Госпожа Министершата


Категория на документа: Литература
КУРСОВА РАБОТА
по
БАЛКАНСКИ ЛИТЕРАТУРИ

На тема:
Съпоставка на "Госпожа министершата" и "Криворазбраната цивилизация"

Изготвил: Проверил:

Бпанислав Нушич е роден на 8.10.1864г. в Белград.Той е от дребно-буржоазно семейство, където баща му се разорява като търговец. Нушич завършва гимназия в Семедерево и още през тези години той бива пленен и увлечен по театъра.По това време той организира детски театър, а по- късно ,още юноша,той играе като статист в Белградския народен театър. Завършва Юридическия факултет в Белградския университет. През1886г. той е и участник в Сръбско-българската война и първата му книга "Разкази на един ефрейтор от Сръбско-българската война" е посветена точно на този период.В ранните години на творчеството му,Нушич бива осъден на две години затвор, заради едно политическо стихотворение.В затвора той написва сатиричен фейлетон "Странички от пожаревацкия затвор". През 1889г. става сръбски консул в Битоля и Скопие. По-късно работи като секретар на Белградския народен театър, а след това става директор на Сараевския народен театър.

Първите му произведения "Разкази на един ефрейтор от Сръбско-българската война", "Първият залп", "Пусто огнище" , " Номер 23", "Погребение" и др. са посветени основно на войната и човешкото нещастие.В сръбската литература, но и не само в нея, Нучиш ще остане като драматург - хумурист.Първата му комедия е "Народен представител"-1883г., следват комедиите "Съмнително лице", "Протекция" , "Обикновен човек" , "Свят" , "Път около света" , "Госпожа министершата" , "Мистер Долар" , "Белград някога и сега" , "Опечалено семейство" , "Д-р", "Покойник" и др.

Бранислав Нушич в своята "Автобиография" прави оригинална самохарактеристика "...Оня,който се роди от моя първи смях,премина живота с усмивка на уста, гледайки на всичко с весел поглед и ведра душа...Той се смееше над всякого, над всичко, смееше се, смееше се, смееше се..."1 За него смехът е може би всичко.За това той пише такива бляскави комедии, защото сам се определя като " смеещ" се човек.В повечето си произведения Нушич изразява протестът на народните маси срещу "сръбското буржоазно бюрократично общество", като повечето сцени той ги изкривява чрез призмата на комичното,хумористичното, даже и гротескното.Времето, в което твори Нушич, а и редица други автори, литературния живот бива съсредоточен в белградските кафенета.Именно в тези кафенета е кипял по-интересния, неизчерпаем източник на шеги, живот.Тук се черпят случки, герои от народния хумор, от добродушието, от веселостта на патриархалния човек.Но Бранислав Нушич не пише за патриархалния човек от село, не пресъздава образа на отрудения, а е писател на градската действителност и градския бит.Времето е било такова, че селската маса съвпада с дребните градски слоеве, за които пише Нушич.

"Госпожа министершата" е написана през 1929г. и отново авторът и се спира върху живота на дребната буржоазия.А датата за написването и е важна, защото това е времето преди войната и действителността от следвоенните години.Това нещо го разбираме от кратката ремарка на Нушич към комедията "Действието се развива на границата между миналия и настоящия век."2 Както в другите произведения на Нушич така и тук ще срещнем ярки и комични образи- тетки и вуйчовци в едно голямо явление на трето действие/III д. XIVявление/, които носят характерите и колоритността на сърбите преди войната.

В първо действие,с описанието на обстановката, Бранислав Нушич ни въвежда в "Обикновена градска стая,старо канапе и няколко прости кухненски стола"3.Комедията започва точно както Нушич пише за дребната буржоазия- за това как госпожа Живка преправя стария панталон на съпруга си, за да стане на Рака-нейния син.Как се оплаква на леля Савка "То у нас парите да не би случайно да извират, едвам свързваме двата края. . . . Платиш данъка, дадеш за наема, купиш дърва и докато се усетиш - нищо не останало. Трудно се живее днеска от една заплата, ама моя не го бива."4В няколко сцени Живка Попович ни се представя като жена от дребната буржоазия, като грижлива майка и домакиня.Докато не дойде моментът, в който тя става министерша.Дъщерята на шивачка, съпруга на обикновен белградски чиновник става министерша "Как каква? И още пита. Аз съм госпожа министерша! (Залива се в щастлив смях.) Ох, да ме убие господ, просто не вярвам на собствените си уши. Даро, кажи ми ти!... Че наречи ме, както отсега нататък ще ме нарича цял свят... Ако не съм министър, министерша съм, и запомни: това по някой път е нещо много по-важно."5 От тук нататък тя става най- колоритният образ в цялата комедия, следва нейното величие, маниакалността по министерщината и редица забавни и комични моменти.Завладяна от величието, от главозамайването си госпожа министершата използва своето положение и власт, за да смени съпруга на дъщеря си и да и намери по- добър съпруг за нея, като я омъжи за почетния консул на Никарагуа "Аз, видиш ли, драги ми зетко, реших да си взема дъщеря-та! обратно.... Ами защото не е за тебе. Тя сега е нещо съвсем друго, а не каквото беше, когато ти я взе за жена..."6 Почти същото е действието в "Криворазбраната цивилизация". Баба Злата убеждава съпруга си хаджи Коста да омъжи дъщеря им Анка изгодно, да не е за момчето от село, а някой по възпитан е да е "по модата". Злата си е избрала един доктор грък- Маргариди.Разликата обаче е, че Анка по свое желание се захласва по Маргариди, а Дара не иска да напусне съпруга си. Приликата и в "Госпожа министершата" и в "Криво-разбраната цивилизация" са, че и двете главни героини Живка и Злата се превъзнасят, заповядват и се слуша тяхната дума.И двете искат да омъжат дъщерите си за не чак толкова хубави, но пък мъже с по-добро положение, Маргариди доктор,увлечен по модата, а пък Риста Тодорович , почетен консул на Никарагуа.Те не са момчето от село и съпругът, който не напредва в работата.

Ако разгледаме двете пиеси от страна, в която модата присъства, то и в двете е застъпена.В "Криворазбраната цивилизация" Злата все по модите се захласва, за да се хареса Анка на доктора " Ний е'на мома имаме, тряба да ѝ правим по модата дрехи. Езер, тя, каквато си й тъй хубавичка, модите ѝ много мязат... Да н'е тъй, дофтура ше ли я залюби? Той зер не е прост човек, отбира от хубавото."7, пък в "Госпожа министершата" и Живка се интересува от мода "Да я донесе роклята следобед, защото. . . не знам каква гарнитура да сложа. Ако онуй стане, ще си сложа копринена, а ако не стане -тогава ще си сложа сатенена. . . Ето. . . Разбра ли сега?"8.На госпожа Живка всичко и зависи от "онуй", от това дали съпругът и ще стане министър или не, и в зависимост от това тя ще си направи рокля. Много интересно и комично е второ действие в "Госпожа министершата". За тая мода Живка прави какви ли не жертви даже си слага и златен зъб "ЖИВ КА Що за въпрос? Значи госпожа Драга да има златен зъб, госпожа Ната да има два златни зъба, че даже госпожа Рокса, попадията, да има златен, а аз да нямам!"9.За да бъде въведена в изисканото общество, за да бъде и по модата госпожа министершата се среща с д-р. Нинкович, секретар в Министерството на външните работи , с цел той да я направи изискана дама, подходяща за министерша.Той до сега е бил с всички министерши, но само докато те са на власт.И неговия образ е един подмазвачески, и той се стреми към това, Живка да го повиши в длъжност. Госпожа Живана,както тя си смени името, защото Живка не е министерско име, ще направи всичко,което не е характерно за дребната буржоазия, само и само да бъде изискана и да си създаде връзки с посланици "Вие само бъдете любезен да ми кажете какво е изискано и какво още трябва да се направи. Аз всичко ще направя."10Тя вече не мисли нито за дъщеря си нито за никого, а само за това да бъде изискана и модерна.Господин Нинкович и дава много прости съвети за изискаността "Ето как го виждам аз: с бриджа например може да започнете от утре. Що се отнася до пушенето, можете да опитате още сега. (Изважда табакерата си и й предлага.) А що се отнася до любовника, и това. . ."11Той става и любовник на госпожа министершата и и пише любовни писма.В целия предговор на "Криворазбраната цивилиза-ция" се повтаря думата деморализация.Тази дума е характерна и за двете комедии.Вместо морал е деморализация, вместо искреност и привързаност е гордост и презрение, вместо задружност е раздор.Това са понятията, които главните героини Живка Попович и Злата въвеждат в пиесите.

Много интересно и комично е третото действие в "Госпожа министершата" .В него присъстват и типичните за Нушич лели и вуйчовци. Те пристигат със своите проблеми и всеки от тях иска нещо от своята роднина,госпожа министершата, дори присъства и Пера Каленич, който изобщо не е роднина, но се представя за такъв, само за да спечели и той нещо.Един си търси двестата динара,които е дал на заем, друг пък детето му да се върне на училище, бившият затворник, пък да бъде назначен на държавна служба, друг да е държавен стипендиант, друга иска да получи право да се омъжи и т.н.В същото действие става и другата интересна случка, в която Чеда- съпругът на Дара се представя за вуйчо Васа и примамва Риста Тодорович- търговецът на кожи и почетният консул на Никарагуа, в стаята на Анка, където го заварват гол до кръста и го обвиняват, че е със слугинята, което попречва на Живка да изпълни своя план не Риста да бъде в слугинската стая а нейния зет Чеда.

В четвъртото действие най- важното е, че министърът Сима Попович си подава оставката заради Живка и госпожа министершата вече не е министерша, а както преди от дребната буржоазия.Както се случва и в "Криворазбраната цивилизация" отвлечената от Маргариди Анка бива спасено от Митю и така се пречупват крилата на Злата, защото тя си мисли че тя е над другите,като Анка е взела човек по-горен от нея -доктор.Като единствения здравомислещ човек и в двете пиеси можем да кажем, че това е съпругът на Злата и на Живка- хаджи Коста и Сима Попович.

"Общо взето обаче "Госпожа министершата" е една от най-цялостните сценично Нушичеви комедии.Без да се намесва като сатирик и хуморист, писателят е предоставил на героите си да се развиват и саморазкриват в непосредствените си отношения.Всичко, което знае за тях, зрителят го научава от постъпките и действията им на сцената.Всичко характерно тук е съсредоточено в действието и дадено като сценично настояще."12

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:
Боян Ничев, "Бранислав Нушич", БАН, София 1962г.
Бранислав Нушич Автобиография, София, 1974
Бранислав Нушич "Госпожа министершата"
Добри Войников "Криворазбраната цивилизация"
http://chitanka.info/text/3750/3#textstart

1 Автобиография, София, 1974
2 Бранислав Нушич, "Госпожа Министершата"
3 Бранислав Нушич, "Госпожа Министершата"
4 Бранислав Нушич, "Госпожа Министершата"

5 Бранислав Нушич, "Госпожа Министершата"
6 Бранислав Нушич, "Госпожа Министершата"
7 Добри Войников, "Криворазбраната цивилизация"
8 Бранислав Нушич, "Госпожа Министершата"
9 Бранислав Нушич, "Госпожа Министершата"
10 Бранислав Нушич, "Госпожа Министершата"
11 Бранислав Нушич, "Госпожа Министершата"
12 Боян Ничев, "Бранислав Нушич", БАН, София 1962г.
??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Госпожа Министершата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.