоположни твърдения, позиции с цел открояване на тази, която има перспектива:
не ти, що си в небесата,
а ти, що си в мене, боже… (”Моята молитва”, Ботев)

инверсия - размяна на обичайните места на частите в изречението с цел изместване на акцента - например от определяемото към определението:
та мойта младост, мале, зелена,
съхне и вехне люто язвена… (”Майце си”, Ботев)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Историческа поетика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.