Характерискика на творбите по литература в 8 клас


Категория на документа: Литература


Произведение: Епоха Заглавие Жанрови особености Тема Основна идея Нравствен
(морален)
Проблем Конфликт Герои Сюжет и фабола Композиция
В един есенен ден по шосето Неизяснена. Заглавието по никакъв начин не подготвя читате;я за съдържанието на творбата Разказ с характерните за него белези. Дори най-малкото създание на планетата е съществено и има правото да води нормален живот. Автора цели да покаже на читателя значението на живота да го накара да цени живота и да му се радва във всеки един миг. Хората прекалено много вярват в собствените си умения, мислят че са постигнали съвършенство. Макар и да изгглежда абсолютно нормален и без белези за нещо необикновено, страникът е носител на вълшебното и новото . Странникът – на пръв поглед нормален гражданин и шофьорът на колата – любопитен и доверчив. Разказът е осеян със случки от фантастичен характер и това прави прочитането му овлекателно и интригуващо Авторът детайлизира дори най-малката подробност прави описания, Голяма част от разказа е в диалогна форма.
Дервишoво семе Действието в разказа „Дервишево семе” се развива в епоха, в която за най-ценно се счита продължението на рода и индивидуалните мисли и чувства на човек са без значение.Отговорността пред рода и неговите повели са поставени на най-високо равнище в ценностната система на човек. Семето е от изключителна важност за продължаване на рода затова и то е толкова ценно.На мъжете от рода се е гледало като на семе и кръв и тяхно задължение е да продължат рода. Произведението „Дервишево семе” е под формата на изповед. Темата на разказа е любовта в света на рода, където тя няма голяма роля и не й е обръщано достатъчно внимание.Правото на любов и водене на личен живот на героите е пренебрегнато, защото любовта няма отношение към устоите на рода Основната идея в разказа е че не винаги най-правилния избор на човек е да се вслуша в родовото и патриархалното, а е нужно и да се отдаде на лични емоции и чувства. Нравствения проблем в творбата е правото на водене на личен живот и решаване на това по кой път ще поемеш и какъв живот ще живееш. Главният конфликт е между младоженците и рода.Оженени без дори да се познават правото сами да избират любимият или любимата си на младата двойка е прегазено от родовите закони, защото по- важно в онези времена е било съхранението на рода и неговото запазване.Конфликтът достига своята кулминация когато се появяват отношения между тях и вярата им в родовите ценности е разклатена от чисто човешки чувства. Главните герои в разказа – Рамадан и Силвина са поставени пред кръстопът между родовото и индивидуалното.Закърмени от малки с отговорност и любов към рода , за тях е трудно да повярват в правото си на избор и да се откъснат от повелите на рода. Слад като е оженен не по желание от своите баба и дядо за непозната девойка Рамадан се влюбва в нея и заживявят щастливо докато един ден тя не му е отнета от неговия съсед Руфат.От този ден нататък Рамадан се отдава на своите чувства и непрестанно живее с болката от загубената любов. Разказът се води предимно в диалекта на Рамадан, но не като характеристика на самият нгео, а с цел да се въведе читателя в случката.Има диалози и описание.
Преди да се родя Също както и в „Дервишево семе” действието в разказа „Преди да се родя” се развива в епоха, в която за най-ценно се счита продължението на рода и индивидуалните мисли и чувства на човек са без значение .Отговорността пред рода и неговите повели са поставени на най-високо равнище в ценностната система на човек. Заглавието „Преди да се родя” показва , че авторът ще говори на тема, която не е напълно уточнена и за самия него. Характерен ироничен разказ. Любовта в света на патриархалното и родовото, където тя не е вземана под внимание и за най-ценно се е смятало появата на жвот независимо дали е било по любов или не. Основната идея в разказа е че не винаги най-правилния избор на човек е да се вслуша в родовото и патриархалното, а е нужно и да се отдаде на лични емоции и чувства. Нравствения проблем в творбата е правото на водене на личен живот и решаване на това по кой път ще поемеш и какъв живот ще живееш. Конфликтът в творбата е между различните погледи към изобразеният свят.Докато авторът осмива своите майка и баща, читателят усеща и неговата обич към тях. Героите в разказа са контролирани от повелите и законите на рода .Те живеят в един свят , в които всеки човек има преопределена роля и за тях е трудно да поемат по свой личен път в живота. Действието се прехвърля от едно на друго.Липсва целенасоченост и открояване на някои деиствия, набляга се на иронизацията. В композицията на творбата се срещат пейзажни и интериорни описания, диалози и действия на героите.
Да се завърнеш Чувствата и мислите, споделени в „Да се завърнеш” са актуални за всяка епоха.Те са чисто човешки чувства оприличаващи човешката душевност. От заглавието разбираме, че тези скрити вопли са свързани с връщането у дома. Творбата е написано под формата на изповед, оплакване адресирано до майката на лирическия герой. Темата на разказа е копнежа по завръщането у дома и носталгията към родното. Домът на всеки човек е важно за него място и отделен от него той страда и се чувства самотен. Всеки човек се чувства сигурно и свойски у дома си.За всеки един човек домът е нещо свято, символ на родното и любимото. Конфликт се открива в душевността на човека, който макар тъгуващ за родния дом е решил да се отдалечи от него. Стихотворението е написано в аз-форма.Лирическият герой изплаква собствената си душевност и чувствата, които изпитва далеч от бащиното си огнище. В произведението за изредени спомени от миналото на човек, към които той се обръща само в най-трудни за него ситуациим, когато студенината на всекидневието го е прогонила в топлия свят на спомените и мечтите. Стихотворението е изградено чрез описание на дома и неговия интериор.
Тихият пролетен дъжд Чувствата и интимните помисли, споделени в „Тихият пролетен дъжд” са проблеми касаещи за всяка епоха. Заглавието „Тихият пролетен дъжд” звучи нежно и мило.То описва явлението , което Лилиев оисва в творбата. Стихотворението е типично пейзажно. Темата на стихотворението е природните феномени като израз на душевното състояние на човек.Чрез изграждане на визуален образ на дъжда авторът постига нещо съвсем друго – показва ни едно душевно състояние. Целта на автора е да ни опише най-истинското човешко чувство – любовта като ни рисува една картина на природно събуждане Нравствения проблем е любовта и отношенията в нея. В произведението не се наблюдава конфликт, а точно обратното едно пълно съвпадение между чистотата на човек и дъжда. Стихотворението е написано в аз-форма, тоест Лилиев изказва собствени трепети и емоции. В произведението са представени картини на пролетно възраждане, човешките емоции и трепети и по този начин авторът характеризира човешката душевност с това възраждане на природата. Стихотворението е изградено в пейзажна форма и произведението представлява едно описание на пролетния дъжд.
Потомка Потомката живее в съвремието и много години я делят от романтчната епоха , в които са живели нейните деди. Заглавието „Потомка” поставя основния проблем на творбата – потомсвтото като наследяване на някакви устойчиви родови черти. Стихотворението е изградено до голяма степен под формата на изповед.Тя е насочена не към конкретна случка, а към поредица от душевни проблеми. Макар отделена от миналото на своя род – потомката тъгува за опознаване на своите корени, чувства силата на своя род и се чувства горда последователка на славни деди. Основната идея на стихотворението е добиването на специфични черти .Потомката разбира , че опознаването на рода е и начин за опознаване на самата себе си. Проблемът, който тревожи потомката е нейнпото отделяне от рода и нейното желание тя да го опознае, въпреки постигането на това да изглейда невъзможно. Героинята е отделена от рода и няма предмети които да и подскажат нещо за нея, но тя усеща, че кръвта й е непокорна и влиянието на рода върху себе си, гневно се буди нощем от разкъсвана от мисли за корените си. Героинята се чувства горда последователка на рода си и е разкъсвана от желанието да разбере истината за своя род и за нейната собствена същност. В творбата на Елисавета Багряна – потомката, отделена от рода си , започва да си представя дедите си съдейки по себе си. Лирическата героиня разказва за случките каращи я да потърси своите корени. Представя си портрети на прадеди.
Зимни вечери Главното действие в цикълът „Зимни вечери” се развива в епоха на бедност и социално страдание, когато хората от по-ниските слове на обществото се борят за своето физическо оцеляване. Заглавието „Зимни вечери” изгражда в съзнанието на някой от читателите една снежно-бяла картина, но авторът представя една тъжна картина на пуст и мрачен град изпълнен със мъка и страдание Творбата е цикъл-представени са поредица от случки, но всички те внушават едно и също. Темата на творбата е животът на бедните хора в най-тежкия за тях сезон – зимата, когато лютите студове измъчват техните сетива, а безпаричието и социалната немощ често ги оставя с празен стомах . Основната идея , която иска да внуши авторът Христо Смирненски е трудностите и неволите, с които се сблъскват хората в студените зимни вечери . Проблемът, който е разнищван в „Зимни вечери” е този за социалната принуда и мизерията, която тегне над хората от бедните квартали. Основният конфликт в „Зимни вечери” е между невинността и несправидливостта . Героите в „Зимни вечери”- децата, бащата, майката и старецът се сблъскват с един и същ проблем-недостига на средства, които да осъществят тяхното нормално съществуване.За тях всеки ден е битка за оцеляване в един живот, в който материалното властва над духовното. Авторът представя тъжни сцени на страдание и борба на обикновените хора за фисическо оцеляване Творбата „Зимни вечери” е представена като поредица от случки, всяка по тъжна от следващата .Представени са портрети на мрачния град и неговите пусти улици, обсебени с ужас и страдание.
Дамата с рентгеновите очи Действието в разказа „Дамата с рентгеновите очи” се развива в епохата, когато хората от обществото на българския хай-лайф се стремят да се доближат по поведение, маниери и облекло до аристократите от Западна Европа.Тази епоха е революционна за българските аристократи Заглавието звучи странно и преготвя читателя за фантастични елементи в разказа. „Дамата с рентгеновите очи” е типичен сатиричен разказ. Тема в разказа е осмяната глупост.Говори се за един бездуховен свят лишен от морални ценности живеещ във валш и ботафорност. Чрез произведението си автора внушава идеята, че човек трябва да обръща внимание на духовното, а не материалното и да бъде истински и искрен. Проблемът в творбата „Дамата с рентгеновите очи” е характерен за българите в тази епоха – обръщане на по-голямо внимание на материалното, а не на духовното и истинското Основният конфликт в разказа е между високата претенция и нищожната същност на героите. Самите герои не осъзнават, че живеят в един ботафорен свят, където зад всяко действие се крие материална угода. Героите в разказа са характерни представители онзи тип хора изграждащи боржуазната класа в българското общество.Те са неискрени и егоистични и живеят в един ботафорен свят без смисъл. Произведението проследява част от живота на Мими Тромпеева – представителка на българските богаташи.Развръзката в творбата се показва, когато Мими заличава дефекта на очите си. . Голяма част от разказа е под формата на дневник, изложени са мислите на героинята.
Песен за човека Стихотворението „Песен за човека” е създадено във време на държавни размирици , когато обществото е разяждано от проблеми.Това подтиква Никола Въпцаров да разкрие тъмните и светлите страни на човешката душа. Заглавието предразполага читателя да очаква една възхвала за човека , в която да са показани добрите страни от характера му и неговите черти достойни за възхищение. Стихотворение основано на полемика. Темата на разговора между лирическият говорител и дамата е човекът и неговите постъпки Чрез творбата си авторът иска да внуши, че човекът е едновременно добър и лош и независимо неговите постъпки е възможни да поправи грешките си и да се промени и пречисти душата си Докато гледната точка на дамата за човека е че той е звяр, неспособен да се поправи , лирическият говорител смята, че човешкото винаги може да се намери у човека и той е способен на промяна. Героите в „Песен за човека” – лирическият говорител и човекът извършил грях, вярвят в умението на човек да се промени и неговата способност да се причисти. След като е извършил грях и е попаднал в затвора, героят осъзнава своята грешка и израства духовно. Разкаял се искрено за този грях, той вече се чувства свободен и пречистен Творбата е основана на полемика; сблъскват се две различни мнения за човешката същност.
Крадецът на праскови Действието се развива по време на война, когато наи-доблестните мъже са се сръжавали на фронта и са леели кръв за отечеството си. Заглавието „Крадецът на праскови” звучи любопитно, защото са рядко срещани този тип крадци в съвремието, затова и един читател би го прочел. Повест Въпреки поставена пред на пръв поглед непреодолими препятствия, любовта не огасва, а напротив неийната сила се уголемява Въпреки трудностите, на които е подложен човек трябва да се бори докрай за постигане на своята цел и отстъпване на принципите си и да се бори за любовта колкото и невъзможна да е тя. Дали да се довериш на сърцето си или да следваш правилното и нормалното. Основният конфликт се заражда между любовта и правото на личен живот и чувството на отговорност пред обществото. Главният герой – Иво Обретеночив е човек , който се вслушва в съецето си и се бори докрай за запазване на любовта. В творбата преобладават интериорните картини и описания на пейзажите, което спомага за въвеждане на читателя в темата на творбата.
Нежната спирала Няма уточнена епоха, но проблемът разнищван в творбата може да учивсеки един човек Насилието по света няма граници и то е станало неотделна част от човечеството Да покаже на хората правилния път в живота да ги научи, че чрез насилие човек трудно би постигнал целите си. Насилието в един свят, в които материалното властва над духовното. КОнфликтът в творбата е между доброто и злото настанило се в човешката душа . Егоизмът на човек, които устремен към постигане на целите си мачка всичко по пътя си и храста, които носи в себе си хармонията на природата, но бива прекършен от човешкото зло. Използвани са много описания на пейзажи и интериорни части и това помага на читателя да осъзнае важността на разказа.
Японският филм Творбата „Японският филм” е създадено в епоха, в която хората не обръщат голямо внимание на изкуството и за тях е по-важна зрелищността от замисъла в него. Заглавието по никакъв начин не подсказва на читателя ,за това което се случва в творбата и само отбелязва темата в нея – изкуството. Темата на Стихотворението „Японският филм” е конфликтът между автора и тези които не обръщат достатъчно внимание на истинската красота на изкуството Авторът иска да внуши, че истинският смисъл на една творба рядко е разбирана напълно от нейните консуматори и те разбират само повърхностно нейния смисъл Валери Петров разнищва проблема за неразбирането на изкуството и пренебрегването на неговия смисъл за сметка на неговата зрелищност. Главният конфликт е между автора и зрителите на филма, които не разбират неговия смисъл. Те са духовно ощетени и разбират повърхностно съдържанието на филма и не си извличат поука от него. Героите в произведението са няколко тези които не разбират изкуството и авторът, който спори с тях за смисъла на изкуството Действието се развива в кино препълнено с хора неразбиращи изкуството. В стихотворението е описан филма и действията на героите и диалогът, който той води със зрителите.
Тавански спомен Авторът развива действието на разказа си в епохата, в която героят на стихотворението за пръв път усеща интимната задълбоченост на любовта. Заглавието „Тавански спомен” говори за това , че действието се е извършило в миналото и е останало като част от живота на героя. Макар и изградена в лирическа форма , поемата не е истинска такава и читателят не наблюдава излагане на чувствата на лирическия герой т.е автора , а самият герой разказва за една своя раздяла. Овсновната тема на текста е първата любов и фазите , през които преминава тя.Авторът внушава раздялата като част от любовта и показва на читателя , че любовта все някога си отива дори да е за кратко. Идеята, която иска да внуши авторът е че раздялата е част от любовта и дори преживял раздяла, човек трябва отново да търси любовта и да изживее живота си пълноценно без съжаление. Проблемът в разказа е раздялата и трудностите, която тя носи на човек. В творбата се заражда един конфликт между чувствата на човек.Докато един ден той се чувства влюбен безкрайно на следващия той се отрича от тази любов, намира я скучна и мемолетна. Главните герои в „Тавански спомен” са лирическият герои и жена, която навремето е обичал. Изживял първата си искрена и чиста любов, лирическият герой си спомня за нея и съжалява за ряздялата. Срещат се диалози , описания, пейзажи и интериорни описания.
Жена Проблемът в стихотворението „Жена” е актуален за всяка епоха за това и няма такава уточнена. Заглавието „Жена” представя смислово богатия образ на жената . Произведението „Жена” предлага често използвана лирическа пунктуация.Изказът се води от първо лице, но чрез него се постига висока степен на обобщителност. Темата на текста е отговорността и задълженията , пред които са поставени всички жени.На читателя се предлага не единична случка, а проблем касаещ обществото от самото му съществуване. С произведението си авторът иска да внуши високо степенната роля на жените и тяхната отговорност в света. Проблемът в творбата е за жените и техните задължения и трудности пред които са изправени. Жената – често пъти пренебрегвана, трябва да бъде пазена, защото тя е дарителка на живота и го съхранява независимо от обстоятелствата. Макар и да говори от 1 лице лирическата героиня се явява обобщителен образ на всички жени по света. В разказа не са показани конкретни случки, а неща от всекидневието на всяка жена. Цялата творба се явява като описание на жената и характерните за нея черти.

Стефан Ненчев от 8.вСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Характерискика на творбите по литература в 8 клас 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.